Zakres zdalnego szkolenia z systemu Finanse i księgowość WAPRO Fakir.

Szkolenie jest jednodniowe i trwa 6 godzin. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z następującymi tematami:


Program szkolenia

9.00-10.00

1. Rozpoczęcie pracy z programem


 • Okno logowania
 • Organizacja danych w oknie programu
 • Obsługa okien
 • Klawisze o stałym znaczeniu
 • 2. Menu „Administrator”


 • Wprowadzanie dany firmy
 • Parametry pracy firmy
 • 10.00 -10.15 PRZERWA

 • Konfiguracja parametrów użytkownika
 • Użytkownicy i grupy użytkowników, definiowanie ich uprawnień
 • Definiowanie lata obrotowych
 • 3. Definicje


 • Definiowanie planu kont
 • Definiowanie dzienników
 • Definiowanie typów dokumentów
 • Wstęp do definiowania raportów użytkownika
 • Podstawowe informacje o automatach VAT
 • 12.00-12.30 PRZERWA OBIADOWA

  4. Kartoteki firmy


 • Kartoteka kontrahentów
 • Kontrahenci pomocniczy
 • Pracownicy
 • Środki trwałe
 • Tabele kursów walut
 • Urzędy
 • Tabele odsetek
 • 5. Menu „System”

  6. Menu „Start”

  7. Praca z dokumentami


 • Wprowadzanie dokumentów
 • Przeglądanie wprowadzonych dowodów
 • Wprowadzanie bilansu otwarcia
 • Podstawowe informacje o module kasowym
 • Noty korygujące
 • 8. Moduł rozrachunków


 • Okno przeglądania rozrachunków
 • Praca z rozrachunkami
 • Wydruki
 • 9. Przeglądanie księgi głównej


 • Przeglądanie zapisów księgowych
 • Wydruki zapisów z ksiąg rachunkowych
 • 10. Deklaracje podatkowe


 • PIT-5/5L – definiowanie źródeł danych i praca z deklaracją
 • CIT-2 – definiowanie źródeł danych i praca z deklaracją
 • 15. Moduł ewidencji VAT


 • Przeglądanie rejestrów VAT
 • Deklaracja VAT-7 – dodawanie i praca
 • Deklaracja VAT-UE – dodawanie i praca
 • Wstęp do obsługi modułu e-Deklaracje
 • Wybrane zestawienia z rejestrów VAT
 • Blokowanie rejestrów
 • 15.00 PYTANIA I ODPOWIEDZI

   

  Oferujemy 7 linii produktowych
  dostosowanych do Twoich potrzeb

  Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje