Pomoc programu WAPRO Mag
Edytor gniazd rozszerzeń - informacje podstawowe
Zobacz także Wyślij wiadomość Pytania i odpowiedzi
Gniazda rozszerzeń i tabele dodatkowe > Edytor gniazd rozszerzeń - informacje podstawowe

Glossary Item Box

Edytor gniazd rozszerzeń - informacje podstawowe

Gniazda rozszerzeń dostępne są na większości podstawowych ekranów programu tj. m.in. w:

  • kartotece artykułów i kontrahentów;
  • listach i formularzach dokumentów handlowych;
  • listach i formularzach dokumentów magazynowych;
  • listach i formularzach zamówień;
  • listach i formularz zleceń produkcyjnych;
  • listach i formularzach rozrachunków;
  • listach i formularzach dokumentów finansowych;

Pełna lista gniazd rozszerzeń oraz możliwość podpięcia wywołania własnych dodatkowych modułów jest dostępna poprzez Edytor Gniazd Rozszerzeń uruchamiany skrótem klawiszowym CTRL+SHIFT+F12 na poszczególnych ekranach programu (np. w oknie dodawania dokumentu handlowego). Edytor dostępny jest również w menu głównym programu „Administrator > Definicje > Gniazda rozszerzeń programu".
Gniazda uporządkowane są w strukturze drzewa. Drzewiasta hierarchia gniazd ułatwia nawigację i umożliwia szybkie wyszukanie miejsca gdzie znajduje się potrzebne gniazdo. Na najwyższym poziomie jest SYSTEM, do którego przypięte są pozostałe elementy drzewa. I tak kolejno, na pierwszym niższym poziomie znajdują się nazwy modułów funkcjonalnych (Artykuły, Kontrahenci, … , Dokumenty handlowe itd.). Następny poziom tworzą listy danych (np. Lista dokumentów handlowych), okna danych (np. artykułu, dokumentu) oraz w przypadku dokumentów – okna danych pozycji dokumentu. Kolejny poziom tworzą już konkretne zdarzenia np. dodawanie dokumentu oraz zdarzenia szczegółowe (np. otwarcie okna danych dokumentu, wybór kontrahenta ,zatwierdzenie dokumentu) (Rys. 1) .

 Rys. 1 Hierarchia gniazd rozszerzeń

Na najniższym, ostatnim poziomie znajdują się zdarzenia typu „przed” i „po” np. przed zatwierdzeniem danych dokumentu i po zatwierdzeniu danych dokumentu (Rys. 2)

Rys. 2 Hierarchia gniazd rozszerzeń – gniazda przed i po

Tylko w gniazdach najniższego poziomu (czyli typu „przed” lub „po”) można umieszczać moduły rozszerzeń (własne funkcje). Gniazdo jest identyfikowane poprzez jego adres - adres gniazda. Adres jest zapisany w formie tekstowej. W adresie wymieniane są po kolei poziomy od najwyższego do najniższego, które prowadzą do wybranego miejsca w strukturze drzewa np. „Dokumenty handlowe | Okno danych dokumentu handlowego | Dodawanie dokumentu | Zatwierdzenie danych dokumentu | Przed” (Rys. 3)

Rys. 3 Edytor gniazd rozszerzeń – w części dolnej widać adres gniazda
Edytor w dolnej części okna zawsze podpowiada adres gniazda ułatwiając orientację w strukturze.
Dodawanie funkcji i operacji w gniazdach odbywa się standardowo poprzez przyciski Dodaj, Popraw, Usuń. Nie ma żadnych ograniczeń co do ilości funkcji dodanych gnieździe.

Zobacz także

WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn