Zakres szkolenia z systemu Kadry i płace WAPRO Gang.

Szkolenia zdalne lub szkolenie stacjonarne – szkolenia teoretyczne:


Program szkolenia

 • Moduł 1 – „ABC programu WAPRO Gang” - 4 godziny.
  uruchomienie, założenie firmy, podstawowa konfiguracja parametrów firmy, tworzenie struktury organizacyjnej, założenie i obsługa kalendarza, wprowadzenie danych kartotekowych (kartoteki firmy, systemu, osobowa), modyfikacja danych kartotekowych, wprowadzenie nieobecności, naliczenie pierwszej listy płac.
   
 • Moduł 2 – „WAPRO Gang w praktyce” - 4 godziny.
  obsługa archiwum kartoteki osobowej, obsługa umów cywilno-prawnych, przeszeregowanie i modyfikacja angaży, zwolnienie pracownika, założenie i konfiguracja nowego składnika płacowego, ręczna modyfikacja składnika, modyfikacja i zmiana kalendarza na nowy, obsługa równoważnego czasu pracy i osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, zamknięcie listy płac, omówienie wydruków i raportów programu.
   
 • Moduł 3 – „Administracja systemem WAPRO Gang (dla zaawansowanych użytkowników oraz obsługi technicznej firmy) „ – 4 godziny.
  archiwizacja i dearchiwizacja danych, obsługa kreatora wydruków, obsługa generatora wydruków osobowych, modyfikacja treści wydruków (np. treści umów o pracę), eksport i import za pomocą plików EXCEL, obsługa rejestratorów czasu pracy, konfiguracja numeracji list płac, obsługa zamkniętych list płac, zarządzanie użytkownikami, zarządzanie uprawnieniami użytkowników.

WARSZTATY - szkolenia stacjonarne:

 • Warsztaty w zakresie użytkowania programu WAPRO Gang dla użytkowników, którzy przyswoili wiedzę przekazywaną w czasie modułu 1 i modułu 2 szkolenia. W czasie warsztatów ćwiczy się i utrwala przy stanowisku komputerowym czynności omawiane w czasie szkolenia teoretycznego. Rozwiązywane są tzw. kazusy. Warsztaty dostępne stacjonarnie lub w formie indywidualnych konsultacji poprzez Team Viewer.
  Szkolenie całodzienne - 6 godzin.

 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje