WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Weryfikacja numeru rachunku bankowego kontrahenta
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Rozrachunki > Drukowanie i ewidencja przelewów > Weryfikacja numeru rachunku bankowego kontrahenta

Glossary Item Box

Weryfikacja numerów rachunków bankowych na przelewach wychodzących


Uwaga - Automatyczna weryfikacja numerów bankowych podatników VAT w "Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT" udostępnionym przez Ministerstwo Finansów w dniu 1 września 2019 roku jest usługą subskrypcyjną.

Podczas dodawania nowego przelewu wychodzącego, w programie możliwe jest sprawdzanie dla wybranego na formatce kontrahenta czy wybrany numer rachunku bankowego, na dzień operacji znajduje się w Wykazie Podatników publikowanym przez Ministerstwo Finansów. Po wprowadzeniu danych przelewu, wybraniu kontrahenta oraz numeru rachunku bankowego, na który mają być przelane środki, okno nowego przelewu, po otwarciu zakładki 5) Weryfikacja, wygląda analogicznie do poniższego przykładu:  

Po lewej stronie, na dole znajduje się ikona z graficznym oraz tekstowym opisem aktualnego statusu weryfikacji. Na przykładzie otoczony czerwonym prostokątem.

Uwaga - program rejestruje otrzymane odpowiedzi z serwera Ministerstwa Finansów, dlatego przygotowując kolejne przelewy na ten sam numer rachunku bankowego kontrahenta, na ten sam dzień operacji, program automatycznie wyświetli wcześniej otrzymaną odpowiedź bez wysyłania zapytania do Ministerstwa Finansów.

Program zapisuje otrzymane odpowiedzi wraz z odebranym kluczem elektronicznym potwierdzającym wysłanie zapytania.

Poniżej wykaz możliwych do otrzymanie odpowiedzi z serwera Ministerstwa Finansów (statusów).

Wykaz ikon statusów numeru rachunku bankowegoIkona
Opis
Numer rachunku jest w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów
Numeru rachunku nie ma w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów
Numeru NIP podatnika nie ma w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów
Oczekuje na weryfikację w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów

 

Jeżeli numer rachunku na dzień operacji nie był wcześniej weryfikowany wystarczy przycisnąć przycisk Weryfikuj lub użyć skrót klawiszowy [Ctrl+E]. Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna, to znaczy numer weryfikowanego rachunku bankowego na dzień operacji będzie w wykazie, ikona zmieni kolor na zielony i będzie podobna do poniższego przykładu:


  

Jeżeli wybrany numer rachunku bankowego na dzień operacji nie będzie znajdował się w wykazie, ikona zmieni kolor na czerwony.  

Ostatnim przypadkiem jest wystawienie przelewu na kontrahenta, którego nie ma na wykazie podatników Ministerstwa Finansów. W takim przypadku ikona zmieni kolor na czarny.  

Po zapisaniu przelewu w kartotece, status weryfikacji z pozostałymi informacjami widoczny będzie na liście przelewów. Status wyświetlany jest w kolumnie o nazwie Status weryfikacji. 
 

Powyżej przykłady wykonanych trzech przelewów, z których:

W przypadku tworzenia przelewów z kartoteki rozrachunków wygodną funkcją jest możliwość grupowej weryfikacji numerów rachunków bankowych w kartotece przelewów. Wystarczy zaznaczyć przelewy, których rachunki mają zostać zweryfikowane i wybrać z menu podręcznego, prawym przyciskiem myszy polecenie Weryfikuj numer rachunku odbiorcy.


  

WAPRO Fakir Finanse i księgowość