WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Weryfikacja kontrahentów UE(system VIES)
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Kartoteki > Podstawowe kartoteki systemu > Weryfikacja kontrahentów UE(system VIES)

Glossary Item Box

Weryfikacja kontrahentów unijnych (system VIES)

W związku z rosnącą ilością transakcji przeprowadzanych na terenie Unii Europejskiej oraz biorąc pod uwagę specyfikę rozliczania tych transakcji (odwrotne obciążenie podatkowe), coraz istotniejsze staje się sprawdzenie, czy kontrahent znajduje się na liście podmiotów uprawnionych do takiej działalności.

Aby umożliwić użytkownikom programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość zweryfikowanie kontrahenta pod tym kątem, w programie dodano mechanizm automatycznej weryfikacji (system VIES). Weryfikacja przeprowadzana jest w kartotece kontrahentów, dla wybranego kontrahenta UE. W tym celu zmodyfikowano formatkę kontrahenta, uzupełniając ją o elementy zaznaczone na poniższym rysunku.

Aby przycisk uruchamiający tę funkcjonalność był aktywny, musi być zaznaczone pole NIP UE. Po przyciśnięciu linku Weryfikacja NIP UE lub użyciu skrótu klawiaturowego CTRL+U na ekranie pojawi się formatka z pobraną informację na temat kontrahenta. W danych przykładowych wpisany został nierzeczywisty numer NIP w związku z tym odpowiedź jest negatywna:

Omawiane sprawdzenie kontrahenta odbywa się przez Internet – aby więc mogło zadziałać, serwer MS SQL musi mieć możliwość połączenia się z Internetem. Żeby nie uzależniać statusu kontrahenta od połączenia z Internetem lub/i działaniem samego serwisu Komisji Europejskiej – możliwość zaznaczenia opcji „Kontrahent UE” nie jest uwarunkowana koniecznością dokonania opisanej wyżej weryfikacji.

W przypadku, kiedy weryfikacja kontrahenta będzie negatywna, a użytkownik ma wątpliwości co do poprawności tej weryfikacji, należy zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie Komisji Europejskiej pod adresem http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faqvies.do

Wszystkie informacje na temat przeprowadzonych operacjach weryfikacji i ich wynikach znajdują się w rejestrze aktywności użytkowników. Główne menu programu: Zakładka: Administrator | Sekcja: Uprawnienia | Aktywność użytkowników.

 

 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość