Zakres szkolenia z systemu Finanse i księgowość WAPRO Fakir.

Szkolenie jest dwudniowe i trwa 12 godzin. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z następującymi tematami:


Program szkolenia

1. Wprowadzenie do technologii klient-serwer i programu WAPRO Fakir


 • Technologia klient-serwer
 • Ogólna filozofia programu WAPRO Fakir 
 • Baza danych programu WAPRO Fakir
 • 2. Początek pracy z programem; część definicyjna i administracyjna


 • Rozpoczęcie pracy z programem
 • Pozostałe definicje ogólne
 • Definiowanie automatów
 • Definiowanie użytkowników i uprawnienia
 • Parametryzacja programu
 • 3. Wprowadzanie i zatwierdzanie dokumentów


 • Zasady dotyczące wprowadzania dokumentów
 • Wprowadzanie dokumentu prostego PLN
 • Wprowadzanie dokumentów VAT
 • Wprowadzanie dokumentów walutowych
 • Szczególne przypadki związane z wprowadzaniem dokumentów
 • Ręczne wprowadzanie pierwszego BO
 • 4. Przeglądanie i proste przetwarzanie danych; wydobywanie i drukowanie informacji


 • Uniwersalne okno browsera
 • Omówienie najważniejszych okien w poszczególnych modułach programu
 • Moduł obsługi rozrachunków
 • Moduł ewidencji przelewów
 • Moduł ewidencji VAT
 • 5. Obsługa ksiąg rachunkowych i deklaracje podatkowe


 • Przeglądanie danych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • Wydruki urzędowe i statystyczne
 • Operacje na księgach handlowych
 • Deklaracje podatkowe
 • 6. Wariant PRESTIŻ


 • Rozbudowana funkcjonalność wariantu
 • 7. Współpraca z systemami zewnętrznymi


 • Import danych z WF-FaKir'a dla DOS
 • Wymiana danych z innymi aplikacjami WAPRO ERP
 • Wymiana danych z programami innych producentów
 • 8. WF-Magik


 • Omówienie najważniejszych elementów
 • 9. Podsumowanie, zakończenie, dyskusja

   

  Oferujemy 7 linii produktowych
  dostosowanych do Twoich potrzeb

  Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje