WAPRO Fakir Finanse i księgowość
VAT niepodlegający odliczeniu w podziale na KUP i nKUP
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Księga główna > VAT niepodlegający odliczeniu w podziale na KUP i nKUP

Glossary Item Box

VAT niepodlegający odliczeniu w podziale na KUP i nKUP


 

Po wybraniu z głównego menu programu polecenia: Zakładka: Księga główna | Sekcja: Operacje okresowe | Podmenu: Okresowe korekty KUP | Polecenie: Niepodlegający odliczeniu podatek VAT w podziale na KUP i nKUP, na ekranie wyświetlone zostanie okno o nazwie Zestawienia naliczonego podatku VAT w podziale na KUP i nKUP. Działa ono standardowo, podobnie jak inne okna przeglądarek danych w programie. Podstawowym zadaniem tego okna jest wyświetlenie pozycji rejestrów VAT z wykazanymi kwotami naliczonego podatku VAT niepodlegającego odliczeniu w podziale na kwoty, które mogą stanowić koszty uzyskania przychodów (KUP) oraz kwoty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (nKUP). Dodatkowo dla firm rozliczających proporcjonalnie naliczony podatek VAT, jeden z wariantów tworzonych zestawień daje możliwość, w operacjach związanych z rejestrowania kosztów użytkowania samochodów osobowych, obliczenia kwot podatku nie podlegającego odliczeniu w podziale a kwoty KUP i nKUP.

 

Aby program, w operacjach związanych z rejestrowaniem kosztów użytkowania samochodów osobowych, mógł o podzielić kwotę naliczonego podatku VAT niepodlegającego odliczeniu i wyświetlić kwotę, która zgodnie z przepisami może stanowić koszty uzyskania przychodów oraz kwotę, która nie może stanowić tych kosztów, podczas rejestracji takich dokumentów dokument musi być naliczony przy wykorzystaniu kalkulatora w programie. Podczas rejestrowania pozycji VAT musi być zdefiniowany rodzaj naliczanego kosztu oraz rodzaj samochodu a najlepiej, wybrać konkretny pojazd lub pojazdy, jeżeli zapis dotyczy wielu samochodów z kartoteki pojazdów.

 

Moduł pozwala wykonać wiele zestawień w jednym okresie rozliczeniowym. Zestawienia można wykonywać wielokrotnie a niepotrzebne usuwać. Po wybraniu z głównego menu programu wskazanego wyżej polecenia, na ekranie wyświetlone zostanie okno podobne do poniższego przykładu: 
 

Aby rozpocząć tworzenie nowego zestawienia, należy przycisnąć w lewym górnym roku okna przycisk -  o nazwie Dodaj nowe zestawienie lub użyć skrót [Ctrl+Ins]. Na ekranie pojawi się formatka umożliwiająca wybranie żądanych dokumentów lub zapisów z rejestrów VAT oraz zdefiniowanie sposobu naliczenia zestawienia. Przykład poniżej: 
 

Na oknie dostępne są opcje:


Po odpowiednim skonfigurowaniu wykonywanego zestawienia wystarczy przycisnąć przycisk Wykonaj zestawienie lub użycie skrótu [F10]. Dla przykładu zostały przygotowane i wybrane dwa dokumenty. Jeden dotyczy naliczenia prostych kosztów a drugi kosztów eksploatacji samochodu osobowego przeznaczonego do użytku mieszanego. Dodatkowo włączona została opcja proporcjonalnego odliczania podatku naliczonego VAT. Poniżej przykład wykonanego zestawienia: 
 

Jako, że jeden z dokumentów dotyczy kosztów eksploatacji samochodu osobowego użytkowanego w sposób mieszany (dokument numer 2) na zestawieniu widoczne są dla tego dokumentu dwa zapisy w rejestrze VAT. Jeden z częściowym odliczeniem a drugi niepodlegający odliczeniu. Na zaprezentowanym oknie widocznych jest tylko kilka kolumn tworzących listę, w rzeczywistości jest ich znacznie więcej. Aby je wszystkie obejrzeć wystarczy z menu podręcznego, standardowo wybrać polecenie Konfiguracja kolumn.

W zestawieniu wyjaśnienia mogą wymagać nazwy 6 kolumn, pozostałe są standardowymi kolumnami rejestru VAT:

 

Poniżej listy wykonanego zestawienia znajduje się sekcja szczegółów, w której w zakładce Podsumowanie widoczne są podsumowania wszystkich kwot wyświetlanych na liście.


 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość