Pomoc programu WAPRO Mag
Podręczne menu kontekstowe. Okno operacji dodatkowych.
Zobacz także Wyślij wiadomość Pytania i odpowiedzi
Obsługa programu > Obsługa okien kartotek i rejestrów > Operacje grupowe > Podręczne menu kontekstowe. Okno operacji dodatkowych.

Glossary Item Box

Podręczne menu kontekstowe. Okno operacji dodatkowych

Poza standardowymi operacjami wykonywanymi w kartotekach i rejestrach WAPRO Mag, takich jak: dodawanie nowej pozycji, usuwanie pozycji istniejącej, edycja pozycji, wyświetlanie pozycji (np. wyświetlanie treści dokumentu magazynowego), drukowanie, istnieje również pewna grupa funkcji i operacji, które mają sens i zastosowanie tylko w wybranych miejscach programu. Aby nie „zaśmiecać” ekranu roboczego licznymi przyciskami twórcy programu zdecydowali się na wyodrębnienie tych funkcji i umieszczenie ich w podręcznych menu, udostępnianych na życzenie użytkownika. Określenie „menu kontekstowe” oznacza w tym przypadku, że lista funkcji oferowanych w tych menu nie jest stała, lecz zależy od miejsca wywołania funkcji. Inny będzie więc zestaw operacji w przypadku wywołania menu kontekstowego w kartotece asortymentów, niż w rejestrze dokumentów handlowych.

W programie można korzystać z dwu rodzajów menu:

 • Podręczne menu kontekstowe, wywoływane przez kliknięcie prawym klawiszem myszy na obszarze listy danych (w dowolnym miejscu listy dokumentów, artykułów, itd). W tym menu zgrupowano na ogół proste operacje, w większości przypadków menu to zawiera następujące funkcje:

  • Podstawowe operacje edycyjne: Dodaj, Usuń, Popraw, Pokaż, Wybierz.
  • Zaznaczanie i odznaczanie pozycji w kartotece (rejestrze).
  • Włączanie i wyłączanie filtrów operujących na liście. Zestaw filtrów zależy oczywiście od miejsca wywołania menu operacji kontekstowych.
  • Drukowanie dokumentu / zestawienia.
  • Sumowanie wartości listy.
  • Wymiana danych z innymi programami (eksport do Excela).
  • Konfiguracja kolumn widocznych na ekranie.
  • Okno operacji dodatkowych.
  • Inne proste operacje wykonywane na prezentowanym zestawie danych, np. prezentacja dokumentów powiąznych z dokumentem poświetlonym w rejestrze, lista dostaw wskazanego na liście artykułu etc.

  Większość z powyższych funkcji jest również dostępna w inny sposób, np. ikony filtrów znajdują się nad oknem danych, zaś funkcje standardowe: Dodaj, Usuń, Popraw, Pokaż, Wybierz dostępne są przez klawisze ekranowe [Insert], [Delete], [F2], [Shift+F2], [Enter] poniżej okna danych.

   

 • Okno operacji dodatkowych, , zawiera zestaw bardziej złożonych, lecz stosunkowo rzadko używanych funkcji, np. eksport i import dokumentów do/z pliku dyskowego, operacje na polach dodatkowych. Ten typ menu otwiera się w formie nowego okna po naciśnięciu klawisza [Ctrl+O] — Operacje, o ile przycisk ten jest dostępny w dolnej części okna kartoteki, czy rejestru. Dostęp do operacji dodatkowych możliwy jest również poprzez Podręczne menu kontekstowe aktywowane myszką — należy tam wybrać opcję Operacje dodatkowe.

  Każda operacja dodatkowa posiada własny skrót klawiszowy, którego opis widnieje obok nazwy operacji, co umożliwia bezpośredni do niej dostęp — z pominięciem menu czy klawisza [Operacje]. Większość operacji dodatkowych działa na zaznaczonych obiektach (dokumentach, zapisach kartotek), chyba że specyfika jej działania wyklucza takie jej zastosowanie (np. funkcja Pola dodatkowe, prezentująca ekran z wartościami pól dodatkowych dla pojedynczego dokumentu).

 

Zobacz także

WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn