Zakres zdalnego szkolenia z systemu Sprzedaż i magazyn WAPRO Mag.

Szkolenie jest jednodniowe i trwa 6 godzin. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z następującymi tematami:


Program szkolenia

9.00-10.00

1. Przygotowanie do pracy z programem


 • Wstęp
 • Praca z programem , klawisze o stałym znaczeniu
 • Formatki danych i okna dialogowe
 • Wybór aktywnej firmy
 • 2. Kartoteki w systemie WAPRO Mag


 • Kartoteka asortymentów i kartoteki związane z asortymentami
 • Ceny w WF-Magu
 • Kartoteka kontrahentów i kartoteki związane z kontrahentami
 • Pozostałe kartoteki w systemie (pracownicy, urzędy, kasy, banki)
 • 10.00 -10.15 PRZERWA

  3. Gospodarka magazynowa w systemie WAPRO Mag


 • Zamówienia
 • Dokumenty magazynowe oraz magazyny
 • Dokumenty handlowe
 • Dokumenty korekt
 • 12.00-12.30 PRZERWA OBIADOWA

 • Sprzedaż detaliczna
 • Dokumenty wewnętrzne
 • 4. Rozliczenia z kontrahentami


 • Praca z rozrachunkami
 • Dokumenty finansowe
 • Raporty kasowe/bankowe
 • 14.00-14.15 PRZERWA

  5. Raporty w systemie WAPRO Mag


 • Wydruki zestawień
 • Obroty i stany magazynowe
 • Stany zamówień i rezerwacji
 • Parametry do raportów oraz filtrowanie
 • 6. Konfiguracja i uprawnienia


 • Konfiguracja użytkownika
 • Konfiguracja firmy
 • Uprawnienia użytkowników / grupy.
 • 15.00 PYTANIA I ODPOWIEDZI

   

  Oferujemy 7 linii produktowych
  dostosowanych do Twoich potrzeb

  Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje