WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Kartoteka pojazdów
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Kartoteki > Podstawowe kartoteki systemu > Kartoteka pojazdów

Glossary Item Box

Kartoteka pojazdów


Kartoteka pojazdów firmy

Kartoteka przeznaczona jest do rejestrowania w niej zarówno informacji o samochodach osobowych w rozumieniu określonym przepisami art. 5a pkt 19a ustawy o PIT oraz art. 4a pkt 9a ustawy o CIT oraz innych pojazdów.

Aby otworzyć okno przeglądarki kartoteki, z głównego menu programu należy wybrać polecenie: Zakładka: Kartoteki | Sekcja: Inne | Polecenie: Pojazdy samochodowe. Po wybraniu polecenia, na ekranie wyświetlona zostanie okno przeglądarki kartoteki pojazdów samochodowych. Przykład poniżej: 
 

Okno przeglądarki kartoteki jest zbudowane standardowo. W sekcji po lewej stronie widoczne jest drzewko filtra, które pozwala ograniczać listę wyświetlonych w sekcji po prawej stronie pojazdów. Poniżej listy samochodów, w sekcji szczegółów, wyświetlona jest historia, wybranego powyżej pojazdu. Na głównej liście, program wyświetla aktualne informacje na temat samochodów zarejestrowanych w kartotece.

Uwaga - informacje w kartotece należy aktualizować po każdej zmianie jakiejkolwiek informacji dotyczącej pojazdu, ponieważ większość z nich jest ważna z punktu widzenia właściwego rejestrowania kosztów w VAT oraz właściwego naliczania kosztów podatkowych. Natomiast zmiana przeznaczenia samochodu jest ważna ze względu na deklarację VAT-26.

Jeżeli jakaś dana o pojeździe uległa zmianie nie należy zmieniać zapisanej informacji, należy dodać nowy zapis w historii pojazdu.

Formatka dodawania nowej pozycji do kartoteki lub modyfikowania danych wygląda podobnie do poniższego przykładu: 
 

W nagłówku należy wprowadzić nie zmieniające się w czasie informacje na temat samochodu, to znaczy:

 

Pozostałe informacje mogą ulegać zmianom w trakcie eksploatacji samochodu, dlatego należy wprowadzić je do historii pojazdu, którą uruchamiamy po przyciśnięciu:

 

Każda pozycja historii ma swoją datę obowiązywania od kiedy zapis obowiązuje. Zwracamy uwagę na nią ponieważ, ma ona podstawowe znaczenie podczas wyszukiwania informacji o samochodzie na przykład podczas obliczania kosztów podatkowych: 
 

Uwaga - w kartotece Pojazdy samochodowe, jako samochody osobowe należy rozumieć pojazdy zgodnie z:

  • art. 5a pkt 19a ustawy o PIT oraz
  • art. 4a pkt 9a ustawy o CIT.

Na formatce Historia samochodu, na potrzeby automatycznego naliczania kosztów eksploatacji, rat najmu / dzierżawy lub leasingu oraz ubezpieczenia należy wypełnić następujące dane:


Dodatkowo, na potrzeby wykonania i wysłania deklaracji VAT-26 należy uzupełnić:

Uwaga - prosimy pamiętać o rzetelnym aktualizowaniu danych w kartotece, ponieważ od tego zależy prawidłowe naliczanie kosztów podatkowych przez program. 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość