WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Progi podatkowe PIT
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Kartoteki > Podstawowe kartoteki systemu > Progi podatkowe PIT

Glossary Item Box

Kartoteka progów podatkowych PIT


Kartoteka progów podatkowych podatku dochodowego od osób fizycznych, w programie jest przeznaczona przede wszystkim do naliczania zaliczek na podatek dochodowy z prowadzonej działalności udziałowców. Dostępna jest głównego menu programu: Zakładka: Kartoteki | Sekcja: Inne | Polecenie: Progi podatkowe. Po jej uruchomieniu na ekranie pojawi się okno z listą lat obrotowych wraz z odpowiednimi progami i stawkami podatku. Poniżej przykład: 
 

Wybrany na powyższym przykładzie rok 2019 jest nietypowym rokiem obrotowym, ponieważ w trakcie tego roku zmieniły się stawki podatku. W związku z tym obok numeru roku dodany został przycisk oznaczony ikoną informacji (wskazany na przykładzie czerwoną strzałką), po przyciśnięciu którego wyświetla się informacja na temat specyficznego działania programu w tym roku obrotowym.

Standardowo, program podczas naliczania formularza ZPIT-5 korzysta ze stawek znajdujących się w tabeli dla każdego roku natomiast w roku 2019:

 

  

WAPRO Fakir Finanse i księgowość