WAPRO Online

1

Podaj dane firmy

* Pola obowiązkowe

Podaj dane użytkownika

NIP * Uzupełnij dane
Nie posiadasz numeru NIP? Skontaktuj sie z nami!
Nazwa firmy *
Kod pocztowy *
Miasto *
Ulica *
Imię *
Nazwisko *
Telefon *
E-mail *

Podaj dane Partnera WAPRO ERP lub dane Biura rachunkowego

NIP Partnera
WAPRO ERP
E-mail Partnera
NIP Biura rachunkowego **
E-mail Biura rachunkowego**
** NIP Biura, które przystąpiło do programu partnerskiego dla Biur Rachunkowych

Podaj dane kontaktowe

Imię *
Nazwisko *
Telefon *
E-mail *
E-mail osoby umocowanej do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych *
2

Wybierz program i podaj ilość stanowisk


Mam już usługę WAPRO Online
Program * Ilość stanowisk Ilość stanowisk
wariant BIZNES
WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn
WAPRO Aukcje Aukcje internetowe
WAPRO Fakir Finanse i księgowość
WAPRO Kaper Księga podatkowa
WAPRO Gang Kadry i płace
WAPRO Best Środki trwałe
WAPRO Analizy Analizy wielowymiarowe
WAPRO Mobile Mobilna firma ** - Android
WAPRO JPK Biznes Jednolity Plik Kontrolny ***
WAPRO JPK Biuro Jednolity Plik Kontrolny
Szacunkowa kwota abonamentu wynosi: zł netto / zł brutto

**

Podana ilość dotyczy dostępu urządzeń mobilnych. Cena zawiera jedno bezpłatne stanowisko administracyjne Konsoli zarządzającej.
Każde kolejne stanowisko Konsoli zarządzającej, wymaga zwiększenia ilości licencji, w cenie dostępu jednego urządzenia mobilnego.

***

Moduł bezpłatny dla użytkowników modułów WAPRO Mag, WAPRO Fakir, WAPRO Kaper w usłudze WAPRO Online

Bazy dostarczone przez klientów aktualizowane są do SQL Server 2017, odtworzenie bazy na starszej wersji SQL jest nie możliwe.

Cena brutto zawiera VAT w wysokości 23%

3

Oświadczenia

Regulamin świadczenia usług WAPRO Online

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Usługi, akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

Niniejszym:

1) wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie (poprzez udostępnianie) przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie faktur VAT w formie elektronicznej, ze wszystkimi prawnymi skutkami doręczenia - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249 poz. 1661).

2) wskazuję poniższy adres poczty elektronicznej jako właściwy dla otrzymywania faktur i innych dokumentów w formie elektronicznej, jak również wszelkiej korespondencji z nimi związanej.

Adres poczty elektronicznej *

3) oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie oraz przyjmuję go do wiadomości, akceptuję i zobowiązuje się do stosowania do jego postanowień.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C (dalej „Asseco BS”), jako administrator danych informuje, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania przez Asseco BS działań niezbędnych do realizacji Usługi WAPRO Online oraz w celach informowania o własnych produktach i usługach Asseco BS. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków związanych z realizacją zamówionej Usługi. Asseco BS informuje o przysługującym Pani/Panu prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

TREŚĆ: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje