WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Weryfikacja VAT kontrahentów przed wykonaniem załącznika VAT-ZD do deklaracji VAT-7, VAT-7K
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Opisy funkcjonalności, przykłady > Weryfikacja VAT kontrahentów przed wykonaniem załącznika VAT-ZD do deklaracji VAT-7, VAT-7K

Glossary Item Box

Weryfikacja kontrahentów przed wykonaniem załącznika VAT-ZD deklaracji VAT


Opis dotyczy przygotowania danych do załącznika VAT-ZD mechanizmami programu. Zapisy korygujące VAT mają zaznaczoną opcję Korekta podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy.

Po przygotowaniu załącznika VAT-ZD do deklaracji VAT-7 lub VAT-7K należy na dzień przed przygotowaniem załącznika i wysłaniem go z deklarcją zweryfikować status kontrahentów przypisanych do dokumentów wykazanych w załączniku. W tym celu wystarczy w rejestrze sprzedaży ustawić odpowiedni filtr. Na przykład: 

Image Title 

a następnie wybrać żądane dokumenty, zaznaczyć je z menu podręcznego uruchomić polecenie Weryfikuj kontrahenta z wybranej pozycji na wskazany dzień. Na przyklad: 

Image Title 

Zlecenia weryfikacji zostaną przeniesione do Listy pozycji oczekujących na weryfikację. Lista zostanie automatycznie wyświetlona. Na przykład: 

Image Title 

Uwaga - w kolumnie listy Status weryfikacji wyświetlony jest status ostatniej weryfikacji. Po dodaniu pozycji do listy należy koniecznie zweryfikować pozycje listy na żądany dzień.

Warianty: BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ i BUDŻET. Na powyższym przykładzie widoczny jest wciśnięty niewielki przycisk oznaczny ikoną: . Kiedy przycisk:

  • jest wciśnięty - lewy dolny przycisk nazywa się Dodaj do listy weryfikacji odroczonych. Po jego wciśnięciu lub użyciu skrótu [Ctrl+L] zlecenia zostana dodane do: Bufor zleceń weryfikacji kontrahentów na wykazie podatników VAT
  • nie jest wciśnięty - lewy dolny przycisk nazywa się Weryfikuj teraz. Po jego wciśnięciu lub użyciu skrótu [Ctrl+L] weryfikacja zostanie przeprowadzona natychmiast. Zostanie wysłane po jednym zapytaniu dla jednej weryfikowanej pozycji;
  

 

W przypadku weryfikacji natychmiastowej, po wybraniu właściwej daty, na którą ma być przeprowadzona weryfikacja, opisy w kolumnie Status weryfikacji zmienią się. Na przykład: 

Image Title 

Po wykonaniu weryfikacji, na liście wynik pojawi się natychmiast. na przykład: 

Image Title 

jak widać w opisanym przykładzie, wszystkie trzy pozycje mogłyby zostać umieszczone na załączniku VAT-ZD.

Przeglądanie historii weryfikacji statusów kontrahentów powiązanych z dokumentami wykazanymi w załącznikach VAT-ZD


Aby sprawdzić status kontrahenta na dzień poprzedzający wykonanie VAT-ZD można to zrobić na dwa sposoby:


 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość