WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Bankowość elektroniczna
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Definicje > Bankowość elektroniczna

Glossary Item Box

Bankowość elektroniczna

Program WAPRO Fakir Finanse i księgowość posiada wbudowaną możliwość elektronicznej wymiany danych z systemami bankowymi zarówno w zakresie eksportu jak i importu przelewów bankowych. Odbywa się to poprzez tekstowe pliki zewnętrzne.

Z powodu mnogości formatów stosowanych przez banki, w system wbudowano generator pozwalający na zdefiniowanie struktury plików wymiany zgodnej ze standardem obsługiwanym przez dany bank. W przypadku importu konieczne jest dodatkowo zdefiniowanie logicznego powiązania poszczególnych pól importowanego pliku z odpowiednimi wartościami programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość.

Po zdefiniowaniu powyższego możemy niezwłocznie przystąpić do eksportowania przelewów w postaci elektronicznej, co odbywa się z poziomu modułu Rozrachunki.

W przypadku importu konieczne jest jeszcze odpowiednie zdefiniowanie źródła danych, a następnie możemy przejść do właściwego importu wyciągów bankowych. Obie operacje wykonujemy z menu Dokumenty | Import/Eksport | Import dokumentów.

 

Rachunki wirtualne - dotyczy tylko wersji Prestiż

WAPRO Fakir Finanse i księgowość w wersji Prestiż pozwala na obsługę tzw. rachunków wirtualnych kontrahentów. Jest to usługa bankowa polegająca na tym, że właściciel może w ramach rachunku bankowego swobodnie definiować subrachunki, a następnie przypisywać je swoim kontrahentom. Każda wpłata dokonana na taki subrachunek jest ewidencjonowana jako transakcja na rachunku podstawowym, subrachunek pozwala jednak na jednoznaczną identyfikację kontrahenta dokonującego wpłaty.

WAPRO Fakir Finanse i księgowość pozwala na swobodne definiowanie rachunków wirtualnych w oparciu o wskazany rachunek podstawowy i wiązanie ich z istniejącymi oraz dodawanymi kontrahentami. Na tej podstawie, po odpowiednim zdefiniowaniu powiązań w pliku importowym możemy jednoznacznie w procesie importu rozpoznawać kontrahenta po numerze rachunki wirtualnego, na który była dokonana wpłata i automatycznie dekretować przelew.

W zakresie rachunków wirtualnych program WAPRO Fakir Finanse i księgowość współpracuje w z programem WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn (w wersji 7.10.2 lub późniejszej), dzięki czemu możliwe jest drukowanie na fakturze sprzedaży numeru rachunku wirtualnego przypisanego do danego kontrahenta jako rachunku, na który ma być dokonana zapłata za tę fakturę. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji do programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn. 

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość