WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Import dokumentów z WAPRO Best
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Dokumenty > Wymiana danych > Import dokumentów > Import dokumentów z WAPRO Best

Glossary Item Box

Import dokumentów z programu WAPRO Best Środki trwałe


Od wersji 6.05.0 program WAPRO Fakir Finanse i księgowość współpracuje z programem do ewidencji i amortyzacji środków trwałych WAPRO Best Środki trwałe da Windows. W przypadku zainstalowania obu systemów na wspólnej bazie dzielą one kartoteki (m.in. środków trwałych, kontrahentów i pracowników) oraz wymieniają dane z wykorzystaniem wewnętrznych struktur programu MS SQL Server. W przypadku rozłącznych baz danych ich przesyłanie odbywa się przy pomocy zewnętrznych plików transferowych. W takim przypadku system FK wyłącznie importuje dane, przy czym wraz z informacją o dokumentach przesyłane są dane dotyczące odpowiednich środków trwałych, co powoduje, że nie ma konieczności ich ponownego wprowadzania.

Import danych z programu WAPRO Best Środki trwałe dostępny jest po wybraniu z menu głównego polecenia Dokumenty | Import | Eksport Import dokumentów odbywa się wg zasad analogicznych jak w przypadku importu danych z innych systemów. 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość