Zakres szkolenia z systemu Sprzedaż i magazyn WAPRO Mag.

Szkolenie jest jednodniowe i trwa 6 godzin. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z następującymi tematami:


Program szkolenia

1. Przygotowanie do pracy z programem


 • Instalacja aplikacji WAPRO Mag
 • Baza danych programu
 • Obsługa modułu Administratora baz danych WAPRO ERP
 • Klawisze o stałym znaczeniu
 • Formatki danych i okna dialogowe
 • Obsługa okien kartotek i rejestrów
 • Drukowanie dokumentów i raportów
 • Wybór aktywnej firmy
 • Zmiana hasła
 • Wybór magazynu
 • Konfiguracja użytkownika
 • Konfiguracja firmy
 • Uprawnienia użytkowników
 • 2. Gospodarka magazynowa w systemie WAPRO Mag


 • Dokumenty magazynowe
 • Zamówienia
 • Inwentaryzacja
 • Bilans otwarcia
 • Remanent
 • Magazyny w systemie WAPRO Mag
 • Sprzedaż
 • Zakup
 • Sprzedaż detaliczna
 • Dokumenty handlowe
 • Korekty dokumentów handlowych
 • Rozliczenia z kontrahentami
 • Dokumenty finansowe
 • 3. Kartoteki w systemie WAPRO Mag


 • Kartoteka asortymentów i kartoteki związane z asortymentami
 • Opakowania zwrotne
 • Ceny w WF-Magu
 • Kartoteka kontrahentów i kartoteki związane z kontrahentami
 • Pozostałe kartoteki w systemie (pracownicy, urzędy, kasy, banki)
 • 4. Raporty w systemie WAPRO Mag


 • Obroty i stany magazynowe
 • Stany zamówień i rezerwacji
 • Wydruki zestawień
 • 5. Zaawansowane funkcje w systemie


 • Urządzenia zewnętrzne
 • Współpraca z innymi systemami (WAPRO Kaper, WAPRO Fakir)
 • Typy dokumentów
 • Funkcje naprawcze
 • 6. Podsumowanie, dyskusja


   

  Oferujemy 7 linii produktowych
  dostosowanych do Twoich potrzeb

  Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje