WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Anonimizacja danych osobowych w WAPRO Fakir
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Opisy funkcjonalności, przykłady > Anonimizacja danych osobowych w WAPRO Fakir

Glossary Item Box

Anonimizacja danych osobowych w programie

Operacja anonimizacji przeprowadzana jest w programie WAPRO RODO Narzędzie ochrony danych osobowych ale ma oczywiście wpływ na dane programu, w którego kartotekach usuwane są dane osobowe. W module WAPRO RODO Narzędzie ochrony danych osobowych dla programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość domyślnie zakładane są podmioty danych osobowych dotyczących:

Dla których domyślnie dostępna jest funkcjonalność anonimizacji. Razem z podstawowymi danymi z wyżej wymienionych słowników, dodatkowo anonimizowane są odpowiednio dla:

 1. kontrahentów
  • adresy i historia adresu
  • rachunki bankowe
  • dane osobowe kontaktów kontrahenta
 2. pracowników
  • adresy
  • rachunki bankowe
 3. udziałowców firmy
  • adresy
  • rachunki bankowe

Oprócz wyżej wymienionych słowników w programie WAPRO Fakir Finanse i księgowość, dane osobowe mogą być zawarte dodatkowo w:


Anonimizacji w tych obiektach nie można przeprowadzić automatycznie.  Można ją wykonać wykorzystując funkcjonalność programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość poprzez usunięcie danych lub zastąpienie danych osobowych innymi wartościami. Dla przykładu, w rejestrze VAT można skorzystać z funkcji grupowej zmiany danych kontrahenta. Innym sposobem jest odpowiednie skonfigurowanie anonimizacji w module WAPRO RODO Narzędzie ochrony danych osobowych.

Należy zwrócić uwagę na to, czy dane osobowe nie znajdują się w miejscach przechowywania danych definiowanych i wprowadzanych przez użytkownika na przykład: słowniki użytkownika, raporty użytkownika, plan kont, pola opisowe itp. 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość