Pomoc programu WAPRO Mag
Moduł SMS
Zobacz także Wyślij wiadomość Pytania i odpowiedzi
Funkcje menu Kartoteki > Kartoteka kontrahentów > Moduł SMS

Glossary Item Box

Moduł SMS

 

Do aplikacji WAPRO ERP dodana została funkcjonalność wysyłki SMS za pośrednictwem bramki SMSAPI (www.smsapi.pl). Poniżej znajduje się szczegółowy opis rejestracji.

SMSAPI

Aby zarejestrować się w usłudze SMSAPI należy uruchomić stronę dostawcy www.smsapi.pl następnie wybierz opcję Rejestracja lub Utwórz konto testowe pojawi się formularz rejestracyjny, który należy uzupełnić. Następnie po jego zatwierdzeniu, należy uruchomić link aktywacyjny przesłany mailem.

Integracja z SMSAPI odbywa się na zasadzie usług subskrypcyjnych, zapoznaj się z definicją w ramce poniżej.

Usługi subskrypcyjne – jako usługi subskrypcyjne w ramach licencji na użytkowanie pakietu WAPRO ERP określane są funkcje, które dostępne są dla użytkowników, którzy posiadają aktualną wersję programu i ich wygaśnięcie następuje z końcem roku kalendarzowego w ramach, którego kończy się podstawowe wsparcie dla danej wersji. Dla przykładu użytkownik wykupujący aktualizację 03.10.2017 r (wersja 8.3X.X) może bez aktualizacji korzystać z usług subskrypcyjnych do 31.12.2018 r.. W październiku 2018 r. ukaże się wersja 8.4X.X, co powoduje wygaśnięcie podstawowego wsparcia dla wersji 8.3X.X ale użytkownicy otrzymują 3 miesięczny okres karencji wykorzystania usług subskrypcyjnych bez konieczności aktualizacji.

Jeśli posiadasz już konto w SMSAPI przejdź do opisu konfiguracji zamieszczonego poniżej. Pamiętaj tylko, żeby wygenerować Token OAuth w portalu SMSAPI. Procedura opisana poniżej.

Konta testowe nie mają możliwości wykonania zakupu prepaid, dopiero zgłoszenie zmiany statusu konta w SMSAPI umożliwia zakup pakietów w modelu prepaid.

Aby aktywować usługę subskrypcyjną należy włączyć ją w konfiguracji firmy (Administrator | Konfiguracja firmy | usługi subskrypcyjne | Wysyłanie SMS za pomocą usługi SMSAPI).

Jeśli zaktywujesz konto zaloguj się na stronie SMSAPI do swojego konta poprzez opcję logowanie a następnie w menu po lewej stronie wybierz Ustawienia | Ustawienia API | Tokeny API (OAuth). Musisz w tej zakładce wygenerować token dla aplikacji WAPRO ERP za pomocą, którego aplikacja zautoryzuje się w usłudze API bez konieczności przesyłania użytkownika i hasła co znacząco zwiększa bezpieczeństwo twoich danych.

Musisz podać nazwę (nie ma ona znaczenia, ale jeśli używasz integracji w kilku systemach warto wygenerować odrębne tokeny dla każdej integracji oddzielnie, wtedy w nazwie podaj nazwę programu/integracji abyś łatwo mógł odróżnić tokeny).

Po wprowadzeniu nazwy wybierz Generuj token a następnie skopiuj go za pomocą ikony kartek umieszczonej po prawej stronie tokenu na liście pod opcją generowania.

Token należy wprowadzić w programie - procedura opisana poniżej.

 Konfiguracja w programie

Po prawidłowym zarejestrowaniu użytkownika w portalu należy wprowadzić dane do aplikacji WAPRO Mag. Należy pamiętać, że dane związane są z konkretną firmą w programie.

W tym celu należy wybrać kolejno Administrator > Konfiguracja firmy > Wysyłka SMS.

Pamiętaj aby wskazać w pierwszej kolejności wartość parametru Dostawca usługi SMS w portalu SMSAPI.

SMSAPI

W przypadku SMSAPI nie operujemy loginem i hasłem do usługi tylko parametrem Token API (OAuth) do SMSAPI .

Opcjonalnie można ustawić większy czas oczekiwania na odpowiedź API jeśli masz wolniejsze łącze internetowe.

W polu nazwa nadawcy SMS można wskazać jaki będzie nadawca SMS w wysłanej wiadomości. Użytkownik musi utworzyć takiego nadawcę w portalu SMSApi i musi on zostać zatwierdzony przez konsultanta SMSApi.

 

Wysyłka SMS

Wiadomości SMS wysyłane są np. z poziomu listy kontrahentów, w tym celu należy w pierwszej kolejności dodać w kontaktach kontrahenta numer telefonu komórkowego wraz z oznaczeniem zgody na wysyłanie SMS.

W przypadku dodania numeru bez zgody, numer ten nie będzie proponowany na liście do wysyłki.

  • Numer telefonu powinien być zgodny z szablonem 48XXXYYYXXX (należy zachować numer kierunkowy)
  • Aktualnie SMS, można wysyłać tylko na polskie numery z kierunkowym 48

Następnie należy zaznaczyć kontrahentów, do których chcemy wysyłać wiadomości i wybrać z operacji dodatkowych opcję Wyślij SMS-y do kontaktów zaznaczonych kontrahentów.

Na oknie wysyłki należy dodać nową wysyłkę, wprowadzić jej temat oraz treść a na zakładce Lista odbiorców SMS określić, do jakich konkretnych kontaktów należy wysłać wiadomość.

 

 

Maksymalna długość wiadomości SMS to 7 wiadomości po 160 znaków czyli 1120 znaków. Ważne jest jednak to, że w przypadku użycia przynajmniej jednego polskiego znaku w wiadomości, limit ograniczony jest do 7 wiadomości po 70 znaków. W celu oszczędności można zastosować opcję Bez polskich, która spowoduje automatyczną zamianę polskich znaków na znaki bez tzw. ogonków.

Aby wysłać wiadomość należy na zapisanej wysyłce wybrać opcję Wyślij, po wysłaniu wiadomości można sprawdzić czy wiadomość została doręczona do odbiorcy, w tym celu należy uruchomić przycisk Sprawdź doręczenie.

Metody doręczenia zostały opisane powyżej w niniejszym rozdziale, w sekcji Konfiguracji w programie.

Należy pamiętać, że weryfikacja jest 2 etapowa. Pierwszy etap to sprawdzenie czy w ogóle wiadomość mogła być przekazana do realizacji i informacja o tym znajduje się w kolumnie Status SMS w zakładce nr 2 Log wykonania wysyłki. Drugi etap to kolumna Status doręczenia, prezentująca informację czy udało się doręczyć wiadomość.

Opcja Stan konta pozwala zweryfikować jaki budżet mamy do dyspozycji do wysyłki wiadomości SMS. 

Pakiety do wysyłania wiadomości SMS użytkownik może wykupić przez stronę SMSAPI. 

W celu bezpieczeństwa, jeśli użytkownik zapisał w konfiguracji dane do logowania w usłudze SMS, a następnie baza zostanie przeniesiona na inny serwer system podczas wysyłki zgłosi komunikat, że należy ponownie wprowadzić dane do logowania. Ma to na celu zabezpieczenie limitu wiadomości do wykorzystania przez nieuprawnionych do tego użytkowników.

 

 

Zobacz także

WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn