System obsługi klienta

Telefoniczna obsługa klienta marki Asseco WAPRO oparta jest o komputerowy system Call Center z zaawansowanym systemem IVR (Interactive Voice Response). System teleinformatyczny zintegrowany jest z wewnętrznym systemem informatycznym Asseco WAPRO. Ostateczny efekt jest wynikiem współdziałania serwerów sprzętowych, komputerowej centrali telefonicznej oraz oprogramowania własnego i innych producentów. Główny trzon rozwiązania stanowią:

  • Oprogramowanie "Aganik" – Asseco Business Solutions
  • Oprogramowanie Asterisk – Digium, Inc.
  • Oprogramowanie ERP – Asseco Business Solutions
  • Oprogramowanie zarządzające licencjami – Asseco WAPRO

System wymaga wyboru z klawiatury telefonu (wybieranie tonowe): działu, identyfikacji klienta (wpisanie kodu/numeru NIP) oraz wskazania produktu lub usługi. Dzięki identyfikacji dzwoniących, system usprawnia obsługę klientów.

System usprawnia obsługę klienta. W momencie rozpoczęcia rozmowy konsultant dysponuje podstawowymi informacjami o rozmówcy (automatycznie wyświetlają się na ekranie monitora), typie używanego oprogramowania Asseco WAPRO, stanie jego licencji, treści konsultacji udzielanych w ostatnim czasie, oraz stanie przeterminowanych rozrachunków.

Uwagi dotyczące pracy systemu proszę przekazywać na adres serwis.wapro@assecobs.pl

 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje