WAPRO PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe
Moduł wbudowany w system WAPRO ERP
 • Rejestracja pracodawców i ich danych
 • Rejestracja umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową
 • Rejestracja uczestników programu PPK
 • Rejestracja deklaracji uczestników o wysokości podstawowych i dobrowolnych wpłat na PPK
 • Rejestracja deklaracji uczestników o rezygnacji i wznowieniu wpłat na PPK
 • Przygotowania plików dla instytucji finansowych w zakresie rejestracji uczestników i ich deklaracji
 • Przygotowania plików dla instytucji finansowych w zakresie obliczonych składek na PPK
 • Integracja modułu z programem WAPRO Gang

  1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Jest ona wdrażana etapami
  – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa zatrudniającego danego pracownika.

  Obejmuje ona stopniowo:
  od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób,
  od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób,
  od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób,
  od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty.

  Pracownicze Plany Kapitałowe to system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych na etacie, zleceniobiorców, osób zatrudnionych na umowę o pracę nakładczą członków rad nadzorczych. Jest on finansowany przez pracodawcę, pracownika oraz państwo.
  Do PPK obowiązuje automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 54 lat. Pracownik od 55. roku życia może przystąpić do programu dobrowolnie.
  Każdy pracownik ma jednak możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK. Aby tego dokonać, będzie musiał podpisać specjalne oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat.

  Rozwiązanie WAPRO PPK to narzędzie wspierające pracodawców w procesie prowadzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych w swoich organizacjach.


  Możliwości programu WAPRO PPK

  Rejestracja umowy o zarządzanie

  Rejestracja umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową łącznie z elementami opisanymi w art. 10 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

  Składka dobrowolna pracodawcy

  Możliwość deklarowania zróżnicowanej składki dodatkowej pracodawcy ze względu na długość okresu zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązujących w podmiocie zatrudniającym (Art. 23 ust 3 ustawy) za pomocą mechanizmu przypisywania uczestników do grup o różnej stopie procentowej składki.

  Rejestracja uczestników

  Rejestracja uczestników programu PPK wraz z danymi o zatrudnieniu, datach przystąpienia do programu i naliczenie pierwszej składki, danymi adresowymi, deklaracjami dotyczących wysokości dobrowolnych składek lub rezygnacji z dokonywania wpłat.

  Rejestracja deklaracji uczestników

  Rejestracja deklaracji uczestników dotyczących zmiany wysokości dobrowolnych składek, obniżenia składek obowiązkowych (Atr 27 ust 2 ustawy) rezygnacji z dokonywania wpłat i wznowienia dokonywania wpłat, deklarację wypłaty transferowej.

  Operacje na danych uczestników

  Zmiana daty obowiązku przystąpienia do programu, zmiana daty pierwszej składki, powiązanie uczestników z grupą o danej stopie procentowej składki dodatkowej pracodawcy, zmiana stawki podstawowej i dodatkowej uczestników, rejestracja zwolnienia uczestnika przez pracodawcę.

  Import danych z WAPRO Gang

  Import danych identyfikacyjnych pracodawców oraz uczestników wraz danymi o zatrudnieniu i danymi adresowymi. Klasyfikacja uczestników na podlegających i nie podlegających programowi ze względu na wiek, ubezpieczenia społeczne, staż.Import kwot składek na PPK z danego miesiąca dla wszystkich uczestników programu

  Komunikacja z instytucją finansową

  Przygotowanie plików rejestracji uczestników i ich deklaracji oraz kwot składek dla instytucji finansowej, z którą pracodawca zawarł umowę o zarządzanie.

  Współpraca z systemami zewnętrznymi

  Współpraca ze wszystkimi dostarczycielami usług dla instytucji finansowych zgodnie z dokumentem opracowanym przez Grupę Projektową PPK w zakresie plików csv i xml

  Zgodność z przepisami

  WAPRO PPK realizuje wymogi opisane w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215)

  Dodatkowe informacje o produkcie

  WAPRO PPK jest dostarczane jako wbudowany moduł do programów WAPRO ERP na zasadach usługi subskrypcyjnej

  Usługi subskrypcyjne – jako usługi subskrypcyjne w ramach licencji na użytkowanie pakietu WAPRO ERP określane są funkcje, które dostępne są dla użytkowników, którzy posiadają aktualną wersję programu i ich wygaśnięcie następuje z końcem roku kalendarzowego w ramach, którego kończy się podstawowe wsparcie dla danej wersji. Dla przykładu użytkownik wykupujący aktualizację 03.10.2018 r (wersja 8.4X.X) może bez aktualizacji korzystać z usług subskrypcyjnych do 31.12.2019 r.. W październiku 2019 r. ukaże się wersja 8.5X.X, co powoduje wygaśnięcie podstawowego wsparcia dla wersji 8.4X.X ale użytkownicy otrzymują 3 miesięczny okres karencji wykorzystania usług subskrypcyjnych bez konieczności aktualizacji.

  Możliwości programu

  Współpraca z innymi modułami

  WAPRO PPK może działać jako element modułów:

  WAPRO PPK- przykładowe ekrany aplikacji

  PPK pracownicze plany kapitałowe

  WAPRO PPK - zalecane wymagania sprzętowe

  Instalacja jednostanowiskowa

  Stanowisko:

  • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
  • 2 GB RAM,
  • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
  • napęd DVD,
  • karta graficzna XGA/XVGA (1024x768),
  • Windows 7/Windows 8/Windows 10,
  • MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition.
  Instalacja wielostanowiskowa 

  Zamów online lub dowiedz się więcej Masz pytania? Nasi konsultanci chętnie pomogą!
  22 702 89 02 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16

   

  Oferujemy 7 linii produktowych
  dostosowanych do Twoich potrzeb

  Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje