WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Wymiana danych
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Dokumenty > Wymiana danych

Glossary Item Box

Wymiana danych


Wymiana danych jest pojęciem ogólnym obejmującym wszelkie formy wymiany informacji pomiędzy aplikacjami. W dalszej części dokumentacji omówiona zostanie wymiana:

W dalszej części instrukcji, kolejno omówione zostaną wszystkie rodzaje wymiany danych:

Rozpoczniemy od najważniejszego z punktu widzenia programu finansowo - księgowego, importu danych handlowych, kadrowo - płacowych, danych o operacjach na majątku trwałym firmy ponieważ wykonywane są najczęściej, co najmniej jeden raz w okresie rozliczeniowym. Operacje tego typu wymagane są do bieżącego księgowania i rozliczania podatków.

Program WAPRO Fakir Finanse i księgowość umożliwia automatyczny zarówno import danych finansowo - księgowych z zewnętrznych systemów WAPRO ERP a w niektórych przypadkach również eksport niektórych danych oraz metadanych do tych systemów. W programie, wszystkie operacje związane z wymianą danych dostępne są głównego menu programu Zakładka: Dokumenty | Sekcja: Wymiana danych. Znajdują się tam:

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość