WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Przetwarzanie danych osobowych w programie
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > O programie > Przetwarzanie danych osobowych w programie

Glossary Item Box

Przetwarzanie danych osobowych w programie w WAPRO Fakir Finanse i księgowość

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w skrócie RODO, ochronie podlegają podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych (art. 1). Natomiast na administratorach danych osobowych, spoczywa obowiązek zastosowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych, które pozwolą na minimalizację tego ryzyka. Zastosowane rozwiązania winny być adekwatne do zagrożeń określonych na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka.

W związku z tym informujemy, że system WAPRO ERP, którego program WAPRO Fakir Finanse i księgowość jest częścią posiada szereg funkcjonalności, które właściciel programu (administrator danych osobowych lub podmiot przetwarzający dane) może wykorzystać, w celu pełnego zabezpieczenia dostępu do danych za pośrednictwem programu a w szczególności dostępu do danych osobowych. Opis powyższych funkcjonalności znajduje się w punkcie: Zabezpieczenie dostępu do danych w systemie WAPRO ERP.

Program WAPRO Fakir Finanse i księgowość przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie wymaganym przepisami prawa takimi jak ustawa o rachunkowości, obie ustawy o podatku dochodowym oraz ustawa o podatku od towarów i usług. Dotyczy to podstawowych danych pracowników w zakresie koniecznym do przeprowadzania operacji wymaganych w księgowości, podobnie podstawowych danych udziałowców firmy i ewentualnie zarejestrowanych danych osoby fizycznej jako kontrahenta w zakresie wymaganym w ustawie o VAT.

Wyżej wymienione przepisy dodatkowo wymuszają przechowywanie dokumentacji księgowej, w związku z tym nie możliwe jest usunięcie z bazy programu danych osobowych czy też zaprzestania ich przetwarzania na wniosek osoby, której dane są przetwarzane.

Dane osobowe pracowników lub udziałowców udostępnione są przez program na wydrukach deklaracji, w sprawozdaniach finansowych lub wysyłane z programu w postaci plików-deklaracji.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że RODO nie odnosi się do żadnych szczególnych funkcjonalności programów komputerowych. Właściciel programu (administrator danych lub podmiot przetwarzający) stosuje program komputerowy jako techniczny środek ochrony danych osobowych w zakresie właściwym dla przyjętej przez siebie polityki ochrony danych osobowych. W punkcie: Zabezpieczenie dostępu do danych w systemie WAPRO ERP udostępniamy dodatkowe informacje, które mogą być pomocne w zapewnieniu pełnej ochrony danym osobowym, które administrator przetwarza z wykorzystaniem naszych programów. 

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość