Zakres szkolenia z programu Księga podatkowa i ryczałt WAPRO Kaper.

Szkolenie jest jednodniowe i trwa 6 godzin. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z następującymi tematami:


Program szkolenia

1. Zasady funkcjonowania podatku dochodowego od osób fizycznych


 • Na zasadach ogólnych + ewidencje najmów
 • Zryczałtowany podatek dochodowy
 • 2. Zasady funkcjonowania podatku VAT


 • Dokumenty źródłowe
 • Ewidencje podatku należnego i naliczonego
 • Realizacja metody kasowej rozliczania VAT
 • Deklaracje podatkowe
 • 3. Konstrukcja danych w programie


 • Obsługiwane podmioty
 • Kartoteki
 • Ewidencje
 • 4. Założenie firmy, wpisanie danych firmy

  5. Założenie kartotek: właściciele, urzędy skarbowe, pracownicy, kontrahenci, własna klasyfikacja, samochody, jazdy

  6. Sposób dokumentowania zdarzeń gospodarczych (dotyczy wszystkich podatków)


 • Dokumenty źródłowe
 • Ewidencje
 • Deklaracje podatkowe
 • 7. Obsługa wynagrodzeń


 • Listy płac
 • Umowy cywilnoprawne
 • Deklaracje podatkowe
 • Deklaracje ZUS
 • 8. Obsługa ewidencji środków trwałych

  9. Rozrachunki i dokumenty płatności

  10. Rozliczanie samochodów

  11. Konfiguracja rejestrów VAT


 • Konfiguracja zaawansowana (tworzenie nowych rejestrów dla potrzeb rozdzielenia danych, obliczania struktury zakupów VAT itp.)
 • 12. Konfiguracja interfejsu


 • Funkcjonalność programu
 • Księgowanie w KPiR
 • Księgowanie w Rejestrach VAT
 • Deklaracja PIT-5
 • Deklaracja VAT-7
 • Ewidencja środków Trwałych
 • Rozliczanie samochodów
 • Dowody wewnętrzne

 •  

  Oferujemy 7 linii produktowych
  dostosowanych do Twoich potrzeb

  Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje