Zakres szkolenia z systemu Księga podatkowa WAPRO Kaper.

Szkolenie trwa 4 godziny. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z następującymi tematami:


Program szkolenia

1. Przygotowanie danych do konwersji danych z WF-KaPeR DOS.

2. Konfiguracja konwertera oraz konwersja danych.

3. Konfiguracja danych w programie WAPRO Kaper po konwersji.

4. Księgowanie w programie WAPRO Kaper i omówienie podstawowych różnic z programem dla DOS.

5. Obsługa e-deklaracji.

6. Zamknięcie miesiąca w wersji Windows.

9. Podsumowanie, zakończenie, dyskusja

 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje