Bezpłatna pomoc JPK


 • Co to jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
 • Jak się przygotować do wdrożenia JPK?
 • Kto może być przedmiotem e-kontroli?
 • Co to jest podzielona płatność (split payment)

Poniżej znajdziesz bezpłatne porady eksperta podatkowego. 

Odpowiedz na pytanie i dowiedz się jak możemy pomóc Twojej firmie spełniać aktualne wymogi prawne:

Czy posiadasz oprogramowanie WAPRO ERP?

Częste pytania o JPK

Podatek naliczony mogę odliczyć w dwóch kolejnych miesiącach. Czy to oznacza, że np. fakturę ze stycznia mam księgować z datą marzec i wysyłać w JPK z marcowymi fakturami?

Obowiązek cyklicznego wysyłania JPK_VAT nic nie zmienia w sposobie księgowania czy też rejestrowania transakcji w rejestrach VAT. Podatek naliczony można dalej odliczyć do dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Decyzja należy do podatnika. Natomiast w pliku JPK_VAT muszą znaleźć się dokładnie te same zapisy, które weszły do deklaracji VAT-7 za ten sam okres rozliczeniowy. Podsumowane dane porównywane są ze złożoną deklaracją. Różnica może być tylko o zaokrąglenia. W pliku JPK kwoty wstawiane muszą być z dokładnością do 1 grosza.

Czy faktury sprzedaży zafiskalizowane również w kasie fiskalnej (z dopiętym paragonem) trzeba wysyłać w JPK, czy wystarczy miesięczny raport kasowy?

Przepisy dokładnie tego nie specyfikują. W pierwszym okresie po uruchomieniu JPK_VAT w tzw. Odpowiedziach na zadawane pytania, Ministerstwo Finansów informowało, że całą sprzedaż zafiskalizowaną należy podsumować w pliku JPK_VAT czyli, że nie należy wykazywać faktur wystawianych do paragonów. W późniejszym okresie zmienili zdanie, pojawiły się pogłoski, że jednak należy wykazywać faktury wystawione do paragonów.

Skontaktowaliśmy się telefonicznie z Departamentem Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów w tej sprawie gdzie uzyskaliśmy potwierdzenie. Wg uzyskanych informacji brak tych faktur bardzo zubaża informacje dostarczane przez pliki JPK_VAT. W niektórych plikach, w sekcji sprzedaży pojawiał się tylko jeden zapis. Obecnie chcą wszystkie faktury VAT, w tym zafiskalizowane. Zostaliśmy również poinformowani, że pojawi się komunikat w tej sprawie, który jednak do dzisiaj nie został jednak opublikowany.

Natomiast z interpretacji wydawanych w tym temacie przez Ministerstwo Finansów wynika, że faktury z paragonami wystawione na podmioty gospodarcze (firmy) należy obowiązkowo ujmować w JPK, natomiast dla osób fizycznych nie ma takiego obowiązku. faktury z paragonami Wprowadzone do JPK zmniejszają wartość z raportu fiskalnego. W tym celu można zrobić drugi zapis na minus lub od razu wprowadzić zmniejszony zapis z raportu fiskalnego.

Do kwestii ujmowania w ewidencji VAT faktury wystawionej Wprowadzone do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym, odnosi się przykładowo interpretacja indywidualna z 21 listopada 2016 r., nr 1462-IPPP2.4512.748.2016.1.RR. Wskazano w niej, iż ewidencja VAT powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w art. 109 ust. 3 ustawy w brzemieniu od 1 stycznia 2017 r. Przepis ten nakłada na czynnych podatników VAT obowiązek uwzględniania w prowadzonej ewidencji – oprócz danych dot. rozliczenia podatku – również danych służących identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numeru, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Konsekwencją powyższego jest konieczność ujęcia w ewidencji VAT, a więc również w JPK odrębnie każdej faktury wystawionej na firmę, aby można było wypełnić w ten sposób obowiązek zaewidencjonowania numeru NIP kontrahenta danej transakcji.

Takie samo stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 21 grudnia 2016 r., nr 3063-ILPP2-2.4512.169.2016.1. Ponadto wskazano w niej:

(…) jeżeli sprzedaż na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, która obowiązkowo powinna być dokumentowana fakturami będzie ewidencjonowana również za pomocą kasy rejestrującej, to w związku ze zmianą brzmienia przepisu art. 109 ust. 3 ustawy, od 1 stycznia 2017 r. będzie istniał obowiązek ewidencjonowania tej sprzedaży w odrębnym rejestrze.

Nie ma natomiast obowiązku ujmowania w ewidencji VAT faktury wystawionej do transakcji udokumentowanej paragonem, jeśli nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub rolnik ryczałtowy. Osoba taka nie wymaga bowiem identyfikacji na potrzeby VAT lub podatku od wartości dodanej. Podatnik nie wpisuje w ewidencji VAT numerów PESEL takich nabywców. Wystarczy, iż w ewidencji tej zostanie ujęty raport miesięczny z kasy fiskalnej.

Całe rozliczenie z urzędem skarbowym zleciłem firmie zewnętrzne. Realizuje je ona na podstawie dostarczonych, wydrukowanych z programu raportów zakupów i sprzedaży, składając w efekcie końcowym deklaracje do US. Kto będzie składał do US JPK - księgowa czy ja?

Nie wiemy czy prowadzi Pan pełną księgowość czy też książkę przychodów i rozchodów, ale na żądanie organu podatkowego pliki związane z księgami oraz cyklicznie JPK_VAT powinna wysyłać firma zewnętrzna z programu finansowo - księgowego. Natomiast na żądanie organu podatkowego to Pana firma od 1 lipca 2018 będzie musiała wysłać pliki JPK_FA (rejestr faktur sprzedaży), JPK_MAG (obrót magazynowy), a być może jeszcze inne. Program finansowo - księgowy nie ma wystarczających danych do ich przygotowania.

Napisał Pan, że zewnętrzne biuro księguje Pańską działalność na podstawie zbiorczych raportów, nic nie wspomniał Pan o dokumentach. Proszę się upewnić, że w rejestrach VAT zapisywane są wszystkie faktury zakupu i sprzedaży pojedynczo a nie zbiorczo. Obecnie jest to niedozwolone. W plikach JPK_VAT jest to weryfikowane.

Czy plik JPK może wysyłać mój księgowy?
W moim komputerze posiadam jedynie system magazynowo - fakturowy i można z niego wygenerować jedynie ewidencję sprzedaży (nie zawiera on Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów).

Obowiązujących firmy plików JPK jest kilka. Stosowany przez firmę program finansowo - księgowy powinien umożliwiać obecnie cykliczne wysyłanie plików JPK_VAT oraz na żądanie organu podatkowego również, w przypadku Pana firmy, JPK_PKPIR. Jednak program finansowo - księgowy najczęściej nie posiada wystarczającej informacji do przygotowania pliku JPK_MAG (raport obrotu magazynowego), JPK_FA (rejestr faktur sprzedaży) a w przyszłości jeszcze pliku paragonowego.

Podsumowując, pliki JPK powinny być wysyłane z programów, które mają dane wymagane przez poszczególne schematy JPK. Część powinna być wysyłana z programu finansowo - księgowego (zapisy z ksiąg oraz rejestry VAT) a część przez programy zarządzania sprzedażą oraz zarządzania magazynami.

Dostałem informacje z mojego biura rachunkowego, że będzie taki plik JPK wysyłać do US.
Czy ja, jako podatnik też będę musiał wysyłać taki plik prowadząc działalność, skoro księgowa już dopełni formalności?

Problem jest nieco bardziej złożony. Zachęcam do zapoznania się artykułem na naszej stronie: https://www.wapro.pl/wapro/JPK#tabs6.

Wszystko zależy od oprogramowania, z którego Pan korzysta oraz obsługujące Pana biuro oraz od tego do wysyłania jakich plików jest lub będzie zobowiązana Pana firma. O ile:
- pliki JPK_PKPIR, JPK_VAT biuro najprawdopodobniej może wysyłać ze swojego programu o tyle
- pliki JPK_MAG (raportowanie obrotu magazynowego) najprawdopodobniej powinien być utworzony i wysyłany przez program zarządzania magazynami klienta biura a
- JPK_FA (raportowanie faktur sprzedaży) powinien być utworzony i wysyłany przez program zarządzania sprzedażą klienta biura

Ministerstwo Finansów planuje zobowiązać jeszcze niektóre podmioty do wysyłania od nowego roku plików tzw. paragonowych.

Podsumowując, może być Pan zobowiązany do wysyłania niektórych z tych z plików. Zależy to od tego, które pliki będzie Pan zobowiązany wysyłać cyklicznie i na żądanie organów podatkowych oraz od oprogramowania biura rachunkowego oraz Pana firmy.

Dwa lata temu zrezygnowałem z bycia Vatowcem. Nie rozliczam się z deklaracji VAT i nie prowadzę takiej ewidencji. Czy też muszę składać JPK?

Pliki JPK to w rzeczywistości wiele plików, z których każdy dotyczy odrębnego obszaru działalności firmy. JPK_VAT to tylko jeden z nich. Jeżeli nie jest Pan VAT-owcem to z pewnością nie jest Pan zobowiązany do wysyłanie cyklicznie tego pliku jednak od 1 lipca 2018 będzie Pan zobowiązany na żądanie organu podatkowego do wysyłania pozostałych obowiązujących Pana plików.

Posiadam podpis kwalifikowany na swoje nazwisko, ale nie jestem osobą odpowiedzialną za rozliczenia VAT w naszej firmie. Ponieważ w firmie osoba odpowiedzialna za rejestry i deklaracje VAT nie posiada podpisu i nie ma upoważnienia w US do reprezentowania firmy, pliki JPK i deklaracje VAT podpisuję ja swoim podpisem. Mam wątpliwości, czy na mnie spada jakaś odpowiedzialność za prowadzenie tych ewidencji w firmie w związku z tą sytuacją. Z drugiej strony upoważnienie do reprezentowania firmy w US jest tylko na jedną osobę niezależnie od zakresu jej faktycznych obowiązków.

Osoba podpisująca e-Deklaracje jest pełnomocnikiem firmy do podpisywania e-Deklaracji zgłoszonym w UPL-1 i nie ponosi z tego tytuły odpowiedzialności za prawidłowość tych rozliczeń. Chyba, że jest równocześnie osobą odpowiedzialną w firmie za te rozliczenia.

Dokładnie omawia ten aspekt artykuł: http://www.vademecumpodatnika.pl/artykul_narzedziowa,757,0,11510,zakres-odpowiedzialnosci-pelnomocnika-zgloszonego-w-upl-1.html.

Jestem micro przedsiębiorcą - od stycznia 2018 będzie mnie dotyczył obowiązek JPK VAT, nie mam podpisu kwalifikowanego. Czy będzie możliwe dostarczenie plików bez podpisu tak jak np. PIT czy VAT 7, gdzie podpisem jest wysokość przychodu za poprzedni rok obrachunkowy?

Jak do tej pory pliki JPK_VAT mogą być podpisywane wyłącznie podpisem kwalifikowanym oraz zaufanym podpisem ePUAP. Nie ma możliwości podpisywać tych plików w inny sposób.

Od września 2017 trzeba będzie dostarczać także pliki JPK WB czy każdy przedsiębiorca będzie musiał je wysyłać, czy będzie to obowiązek banków?

Zgodnie z projektem dotyczy to tylko małych, średnich i dużych firm. Pliki mają być wysyłane przez banki i kasy spółdzielcze. Wyjątkiem kiedy to podatnik jest zobowiązany do wysyłania codziennie plików JPK_WB jest wtedy kiedy siedziba banku lub oddziału banku z którego korzysta podmiot jest poza granicami kraju;

Jeżeli hurtownia ma inny program magazynowy, to czy będzie musiała zakupić taki sam, jak ma biuro żeby przesłać sprzedaż?

Rozumiem, że pytanie dotyczy obowiązku przesyłania na żądanie organów podatkowych pliku JPK_FA. Nie rozumień natomiast z jakiego powodu hurtownia miała by mieć ten sam program magazynowy co biuro rachunkowe aby przesłać sprzedaż.

Pełną informację na temat faktur sprzedaży, która jest wymagana przez schemat JPK_FA posiadają programy zarządzania sprzedażą lub zarządzania sprzedażą i magazynami, z których najczęściej korzystają firmy, klienci biur rachunkowych.

W systemie WAPRO ERP program zarządzania sprzedażą i magazynami WAPRO Mag, za pośrednictwem programu WAPRO JPK może przygotować i wysłać plik JPK_FA. Nie jest do tego potrzebny żaden program w biurze rachunkowym.

Weryfikacja JPK przez organy skarboweJuż od 2018 r. mikro-przedsiębiorcy dołączą do pozostałych firm przesyłających pliki JPK. Warto więc wiedzieć, że Jednolity Plik Kontrolny wysyłany do urzędu skarbowego będzie podlegał tam bieżącej weryfikacji. Doświadczenia większych firm, które już przesyłają JPK do organów skarbowych wskazują, że fiskus wykorzystuje już automatyczne narzędzia do weryfikacji poprawności takich plików i uzgodnienia danej transakcji pomiędzy jej dwoma stronami.

Jakiej analizie będzie poddany nasz JPK?

Aktualnie, pliki JPK VAT, a więc rejestry VAT, podlegają dwustopniowej weryfikacji przez organy skarbowe. W pierwszym kroku, pliki JPK VAT przechodzą automatyczną centralną weryfikację przy użyciu narzędzia Analizator JPK. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, podatnik otrzyma automatyczne powiadomienie mailowe lub SMS. Jednocześnie informacja o rozbieżnościach wykrytych podczas automatycznej weryfikacji zostaje przesłana do właściwego organu podatkowego, który prowadzi drugi, pogłębiony etap analizy. W przypadku potwierdzenia istnienia nieprawidłowości mogą zostać wszczęte czynności sprawdzające lub kontrola podatkowa.

Czego szuka fiskus?

Ministerstwo uchyliło rąbka tajemnicy i przekazało informację, na jakie aspekty ukierunkowane są automatyczne analizy, a także kiedy automatycznie zapali się w organie skarbowym czerwona lampka podczas weryfikacji JPK naszego przedsiębiorstwa:
1) niezgodność JPK z deklaracją

- w pierwszej kolejności wykrywane są niezgodności pomiędzy kwotami deklarowanymi w plikach JPK i deklaracjach VAT składanych za ten sam okres,

2) rozbieżności miedzy stronami transakcji

- uwagę fiskusa z pewnością przykują pliki JPK, w których różne kwoty zostały zadeklarowane przez sprzedawcę i nabywcę w danej transakcji,

3) zakupy od nieistniejących podatników

- zainteresowania ze strony urzędu skarbowego możemy być również pewni, jeżeli w naszym rejestrze zakupu znajdzie się faktura wystawiona przez podmiot nieistniejący lub taki, który nie dysponuje aktywnym numerem VAT.

Co w przypadku błędu?

W przypadku otrzymania automatycznego zawiadomienia o stwierdzonych nieprawidłowościach przede wszystkim nie należy wpadać w panikę. Przyczyna może nie leżeć po naszej stronie, a po stronie kontrahenta. Jeżeli sprawdzimy nasze rozliczenia i ustalimy, że faktycznie wkradł się do nich błąd, należy dokonać niezbędnych korekt nie tylko deklaracji VAT, ale również pliku JPK za dany okres. Należy także pamiętać, że zignorowane informacje o nieprawidłowościach mogą prowadzić do kontroli organów podatkowych, jak również do sankcji karnych skarbowych.

JPK w biurach rachunkowych oraz nowe obowiązki klientówJPK w biurach rachunkowych

Począwszy od 2018 roku obowiązkiem comiesięcznego przesyłania ewidencji VAT w formie JPK zostaną objęte również najmniejsze firmy. Dla biur rachunkowych, które obsługują mikro-przedsiębiorstwa, taki obowiązek może oznaczać więcej pracy związanej z przygotowaniem się do nowych wymogów i późniejszą obsługą klientów.

Wcześniejsza informacja

W pierwszej kolejności wskazane byłoby przejrzenie portfolio obsługiwanych klientów i wcześniejsze poinformowanie mikro-przedsiębiorców o czekających ich od 2018 roku wymogach. Klienci muszą być świadomi nowych obowiązków w zakresie JPK i konsekwencji ewentualnego niedostosowania się do nowych regulacji, ponieważ ewentualne sankcje z tytułu braku lub opóźnień w przesłaniu JPK do organów skarbowych ciążą przede wszystkim na podatniku.

Nie tylko rejestry

Co istotne, na wdrożeniu JPK w celu generowania i przesłania do urzędu skarbowego rejestrów VAT w wymaganej formie nie kończą się wyzwania w zakresie oprogramowania do obsługi księgowej mikro-przedsiębiorców. Od 1 lipca 2018 r. bowiem może powstać konieczność przekazania całości ksiąg rachunkowych w formie JPK na wezwanie organów podatkowych. Oznaczać to może konieczność wdrożenia oprogramowania dla pozostałych struktur JPK.

Problematyczne struktury

Z punktu widzenia biura rachunkowego szczególnie problematyczne może okazać się obsługa klientów pod kątem struktury Faktury VAT i Magazyn w formacie JPK. W większości przypadków wszelkie dane sprzedażowe i magazynowe są generowane bezpośrednio w programie sprzedażowym klienta, dlatego też należy zastanowić się nad możliwościami ich importu do posiadanego oprogramowania biura rachunkowego lub też należałoby uzgodnić z klientem, że wygenerowanie JPK w zakresie tych struktur będzie leżało po jego stronie.

Kluczowy czas na wdrożenie

Odpowiednie dostosowanie do nowych wymogów w zakresie JPK może wymagać od biura rachunkowego lub jego klientów zakupu nowego oprogramowania lub odpowiedniej aktualizacji. Idealnie byłoby, gdyby dane generowane z poszczególnych systemów klienta mogły zostać automatycznie zaimportowane i zintegrowane w systemie biura rachunkowego. Należy również pomyśleć o przeszkoleniu pracowników. Procesy przygotowawcze mogą zająć sporo czasu, w zależności od aktualnie posiadanych rozwiązań informatycznych i zakresu oraz stopnia skomplikowania operacji gospodarczych prowadzonych przez klienta.

Inwestycja w efektywność

Dla biura rachunkowego wymogi w zakresie JPK mogą spowodować znaczny wzrost pracochłonności w zakresie obsługi klientów, jeżeli dane biuro zdecyduje się np. na przepisywanie danych otrzymanych od klientów w celu wygenerowania wymaganych struktur JPK. Dlatego też warto przeanalizować wszystkie opcje i już teraz wraz z klientami pomyśleć o wdrożeniu najlepszych rozwiązań. Nowe obowiązki można bowiem wykorzystać dla rozwoju biura rachunkowego, inwestycji w nowoczesne rozwiązania i zwiększeniu efektywności pracy.

JPK – najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorcówJPK – najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców

JPK to forma raportowania transakcji sprzedaży i zakupu, które trafiają do comiesięcznej deklaracji VAT. I tak jak deklaracja VAT powinna odzwierciedlać faktycznie zawarte transakcje ujęte dla celów VAT w danym miesiącu, tak również plik JPK przesyłany elektronicznie do urzędu skarbowego powinien zawierać szczegółowe dane dotyczące tych transakcji i uzgadniać się wartościowo do JPK.

Brak zgodności z deklaracją

Brak uzgadniania się wartościowo ewidencji VAT zakupu i sprzedaży wysłanych w formie JPK z wartościami sumarycznymi wykazanymi w deklaracji VAT jest jednym z podstawowych błędów popełnianych przez przedsiębiorców.

Automatyczna weryfikacja JPK po obu stronach

Organy skarbowe wykorzystują już automatyczne narzędzia do bieżącej analizy poprawności otrzymanych plików JPK przesyłanych przez większe firmy. W ramach przeprowadzanych weryfikacji, dokonywane jest m.in. porównanie sposobu zadeklarowania danej transakcji przez obie jej strony – sprzedawcę i nabywcę.

Niezgodność wartościowa i czasowa

Niezgodność jaka może zostać wychwycona przez organy skarbowe to przede wszystkim różnice w wartości VAT naliczonego i należnego wykazanego przez dwie strony danej transakcji. Również ujęcie faktury VAT w różnych okresach przez sprzedawcę i nabywcę może spowodować, że organy skarbowe zidentyfikują ją jako potencjalnie nieprawidłową. Niekoniecznie jednak musi to wiązać się z błędem, ponieważ nabywca ma prawo do rozliczenia faktury zakupu w miesiącu otrzymania, lub jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Faktura od nieistniejącego podatnika

Dzięki przesłaniu ewidencji VAT w formie JPK organy skarbowe uzyskają również natychmiastową informację o uwzględnieniu w deklaracji VAT faktur VAT wystawionych przez podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika VAT.

Ta sama faktura kilkukrotnie w JPK

Dość powszechnym błędem popełnianym przez przedsiębiorców wysyłających pliki JPK do organów skarbowych jest kilkukrotne ujęcie tej samej faktury. W pliku JPK taka faktura powinna pojawić się tylko raz, nawet w sytuacji jeżeli z punktu widzenia VAT faktura ta odnosi się do kilku różnych transakcji.

Odwrotne obciążenie w JPK

Przedsiębiorcy często zapominają, ze faktury zakupowe rozliczane w ramach odwrotnego obciążenia powinny występować w JPK VAT po stronie podatku VAT należnego i naliczonego.

W przypadku błędu - e-mail z MF

W przypadku stwierdzenia potencjalnych nieprawidłowości w przesłanym przez nas pliku JPK, otrzymamy e-mail od organów skarbowych z prośbą o weryfikację pliku i może powstać konieczność skorygowania JPK.

JPK a kasy fiskalneNowe e-kasy fiskalne

Ministerstwo Finansów przymierza się do zmiany wymogów w zakresie kas fiskalnych i wprowadzenia tzw. kas fiskalnych online. Projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów technicznych, jakie musi spełniać kasa rejestrująca zakłada, że forma dokumentów emitowanych przez kasę w postaci elektronicznej będzie musiała odpowiadać strukturze logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Jednocześnie, administracja skarbowa od początku wprowadzenia JPK zapowiada dodanie do obowiązków przedsiębiorców dodatkowej struktury JPK, w której miałyby znaleźć się szczegółowe dane paragonów fiskalnych.

Kasa wygeneruje plik JPK

Nowe kasy rejestrujące miałyby umożliwić wysyłkę e-paragonów z kasy bezpośrednio do organów skarbowych w formacie Jednolitego pliku kontrolnego. Ma to być forma zachęty dla przedsiębiorców do wymiany kas na nowe, ponieważ w przypadku wprowadzenia obowiązku raportowania poszczególnych fiskalizowanych transakcji w formie JPK, przedsiębiorcy posiadający nową kasę z taką funkcjonalnością będą mogli wygenerować JPK bezpośrednio z kasy fiskalnej.

Inne narzędzia

Przedsiębiorcy, którzy nie zdecydują się na zakup nowej kasy mogą być zobowiązani do poszukania innego narzędzia do raportowania paragonów w formie JPK, w momencie kiedy taki obowiązek zostanie wprowadzony.

Aktualne wątpliwości – jak ująć paragony w JPK

Kwestia ujęcia paragonów fiskalnych dla celów JPK już teraz budzi sporo wątpliwości przedsiębiorców. Jak dotąd nie ma obowiązku wprowadzania poszczególnych paragonów do ewidencji VAT w formie JPK. Ponieważ jednak wartość sprzedaży wykazanej w deklaracji VAT i w ewidencji VAT sprzedaży w formie JPK musi być równa, Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że paragony fiskalne należy wprowadzić zbiorczo, na podstawie dokumentu „raport fiskalny okresowy”.

Faktury z paragonami – co z JPK

Trochę bardziej skomplikowanie wygląda natomiast kwestia ujęcia faktur sprzedaży do których zostały wystawione również paragony fiskalne. Zgodnie z informacjami MF tylko faktury wystawione na firmy należy obowiązkowo ujmować w JPK. Takie zafiskalizowane faktury z paragonami wprowadzone do JPK powinny jednocześnie zmniejszyć wartość z raportu fiskalnego ujętego w JPK zbiorczo, aby nie zdublować wartości sprzedaży paragonowej dla podmiotów gospodarczych . W tym celu możliwe jest wprowadzenie do ewidencji VAT JPK drugiego zapis na minus lub bezpośrednio wprowadzenie pomniejszonego zapisu z raportu fiskalnego.

Faktury na osoby fizyczne poza JPK

Natomiast faktury wystawione na osoby fizyczne, które zostały zafiskalizowane na kasie rejestrującej nie są objęte obowiązkiem ujęcia w ewidencji VAT sprzedaży w formie JPK. Wystarczy, iż w ewidencji tej zostanie ujęty zbiorczy raport miesięczny z kasy fiskalnej.

Czego z JPK dowie się o mojej firmie urząd skarbowy od 2018 r. ?Już od stycznia 2018 r. mikro-firmy dołączą do przedsiębiorców zasilających systemy organów skarbowych informacjami o dokonywanych transakcjach mających wpływ na wartości wykazywane w deklaracjach VAT. Warto już teraz mieć świadomość potencjału nowego narzędzia w rękach organów skarbowych, aby odpowiednio wcześnie przygotować firmę do nowych wymogów i już od początku 2018 r. poprawnie generować i przesyłać wymagane dane w formie JPK.

Fiskus już korzysta z JPK większych firm

Ministerstwo Finansów chwali się, że dane pozyskiwane z JPK już pomogły w zidentyfikowaniu i rozbiciu grupy przestępczej dokonującej wyłudzeń VAT na dużą skalę. Dzięki pozyskiwaniu na bieżąco informacji o milionach transakcji i operacji gospodarczych, organy skarbowe uzyskują narzędzie do bezpośredniej weryfikacji danych zadeklarowanych dla celów VAT m.in. dzięki możliwości zestawienia plików JPK przesłanych przez dwie strony danej transakcji.

Bezpośrednia weryfikacja danych

W przypadku, gdy dana transakcja nie uzgadnia się w pliku przesłanym przez sprzedawcę i pliku przesłanym przez nabywcę poprzez przykładowo różne wartości VAT wykazanego po stronie zakupów i sprzedaży przez dwie strony tej samej transakcji, organy skarbowe otrzymują taką informację natychmiast. Aby wykryć taką nieprawidłowość nie ma potrzeby przeprowadzania czynności sprawdzających czy kontroli, ponieważ system porównując dane automatycznie, wykrywa niezgodność. W takim przypadku organy skarbowe wysyłają mailowe zawiadomienie do podatnika o stwierdzonych różnicach.

Karuzele VAT łatwiejsze do namierzenia

Dzięki danym z JPK administracja podatkowa jest w stanie również natychmiastowo pozyskać informacje o sytuacji, kiedy w zakupach wykazanych w deklaracji VAT znajdzie się faktura wystawiona przez podmiot, który został wykreślony z rejestru podatników VAT. Pozwala to w szybki sposób zidentyfikować zdarzenia, które mogą być elementem działania w celu przestępczych wyłudzeń VAT.

Jakie dane o mojej działalności dostanie skarbówka

Fiskus już wykorzystuje praktycznie dane z JPK, które największe firmy przesyłają począwszy od deklaracji VAT za lipiec 2016 r., a małe i średnie – deklaracji VAT za styczeń 2017 r. Czego od 2018 r. dowie się o mojej działalności urząd skarbowy?

Rejestr VAT co miesiąc trafi do analizy organów skarbowych

Od 1 stycznia 2018 roku już wszystkie firmy co miesiąc będą przesyłać dane z ewidencji VAT w formacie JPK. Oznacza to, że każdego 25 dnia miesiąca, począwszy od lutego 2018 r., wraz z deklaracją VAT powinniśmy przesłać elektronicznie rejestry VAT w wymaganym dla JPK formacie xml.

W rezultacie, urząd skarbowy powinien otrzymać pełną listę transakcji zakupów i sprzedaży, jaka została wykazana przez daną firmę w danym miesiącu w deklaracji VAT. Oznacza to, że urząd skarbowy uzyska wiedzę o tym, z jakimi firmami zawieraliśmy transakcję, o jakiej wartości i w jakich datach. Suma zestawienia transakcji z rejestru w formie JPK musi uzgadniać się z poszczególnymi wartościami wykazanymi w deklaracji VAT.

Rozszerzenie zakresu danych od lipca 2018 r.

Konieczność dostosowania firmy do przesyłania elektronicznych rejestrów w wymaganej przez organy skarbowe formie to nie koniec wyzwań, jakie przygotowała administracja skarbowa dla mikro-firm na 2018 rok.

Od 1 lipca 2018 r. wszystkie firmy w Polsce, a więc również mikro-przedsiębiorstwa, obejmie obowiązek przekazywania całości ksiąg podatkowych w formie JPK – na wezwanie organów podatkowych.

W praktyce oznacza to, że każda firma powinna być w stanie wygenerować całość prowadzonych ewidencji księgowych w formacie JPK. Wymagane struktury dla ksiąg podatkowych JPK obejmują bowiem, poza ewidencjami VAT:
- podatkową księgę przychodów i rozchodów bądź ewidencję przychodów,
- wyciągi bankowe,
- magazyn,
- faktury VAT.

Przykładowo dla faktur VAT dane wymagane w formie JPK powinny mieć szczegółowość do poziomu wiersza danej faktury. Również dane dla wyciągów bankowych powinny wyszczególniać operacje bankowe do poziomu wiersza wyciągu bankowego. Z kolei struktura magazyn powinna ewidencjonować wszystkie ruchy towarów na magazynie.

Konieczne wcześniejsze przygotowanie

Biorąc pod uwagę czekające mikro-firmy wyzwania w zakresie raportowania danych z operacji gospodarczych organom skarbowym, rok 2018 będzie okresem, kiedy większość mniejszych firm powinna przeanalizować na nowo potrzeby i możliwości optymalizacji części obowiązków poprzez unowocześnienie narzędzi informatycznych. Na pewno warto już teraz rozważyć, jakie rozwiązania będą dla danego przedsiębiorcy najlepsze, aby od początku 2018 r. móc generować i przesyłać poprawne pliki JPK do organów skarbowych.

Pytania przedsiębiorców o e-kontrole i JPKCzy moja firma może być przedmiotem e-kontroli?

Jak dotąd, jednoosobowe działalności gospodarcze oraz tzw. mikrofirmy, a więc podmioty które zatrudniają mniej niż 10 osób oraz osiągają roczny obrót poniżej 2 milionów Euro (na 2016 rok wartość ta w złotówkach wynosi 8 523 000 zł) nie były dotąd objęte rewolucją, która została rozpoczęta w ubiegłym roku przez Ministerstwo Finansów w zakresie dodatkowych obowiązków sprawozdawczych dla firm i nowych standardów kontroli podatkowych. Już niedługo ta sytuacja ulegnie zmianie.

Od stycznia 2018 r. każda firma prowadząca działalność w Polsce jako podatnik VAT będzie musiała obowiązkowo przesyłać co miesiąc do urzędu skarbowego tzw. Jednolity Plik Kontrolny. Obowiązek ten będzie obejmował więc również mikroprzedsiębiorstwa oraz firmy prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Moja firma nigdy nie wysyłała JPK, co będzie trzeba zrobić?

JPK to comiesięczne, obowiązkowe raporty z zakresu transakcji sprzedaży i zakupu, ujmowane w deklaracji VAT, a więc w ewidencji VAT, którą jest obowiązana prowadzić każda firma. Tyle, że od 2018 ewidencje będą musiały zostać przygotowane w specjalnym pliku w formacie xml, opatrzone podpisem kwalifikowanym i przesłane elektronicznie do urzędu skarbowego do 25 dnia kolejnego miesiąca.

Rozliczam się kwartalnie, czy JPK będę również przesyłać za dany kwartał?

Niestety dla firm, które dotąd rozliczały się kwartalnie, nowe obowiązki mogą okazać się największym wyzwaniem, ponieważ dla miesięcznego obowiązku przesyłania JPK nie przewidziano żadnych wyjątków. Oznacza to, że nawet w przypadku, gdy deklarację będziemy składać za cały kwartał, za poszczególne miesiące kwartału wszystkie transakcje będą musiały zostać odpowiednio zaksięgowane i na tej podstawie zostanie wygenerowany miesięczny JPK. Ewidencje VAT przesłane do urzędu za poszczególne miesiące muszą się sumować do danych wykazanych później w kwartalnej deklaracji VAT.

Prowadzę rejestry VAT w plikach Excel. Czy mogę je w tej formie wysyłać do urzędu?

Pliki JPK należy wysyłać w specjalnym ujednoliconym standardzie i formacie xml, dlatego pliki w formacie Excel nie spełniają tych wymogów. Nowy obowiązek elektronicznej wysyłki JPK to nie jedyna zmiana dla firm, które dotąd nie korzystały z oprogramowania księgowego. Od 2018 r. również deklaracje VAT będą wymagane wyłącznie w formie elektronicznej, dlatego posiadanie odpowiednich funkcjonalności umożliwiających bezpośrednie wygenerowanie i wysłanie zarówno JPK jak i deklaracji VAT bezpośrednio z systemu księgowego może okazać się dużym ułatwieniem w prowadzeniu działalności.

Czy urząd może na podstawie przesłanych ewidencji stwierdzić nieprawidłowości w moich rozliczeniach?

Dzięki wpływowi JPK a więc comiesięcznych danych o transakcjach zakupu i sprzedaży otrzymywanych od wszystkich firm rozliczających VAT, organy skarbowe uzyskują narzędzie do bezpośredniej weryfikacji zadeklarowanych danych poprzez np. porównanie plików JPK przesłanych przez dwie strony danej transakcji. W przypadku gdy dana transakcja różni się w sposobie zaewidencjonowania po stronie nabywcy i sprzedawcy (np. kwoty VAT wykazanego jako należny i naliczony nie uzgadniają się), organy skarbowe otrzymują od razu taką informację, bez potrzeby prowadzenia dodatkowej kontroli w siedzibie danej firmy, czy kontroli krzyżowej. Jak obserwujemy wśród większych podmiotów, które już przesyłają JPK, organy skarbowe już korzystają z możliwości porównania danych i w przypadku stwierdzenia niezgodności wysyłają mailowe zawiadomienie do podatnika o stwierdzonych różnicach.

Transakcje i ich ewidencjonowanie podatkowe są więc pod ścisłym nadzorem, warto zatem już teraz pomyśleć o narzędziach, które pozwolą sprostać nowym obowiązkom w najbardziej efektywny sposób.

Rewolucja w kontroli podatkowej!


Od 1 lipca 2016 roku duże polskie przedsiębiorstwa mają obowiązek udostępniać Urzędowi Skarbowemu szczegółowe dane finansowo-księgowe oraz handlowe w formie elektronicznej oraz wysyłać co miesiąc, bez wezwania informację z prowadzonej ewidencji VAT przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Od 1 stycznia 2017 roku małe i średnie przedsiębiorstwa mają obowiązek wysyłanie co miesiąc informacji z prowadzonej ewidencji VAT. 
Przygotuj się na zmiany!

Elektroniczna kontrola przedsiębiorstw odbywać się będzie dwoma metodami. Po pierwsze, przedsiębiorstwa prowadzące księgi w programach komputerowych, będą miały obowiązek, bez wezwania, okresowo, co miesiąc przekazywać dane z ewidencji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej a po drugie będą miały obowiązek na żądanie organów podatkowych, przekazywać wskazane dane z ksiąg oraz dowodów księgowych również w formie elektronicznej.

Obowiązek okresowego przekazywania danych bez wezwania wprowadza art. 82 § 1b znowelizowanej w dniu 13 maja 2016 Ordynacji Podatkowej, natomiast obowiązek przekazywania danych na żądanie organów podatkowych wprowadza art. 193a. § 1 znowelizowanej w dniu 20 października 2015 Ordynacji Podatkowej.

W obu przypadkach dane przekazywane do organów podatkowych w postaci elektronicznej muszą mieć odpowiednią strukturę logiczną. Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych opublikowana jest na portalu Ministerstwa Finansów. Zestaw struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych określany jest również jako Jednolity Plik Kontrolny.

Kto i kiedy musi wdrożyć
Jednolity Plik Kontrolny?

Zarówno obowiązek comiesięcznego przekazywania danych z ewidencji VAT bez wezwania organów podatkowych jak i wymóg przekazywania danych z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych wprowadzane będą etapami a termin zależy od wielkości przedsiębiorstwa.


Przedsiębiorstwa muszą być gotowe:
 • do przekazywania co miesiąc, bez wezwania organu podatkowego, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na serwer Ministerstwa Finansów informacji o prowadzonej ewidencji VAT (pliku JPK_VAT) od:
  • 1 lipca 2016 roku - duże przedsiębiorstwa
  • 1 stycznia 2017 roku - małe i średnie przedsiębiorstwa
  • 1 stycznia 2018 roku - mikroprzedsiębiorstwa.
 • do przekazywania na żądanie organu podatkowego danych w postaci elektronicznej na potrzeby przeprowadzanej kontroli skarbowej zestawu wymaganych plików JPK od:
  • 1 lipca 2016 – duże przedsiębiorstwa
  • 1 lipca 2018 - mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa *

   *) Zgodnie z nowelizacją Ordynacji Podatkowej z dnia 13 maja 2016, w okresie od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2018 przedsiębiorstwa te mogą przekazywać wymagane dane kontroli skarbowej w formie plików JPK

Podział przedsiębiorstw pod względem wielkości definiuje ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie gospodarczej:
 • Art. 104. [Mikroprzedsiębiorca] Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
 • Art. 105. [Mały przedsiębiorca] Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
 • Art. 106. [Średni przedsiębiorca] Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
Zgodnie z art. 107 ustawy o swobodzie gospodarczej, aby przeliczyć wyrażone w euro wielkości, o których mowa w powyżej przytoczonych artykułach, przelicza się je na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Obowiązek przekazywania danych z ksiąg podatkowych, dowodów księgowych, danych z ewidencji VAT w formie elektronicznej dotyczy wszystkich przedsiębiorstw prowadzących księgi podatkowe w programach komputerowych. Duże przedsiębiorstwa, dla których wyżej wymienione przepisy już obowiązują, są już zaznajomione z powyższą tematyką, do 25 sierpnia 2016 pierwszy raz wysłały swoje informacje z ewidencji VAT za lipiec 2016. Jak już wyżej wspomniano, następne w kolejności są małe i średnie przedsiębiorstwa które po raz pierwszy wyślą do 25 lutego 2017 swoje informacje z ewidencji VAT za styczeń 2017 roku.

Ważne aby zawczasu zapoznać się z omawianą tematyką Jednolitego Pliku Kontrolnego, ponieważ zakres wymaganych przez organ podatkowy przekazywanych w postaci plików JPK może być bardzo szeroki i może obejmować większość danych rejestrowanych w systemach zarządzania tych firm a w małych i średnich firmach często zdarza się, że korzystają one z wielu programów różnych producentów. Ważne jest aby zawczasu sprawdzić, jeżeli nie pochodzą one od jednego producenta czy system firmy umożliwia wyeksportowanie w postaci plików JPK wszystkich wymaganych prawem danych. W firmach wielooddziałowych korzystających z rozbudowanych systemów zarządzania firmą sytuację może utrudniać wprowadzony w 2017 roku wymóg wysyłania informacji z ewidencji VAT w jednym pliku. W niektórych przypadkach może to wymagać sumowania danych z rejestrów VAT znajdujących się w różnych programach, w tym programach różnych producentów. Przypominamy, że dotyczy to również firm obsługiwanych przez biura rachunkowe. Zachęcamy do sprawdzenia czy oprogramowanie firmy oraz program księgowy biura rachunkowego będą prawidłowo – współpracowały przygotowując kompletny zestaw plików XML na potrzeby elektronicznej kontroli skarbowej. Obsługa JPK w biurze nie powinna wymuszać żadnej dodatkowej pracy a tym samym zwiększenia kosztów obsługi księgowej.

Drugim powodem, dla którego warto wcześniej zapoznać się z wymogami JPK może być konieczność wcześniejszego dostosowania niektórych programów do JPK jak i konieczność uzupełnienia danych w programach, które będą eksportować dane do plików JPK. Nie wszystkie dane wymagane przez schematy JPK musiały być wymagane przez programy obsługujące firmę. Jeżeli taki dane nie były wcześniej wprowadzone, teraz muszą być na potrzeby JPK uzupełnione.

Na zakończenie informujemy, że nie wdrożenie w terminie JPK przez firmę może wiązać się z odpowiedzialnością karno – skarbową.

Struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego

Jednolity Plik Kontrolny ma umożliwić przedsiębiorstwom dostarczanie Urzędom Skarbowym danych w formie elektronicznej, na nośniku lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w podziale na wyodrębnione struktury:

Przeszkody, mogące utrudnić przedsiębiorcom wdrożenie JPK

 • Brak wiedzy
  Zbyt mała świadomość przedsiębiorstw na temat konieczności wdrożenia JPK w odpowiednim czasie (duże firmy do 1 lipca 2016, małe i średnie do 1 lipca 2018).
  Brak wewnętrznej wiedzy w organizacjach, skąd czerpać informacje konieczne do wypełnienia JPK (z jakich systemów informatycznych).

  Asseco Business Solutions śledzi zmiany w przepisach i rozporządzania wykonawcze aby zapewnić swoim klientom na czas oprogramowanie pozwalające na realizację obowiązku zbierania danych w strukturach JPK.
   
 • Złożoność procesów i systemów
  Złożoność procesu dostosowania wewnętrznych procedur i systemu do nowych przepisów.
  Złożoność systemów IT użytkowanych w firmach, wydłużająca czas potrzebny na opracowanie i wdrożenia odpowiedniego rozwiązania JPK.
  Często występująca heterogeniczność stosowanych programów IT, wymuszająca łączenie danych pochodzących od różnych dostawców oprogramowania (różne systemy od różnych dostawców).

 • Brak w systemach wszystkich danych wymaganych przez schematy plików JPK
  Nie wszystkie dane wymagane przez schematy plików JPK są wymagane przez systemy źródłowe skąd dane są eksportowane do plików JPK. Przed eksportem, trzeba je uzupełnić, w przeciwnym przypadku przygotowywany plik nie przejdzie walidacji i nie będzie mógł być wysłany a w przypadku dużych ilości zapisów może zająć to dużo czasu. Warto zapoznać się wcześniej, które dane są obowiązkowe.

  System WAPRO ERP jest zintegrowanym systemem ERP o jasnej, ustalonej strukturze danych. Mimo możliwości rozbudowywania jego struktur informacyjnych umożliwia proste uzyskiwanie danych niezbędnych do tworzenia plików JPK. W systemie WAPRO ERP zaimplementowano wszystkie struktury niezbędne zarówno do przechowywania danych cząstkowych (np. dane magazynowe i sprzedażowe w systemie magazynowo-sprzedażowym) jak i danych zbieranych z wielu systemów współpracujących (zbierane w systemie finansowo-księgowym dane zarówno o sprzedaży, pobierane z wielu systemów sprzedażowych jak i dane księgowe, wyciągi bankowe itp.). Do przygotowania i wysyłki plików JPK w systemie WAPRO ERP dedykowany jest program WAPRO JPK.

JPK a systemy finansowo-księgowe

Jak się przygotować do wdrożenia JPK?

Przygotowanie firmy do wdrożenia JPK wymaga z jednej strony dostosowania swojego systemu zarządzania firmą tak aby było możliwe techniczne przygotowanie wymaganych plików JPK i wysłanie ich na serwer Ministerstwa Finansów a z drugiej strony wymaga przygotowania firmy do takiego księgowania i rejestrowania VAT aby spełniało wymagania schematów JPK. W wielu systemach uruchomienie JPK będzie wiązało się z koniecznością przeprowadzenia analizy użytkowanego oprogramowania oraz implementacji w nim funkcjonalności.

W wielu przedsiębiorstwach wdrożenie JPK będzie wiązało się z koniecznością przeprowadzenia analizy użytkowanego oprogramowania i sprawdzenia czy możliwe jest w nim prawidłowe przygotowanie plików JPK i wysłanie ich. Czasami może wymagać to implementacji w systemie nowych funkcjonalności, w najgorszym przypadku może zajść konieczność wymiany części oprogramowania.

Poza dostosowaniem systemów komputerowych w firmach, przed wejściem firmy w obowiązek przekazywania danych w formie elektronicznej należy przygotować się do wprowadzania danych zgodnie z wymaganiami schematów JPK. Jeżeli w programach dane będą niekompletne lub wprowadzone niezgodnie z tymi wymaganiami, nie przejdą walidacji i pliki JPK nie będą mogły być wysłane. Nie sposób w tym miejscu omówić wszystkie wymagania, nigdzie też nie zostały one opublikowane w prostej, zrozumiałej dla wszystkich formie. Częściowo omówione zostały w trzech pismach opublikowanych przez Ministerstwo Finansów zatytułowanych „Odpowiedzi na pytania dot. JPK” oraz w „Broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT(2)”. Opublikowane są one na portalu Ministerstwa Finansów.

Programy WAPRO ERP zostały odpowiednio przygotowane, pozwalają rejestrować wszystkie wymagane informacje jednak to użytkownicy muszą wypełnić je odpowiednio danymi. Poza uzupełnieniem nowych brakujących informacji jak na przykład dodania grupowania kont księgowych na zespoły i kategorie w programie WAPRO Fakir należy pamiętać również o podstawowych danych takich jak kompletne dane firmy, numery identyfikacyjne i dane kontrahentów czy też proste opisy dokumentów oraz opisów pozycji w dokumentach. Zarówno schemat JPK_KR – księga handlowa oraz JPK_PKPiR – księga podatkowa wymagają opisów księgowanych pozycji. Przy próbie walidacji plików bez wyżej wymienionych informacji wystąpi błąd a wysłanie plików JPK z tymi danymi nie będzie możliwe.

Wymaganie schematów JPK mogą wymusić w niektórych firmach również zmianę sposobu księgowania oraz prowadzenia rejestrów VAT. Schematy JPK wymagają szczegółowych danych. Od stycznia 2017 na przykład nie będzie możliwe w pliku JPK_VAT wprowadzanie fakturowanej sprzedaży czy też fakturowanego zakupu zapisami zbiorczymi (nie dotyczy sprzedaży zafiskalizowanej, która przeciwnie, powinna być raportowana zbiorczo). Jeżeli firmy lub biuro rachunkowe rejestrowały w ten sposób transakcje w rejestrach VAT będą musiały to zmienić.

Wcześniejsze przygotowanie firmy do raportowania plikami JPK jest bardzo ważne ponieważ niektórych informacji nie da się uzupełnić w programach bezpośrednio przed momentem wysłania żądanego pliku JPK.

WAPRO ERP gotowy na zmiany!

System WAPRO ERP jest gotowy, stale dostosowujemy go zmieniających się przepisów. Od sierpnia 2016 roku program WAPRO JPK sprawdził się, wysyłając co miesiąc z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej informacje z ewidencji VAT wielu firm.

Zaimplementowane w systemie WAPRO ERP struktury i procedury pozwalają na szybkie i bezproblemowe pobieranie z wielu źródeł danych niezbędnych do tworzenia JPK, umożliwiają kontrolę ich poprawności formalnej i spójności, pozwalają na ich przeglądanie i tworzenie analiz opartych o te dane oraz umożliwiają przesłanie danych w formie elektronicznej lub eksport danych w ustalonym formacie do pliku w celu nagrania na nośnik i przesłania odpowiednim organom skarbowym. Poza przygotowaniem danych w programach źródłowych wszystkie operacje wykonywane są w programie WAPRO JPK

Aby dowiedzieć się więcej na temat JPK przeczytaj poniższe informacje

Podstawa Prawna i bieżące informacje na temat struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego się na stronach Ministerstwa Finansów

Możesz skorzystać również bezpłatnie z wiedzy naszego eksperta:

EKSPERT WYJAŚNIA

VAT split payment – jednogłośnie poparty przez Sejm


Sejm jednogłośnie przyjął projekt regulacji w zakresie podzielonej płatności. Nowe obowiązki mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2018 r. Większość założeń przewidywanych we wstępnym projekcie pozostała na razie bez zmian.

W poprawce przyjętej przez Senat zmieniono datę wprowadzenia split payment na 1 lipca (poprzednio 1 kwietnia). O takie przesunięcie wnioskowali zarówno przedsiębiorcy, jak i banki, które chcą mieć więcej czasu na dostosowanie systemów IT do nowych obowiązków.

Dodatkowo Senat przyjął również poprawkę, która zakłada, że split payment będą mogły stosować wszystkie instytucje działające na podstawie ustawy o usługach płatniczych, nie tylko banki i SKOK.

Co oznacza VAT split payment?

Split payment czyli podzielona płatność będzie dotyczyć płatności za towar czy usługę zakupiony od podmiotów gospodarczych, która po wejściu w życie nowych regulacji będzie realizowana na dwa odrębne rachunki: wartość netto zakupu będzie standardowo płacona na rachunek bankowy dostawcy, natomiast wartość VAT będzie płacona na specjalne konto dostawcy, rachunek VAT.

Dobrowolność w stosowaniu do uznania nabywcy

W trakcie prac na regulacjami utrzymano założenie, że stosowanie podzielonej płatności ma być dobrowolne. To nabywca towaru lub usługi będzie podejmował decyzję na jaki rachunek wpłaci wartość VAT wynikającą z otrzymanej faktury – czy jak dotychczas, łącznie z wartością netto, na standardowe konto bankowe sprzedawcy, czy też na specjalny rachunek VAT sprzedawcy. Taką decyzję nabywca będzie podejmować w odniesieniu do każdej faktury z odrębnie.

Jak wyjaśnił wiceminister finansów, sprzedawca będzie mógł zastrzec w umowie z nabywcą, że nie przyjmuje płatności w systemie split payment.

Dokonanie płatności w sposób podzielony będzie niosło ze sobą określone konsekwencje zarówno dla nabywcy jak i dostawcy.

Co zyska nabywca przy stosowaniu split payment

Z uwagi na dobrowolność wyboru przez nabywcę wpłaty kwoty VAT na specjalny rachunek VAT, Ministerstwo Finansów opracowało w projekcie regulacji szereg zachęt, które mają przekonać nabywcę do wpłaty kwoty VAT na specjalne konto VAT sprzedawcy. Jakie więc korzyści można odnieść ze stosowania nowego rozwiązania?
 • Brak sankcji
Nabywca, który wybierze podzieloną płatność, nie będzie narażony na sankcje VAT
 • Brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą
Nabywca korzystający ze split payment nie będzie odpowiadał solidarnie ze sprzedawcą za niezapłacony podatek. Odpowiedzialność solidarna dotyczy aktualnie towarów wymienionych w załączniku 13 do ustawy o VAT.
 • Przesłanka należytej staranności
Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu do ustawy "płacenie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie jedną z mocniejszych przesłanek dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności, zawierając transakcję z kontrahentem, co będzie miało bardzo istotne znaczenie dla bezpieczeństwa VAT naliczonego nabywców." Oznacza to, że korzystając z podzielonej płatności w przypadku zakupów od nieuczciwego podmiotu, nabywca powinien mieć możliwość obronić odliczenie VAT naliczonego od takich zakupów i wyeliminować ryzyko posądzenia o współudział w wyłudzeniach VAT.

Konsekwencje dla sprzedawcy

 • Ograniczenie możliwości wykorzystania środków z rachunku VAT
Dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku VAT będzie ograniczone. Z konta VAT będzie można co do zasady wyłącznie dokonać zapłaty VAT do urzędu lub na rzecz własnych dostawców – również na rachunek VAT. Wydatki na inne cele niż zapłata VAT będą wymagały zgody naczelnika urzędu skarbowego. Termin na udzielenie zgody to 60 dni od daty otrzymania odpowiedniego wniosku od przedsiębiorcy, na wcześniejszym etapie projektu proponowany termin wynosił 90 dni.

Środki zgromadzone na rachunku VAT będą cały czas środkami należącymi do podatnika. Projekt regulacji nie przewiduje żadnego dostępu do środków zgromadzonych na rachunku VAT dla organów podatkowych
 • Skonto przy płatności VAT z dedykowanego rachunku
Sprzedawca będzie miał możliwość zmniejszenia wysokości VAT należnego płatnego na konto urzędu skarbowego, w sytuacji gdy płatność będzie realizowana z rachunku VAT oraz płatność zostanie uregulowana przed terminem. Wysokość korzyści finansowej będzie ustalana na podstawie specjalnego wzoru.
 • Przyspieszony termin zwrotu
Dodatkową zachętą jest możliwość uzyskania przez przedsiębiorców posiadających rachunek VAT przyspieszonego zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na ten rachunek w przyspieszonym terminie 25 dni.

Problemy z płynnością

Największe obawy przedsiębiorców w związku z podzieloną płatnością dotyczą spodziewanych problemów z płynnością finansową. Dotychczas kwoty VAT z wystawianych faktur mogły być wykorzystywane do regulowania innych zobowiązań, do upływu terminu zapłaty VAT na rachunek urzędu skarbowego. Po wejściu w życie nowych regulacji środki te będą niejako zamrożone i ich wykorzystanie będzie bardzo ograniczone. W odpowiedzi na te obawy, MF pracuje nad mechanizmami zapewnienia przedsiębiorcom płynności finansowej. Finansowanie pomostowe w przypadku gdy problemy z płynnością wynikają ze stosowania podzielonej płatności miałby zapewnić BGK.

Dla kogo rachunek VAT?

Podzielona płatność ma dotyczyć ma tylko przedsiębiorców rozliczających się z podatku VAT. Nie będzie więc dotyczyć płatności realizowanych przez i dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Dla wartości VAT wynikającej z faktury wystawionej przez przedsiębiorcę płatność od nabywcy będzie mogła trafić na odrębne konto, które bezpłatnie ma prowadzić bank.

W efekcie nowych regulacji, każdy podatnik VAT będzie miał dodatkowe konto bankowe dla celów VAT, na które będzie wpływała równowartość podatku płaconego przez nabywców w cenie towarów i usług.

Z punktu widzenia nabywcy wybór podzielonej płatności nie będzie wiązał się z koniecznością dokonania dwóch odrębnych przelewów, nabywca będzie płacił jednym przelewem w ramach którego będzie musiał wskazać kwotę netto, która zostanie przelana na konto sprzedawcy, oraz kwotę podatku, która trafi na konto VAT sprzedawcy.

Nowe obowiązki dla biznesu

Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności będzie oznaczać nie tylko niebagatelną zmianę w sposobie zarządzania środkami finansowymi. Dla przedsiębiorców może oznaczać również nowe obowiązki w zakresie dostosowania prowadzonych ewidencji do stosowania rachunku VAT.

Dalsze losy projektu można śledzić na stronach Sejmu: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-114-17 

Kontrole biznesowe gwarancją należytej staranności


Walka z wyłudzeniami ryzykiem dla uczciwych podatników

Zintensyfikowane działania administracji skarbowej w zakresie przeciwdziałaniu wyłudzeniom VAT niejednokrotnie uderzają również w uczciwych przedsiębiorców, którzy nieświadomie uczestniczyli w transakcji mającej na celu wyłudzenie VAT. Obrona w takich sytuacjach jest niejednokrotnie utrudniona, zwłaszcza, jeżeli nie możemy udokumentować, że zachowaliśmy należytą staranność w kontaktach z nieuczciwym kontrahentem i podczas zawarcia kwestionowanej transakcji.

Ministerstwo Finansów pracuje aktualnie nad wytycznymi dla przedsiębiorców w zakresie działań jakie będą udowadniać zachowanie należytej staranności, jednak aby zapobiec ewentualnemu zakwestionowaniu rozliczeń podatkowych nie warto czekać z wdrożeniem działań zapewniających bezpieczeństwo podatkowe zawieranych transakcji.

Udowodnienie zachowania dobrej woli oraz zastosowania wszystkich możliwych środków w celu uniknięcia uczestnictwa w oszustwie VAT będzie stanowiło o dochowaniu należytej staranności i uniemożliwi organom podatkowym kwestionowanie rozliczeń VAT. Stawka może być wysoka, bowiem w przypadku niezachowania należytej staranności, organ podatkowy może m.in. zakwestionować odliczenie VAT z faktur wystawionych przez nieuczciwego kontrahenta.

Gdzie należyta staranność jest szczególnie przydatna

Kwestię należytej staranności należy z pewnością analizować indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa, uwzględniając konkretną specyfikę biznesową, charakter prowadzonej działalności oraz zawieranych transakcji. Można jednak wyróżnić ogólne obszary ryzyka, które powinny szczególnym przedmiotem uwagi każdego przedsiębiorcy

 • Zakupy od nieistniejącego lub nieuczciwego kontrahenta, który nie odprowadził VAT od sprzedaży – w przypadku zidentyfikowania takich faktur zakupowych w naszych rozliczeniach, organ podatkowy może zakwestionować odliczenie VAT

 • Obrót towarami wrażliwymi z nieuczciwym podmiotem - w niektórych przypadkach możemy zostać pociągnięci do solidarnej odpowiedzialności za rozliczenie VAT

 • Dostawy wewnątrzwspólnotowe do nieuczciwych podmiotów, nieświadome uczestnictwo w karuzelach VAT – organ podatkowy może zakwestionować zastosowanie stawki 0% VAT i opodatkować transakcję krajową 23% stawką VAT

Kontrole biznesowe – co mogę zrobić

Odpowiedzią na zwiększone wymogi w zakresie dokumentowania należytej staranności są wewnętrzne procedury i kontrole biznesowe. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest opracowanie indywidualnych procedur kontrolnych obejmujących m.in.:

 • odpowiednią kwalifikację zjawisk biznesowych umożliwiających wczesną identyfikację ryzykownych lub nietypowych transakcji lub zdarzeń gospodarczych
 • podział obowiązków zapewniający odpowiedni zakres kontroli i nadzoru na każdym etapie zawierania transakcji
 • opracowanie schematu działań weryfikujących kontrahenta i transakcję i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za każdy etap
 • odpowiednie udokumentowanie podjętych działań

Podstawowe elementy należytej staranności

Jako rekomendowane działania dla każdego przedsiębiorstwa, w ramach dokumentowania należytej staranności można wymienić m.in.:

 • szczegółową weryfikację kontrahenta w momencie podejmowania współpracy oraz okresową aktualizację danych. Weryfikacja nie powinna ograniczać się do sprawdzenia statusu podmiotu jako podatnika VAT, ale obejmować również przykładowo pozyskanie dokumentów rejestrowych, sprawdzenie czy firma faktycznie prowadzi działalność (posiada siedzibę, kapitał obrotowy),
 • zawieranie umów pisemnych określających warunki zawieranej transakcji
 • analizę rozbieżności warunków zawieranych transakcji z warunkami rynkowymi, okazyjna cena może w niektórych przypadkach sugerować działalność nielegalną
 • weryfikację zawieranej transakcji – udokumentowanie jej rzeczywistego przebiegu w celu uniknięcia zarzutu obrotu pustymi fakturami
 • dbałość o dokumentację transakcji, m.in. sprawdzenie zgodności faktury z zamówieniem, danych kontrahenta z danymi wskazanymi w umowie, gromadzenie dokumentów transportowych poświadczających, że obrót towarowy faktycznie miał miejsce.

Pomocne narzędzia

Opracowanie procedur w zakresie należytej staranności jest czynnością złożoną i wymagającą dogłębnej analizy działalności danego przedsiębiorstwa. Elementem takich procedur mogą stać się narzędzia wspomagające bieżącą kontrolę nad zdarzeniami gospodarczymi, które ułatwią i usprawnią bieżące dokumentowanie należytej staranności. Takimi narzędziami mogą być przykładowo:

 • aplikacje umożliwiające bezpośrednie sprawdzenie statusu VAT kontrahenta i archiwizację dokonanej weryfikacji
 • wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, który z jednej strony udokumentuje przebieg transakcji z kontrahentem, a z drugiej strony zapewni odpowiednie poziomy kontroli i nadzoru w ramach przedsiębiorstwa.

VAT split payment – nowy pomysł w walce z wyłudzeniami

Split payment – czyli podzielona płatność

Zgodnie z projektem Ministerstwa Finansów, zapłata za nabyty towar lub usługę będzie realizowana dwutorowo: wartość netto może być standardowo płacona na rachunek bankowy dostawcy, natomiast wartość VAT może być płacona na specjalne konto dostawcy, rachunek bankowy VAT.

Dla kogo rachunek bankowy VAT?

Podzielona płatność dotyczy tylko przedsiębiorców rozliczających się z podatku VAT. Dla wartości VAT wynikającej z faktury wystawionej przez przedsiębiorcę płatność od nabywcy będzie mogła trafić na odrębne konto, które bezpłatnie ma prowadzić bank.
W efekcie nowych regulacji, każdy podatnik VAT będzie miał dodatkowe konto bankowe dla celów VAT, na które będzie wpływała równowartość podatku płaconego przez nabywców w cenie towarów i usług.

Ograniczone dysponowanie środkami na rachunku bankowym VAT

Środki zgromadzone na rachunku bankowym VAT będą cały czas środkami należącymi do podatnika od towarów i usług. Projekt regulacji nie przewiduje żadnego dostępu do środków zgromadzonych na rachunku VAT dla organów podatkowych. Jednakże, możliwość dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie VAT przez sprzedawcę będzie zasadniczo ograniczona do zapłaty VAT do urzędu lub na rzecz własnych dostawców. Wydatki na inne cele niż zapłata VAT będą wymagały zgody naczelnika urzędu skarbowego. Termin na udzielenie zgody to 60 dni od daty otrzymania odpowiedniego wniosku od przedsiębiorcy.

Nabywca zdecyduje o podzieleniu płatności

Podzielona płatność ma być dobrowolna. Zgodnie z projektem regulacji, to nabywca towaru lub usługi będzie podejmował decyzję, na jaki rachunek wpłaci wartość VAT wynikającą z otrzymanej faktury – czy jak dotychczas, łącznie z wartością netto, na standardowe konto bankowe sprzedawcy, czy też na specjalny rachunek VAT sprzedawcy.

Z punktu widzenia nabywcy wybór podzielonej płatności nie będzie wiązał się z koniecznością dokonania dwóch odrębnych przelewów, nabywca będzie płacił jednym przelewem, w ramach którego będzie musiał wskazać kwotę netto, która zostanie przelana na konto sprzedawcy, oraz kwotę podatku, która trafi na konto VAT sprzedawcy.

Korzyści ze stosowania split payment – marchewka zamiast kija

Z uwagi na dobrowolność wyboru przez nabywcę wpłaty kwoty VAT na specjalny rachunek VAT, Ministerstwo Finansów opracowało w projekcie regulacji szereg zachęt, które mają przekonać nabywcę do wpłaty kwoty VAT na specjalne konto VAT sprzedawcy. Jakie więc korzyści można odnieść ze stosowania nowego rozwiązania?

 • Brak sankcji
  Nabywca, który wybierze podzieloną płatność, nie będzie narażony na sankcje VAT. 

 • Brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą
  Nabywca korzystający ze split payment nie będzie odpowiadał solidarnie ze sprzedawcą za niezapłacony podatek. Odpowiedzialność solidarna dotyczy aktualnie towarów wymienionych w załączniku 13 do ustawy o VAT. 

 • Brak podwyższonych odsetek od zaległości w VAT
  Nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podwyższonych odsetek od zaległości w VAT, jeżeli wykazany przez niego naliczony podatek VAT będzie w 95% pochodzić z faktur opłaconych w formie podzielonej płatności.

Korzyści również dla sprzedawcy


 • Skonto przy płatności VAT z dedykowanego rachunku bankowego
  Sprzedawca będzie miał możliwość zmniejszenia wysokości VAT należnego płatnego na konto urzędu skarbowego, w sytuacji, gdy płatność będzie realizowana z rachunku bankowego VAT oraz płatność zostanie uregulowana przed terminem. Wysokość korzyści finansowej będzie ustalana na podstawie specjalnego wzoru. 

 • Przyspieszony termin zwrotu
  Dodatkową zachętą jest możliwość uzyskania przez przedsiębiorców posiadających rachunek VAT przyspieszonego zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na ten rachunek w przyspieszonym terminie 25 dni.

Od kiedy split payment będzie stosowany

Dobrowolne podzielone płatności wchodzą w życie począwszy od 1 lipca 2018 (w pierwotnym projekcie od 1 kwietnia 2018 r. - o przesunięcie terminu wnioskowali zarówno przedsiębiorcy, jak i banki, które chcą mieć więcej czasu na dostosowanie systemów IT do nowych obowiązków).

Cel wdrożenia

Jak większość ostatnich działań resortu finansów, również wdrożenie podzielonej płatności ma wpłynąć na zwiększenie wpływów budżetowych poprzez ograniczenie oszustw i wyłudzeń VAT.

Docelowy kształt podzielonej płatności

Zamierzeniem resortu finansów płatnością podzieloną miałyby zostać objęte obowiązkowo wszystkie branże i płatności dla podatników VAT. Taki kształt regulacji wymaga jednak zgody Komisji Europejskiej, dlatego też jego wdrożenie może potrwać. Zanim podzielona płatność stanie się powszechna, MF planuje objęcie obowiązkowym split payment tych branż, w których funkcjonuje mechanizm odwrotnego VAT, a więc m.in. branży budowlanej, handlu elektroniką czy wyrobami ze stali. Dalszy los VAT split payment będzie zapewne również uzależniony od efektów funkcjonowania pierwszego etapu regulacji, dobrowolnej podzielonej płatności, której możemy się spodziewać już w przyszłym roku.

Wpływ na prowadzenie biznesu

Z pewnością warto na bieżąco śledzić losy regulacji dotyczącej podzielonej płatności w przypadku wejścia w życie projektowanych regulacji. Upowszechnienie ich stosowania może mieć bardzo istotny wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą, zarówno z uwagi na ewentualną konieczność dostosowania zarządzania płynnością finansową do nowej rzeczywistości i ograniczonych możliwości dysponowania środkami pochodzącymi z zapłaty VAT, jak i koniecznością odpowiedniego ewidencjonowania operacji gospodarczych w systemach informatycznych i posługiwania się rachunkiem bankowym VAT.Zadaj pytanie ekspertowi


Ewelina Nowakowska
Partner oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2

Ewelina Nowakowska należy do grona najlepszych polskich doradców podatkowych w kategorii podatku od towarów i usług (VAT) według Dziennika Gazeta Prawna.

Firma HLB M2 specjalizuje się w doradztwie podatkowym, badaniu sprawozdań finansowych oraz w doradztwie w zakresie rachunkowości.

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z tematami split payment i JPK skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów.

E-mail*
Pytanie*
* - pole wymagane

Administratorem danych osobowych, które mogą być podane w adresie email jest Asseco Business Solution S.A. z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada Wallenroda 4c. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przesłania odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie danych jest dobrowolne.

Zamów online lub dowiedz się więcej Masz pytania? Nasi konsultanci chętnie pomogą!
22 702 89 02 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16

 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb