WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Bufor zleceń weryfikacji kontrahentów na wykazie podatników VAT
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Kartoteki > Podstawowe kartoteki systemu > Bufor zleceń weryfikacji kontrahentów na wykazie podatników VAT

Glossary Item Box

Bufor zleceń weryfikacji kontrahentów na wykazie podatników VAT

  • Automatyczne wysyłanie zapytań o weryfikację podatników VAT jest usługą subskrypcyjną;
  • Bufor listy zleceń weryfikacji kontrahentów VAT dostępny jest wyłącznie w wariantach: BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ, BUDŻET;

 

Do bufora zleceń weryfikacji zapisywane są zlecenia weryfikacji:

Bufor listy zleceń weryfikacji kontrahentów ma za zadanie przede wszystkim:

 

Jak już wspomniano, działanie bufora polega na gromadzeniu w czasie pracy programu zleceń weryfikacji kontrahentów (statusu VAT oraz NRB) a następnie na grupowym wysyłaniu tych zleceń na serwer MF a na koniec zapisaniu otrzymanych odpowiedzi w rejestrze programu.

Jeżeli w rejestrze znajduje się już zarejestrowana informacja np. o NRB kontrahenta na wybrany dzień, w programie natychmiast jest wyświetlana ta informacja, program nie wyśle ponownego tego samego pytania.


Zlecenia weryfikacji NRB kontrahentów są przygotowywane w różnych miejscach programu, na przykład po zarejestrowaniu wyciągów bankowych z uzupełnionymi NRB kontrahentów dla wybranych przelewów własnych, w menu podręcznym kartoteki przelewów. Na przykład w oknie przeglądarki rozrachunków można wybrać transakcje, które wymagają sprawdzenia i utworzyć dla nich zlecenia weryfikacji w buforze listy zleceń weryfikacji kontrahentów.

 

Kontynuując przykład opisany w wyżej wymienionym punkcie, zaznaczeniu wybranych pozycji w oknie rozrachunków o statusie "Niezweryfikowany" i przeniesieniu ich do gałęzi filtra rozrachunków "Oczekuje na weryfikację", w buforze zostaną utworzone odpowiednie zlecenia.

Okno listy zleceń weryfikacji podatników VAT dostępne jest z głównego menu programu: Zakładka: Kartoteki | Sekcja: Inne | Polecenie: Lista zleceń weryfikacji podatników VAT.

Na przykład: 
 

Po zaznaczeniu pozycji, które mają być wysłane w zapytaniach, w podsumowaniu okna widoczna będzie podsumowana ilość zapytań, które zostaną wysłane na serwer MF. W naszym przykładzie będzie to jedno zapytanie, ponieważ w zapytaniu jednego rodzaju można wysłać do 30 weryfikacji.

Po przyciśnięciu przycisku Wyślij lub użyciu skrótu klawiszowego [Ctrl+L], zaznaczone pozycje, znikną po uzyskaniu odpowiedzi. Natomiast w przypadku problemów z połączeniem lub odrzuceniu zapytania przez serwer MF zapytania jako niezrealizowane, pozostaną w buforze.

Kontynuując omawiany przykład, ze względu na to, że użyto w nim dwa rzeczywiste NRB i jeden fikcyjny, w oknie rozrachunków dwie pozycje z trzech oczekujących na weryfikacją pojawią się w gałęzi drzewa filtrowania NRB jest w wykazie a jedna w NRB brak w wykazie. Poniżej widok odpowiednio pozycji znajdujących się w wykazie: 
 

A na widoku poniżej jedna pozycja, dla której NRB nie ma w wykazie podatników VAT w określonym w zapytaniu dniu. 
 

Dokładnie analogicznie odbywa się wysyłka zapytań utworzonych w innych miejscach programu, na przykład w kartotece przelewów oraz w trakcie weryfikacji statusu VAT. Podczas jednej operacji można wysłać wszystkie przygotowane w buforze zlecenia lub tylko wybrane przez użytkownika.

Wykaz ikon statusów numeru rachunku bankowegoIkona
Opis
Numer rachunku jest w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów
Numeru rachunku nie ma w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów
Numeru NIP podatnika nie ma w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów
Oczekuje na weryfikację w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów 

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość