WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Przykład dekretowania i rejestrowania w VAT kosztów podatkowych pojazdów samochodowych
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Dokumenty > Wprowadzanie dokumentów > Pozycje VAT dokumentu > Pozycje dokumentu VAT - Automatyczne rejestrowanie kosztów podatkowych samochodów > Przykład dekretowania i rejestrowania w VAT kosztów podatkowych pojazdów samochodowych

Glossary Item Box

Przykład automatycznego dekretowania i rejestrowania w VAT kosztów podatkowych dotyczących samochodów


Opis rejestrowania VAT w dokumencie zakupu jest opisany w punkcie: Pozycje dokumentu VAT - Automatyczne rejestrowanie kosztów podatkowych samochodów


Działanie mechanizmu automatycznego naliczenia kosztów podatkowych wynikających z:

 

wymaga w programie:

 

Automat VAT, o którym mowa wyżej może być:

 

Przygotowanie przykładowego:

 

Wykorzystanie powyższych mechanizmów pozwala prosto rejestrować koszty podatkowe związane z kosztami samochodów używanych w firmie. Program pozwala podczas jednej operacji wybrać wiele samochodów:

 

Niezależnie od rodzaju kosztów do zaksięgowania, program pobiera dane do obliczeń bezpośrednio z kartoteki, co zwalnia operatora z obowiązku pamiętania tych danych. Ważne dane w Kartoteka pojazdów były zawsze aktualne. 

W praktyce, najczęściej w programie księgowane będą jednopozycyjne faktury zakupu, dotyczące jednego samochodu. Jednak dla zaprezentowania możliwości programu i automatów VAT,  poniżej zaprezentowany zostanie przykład zaksięgowania dokumentu zakupu 7 akumulatorów (razem za 1050 zł netto) do 7 samochodów, w tym:

 

Aby zarejestrować taki dokument wystarczy:

Powyższy przykład pokazuje, jak prosto, bez wykonywania samodzielnie żadnych obliczeń można rozksięgować koszty nawet na wiele różnego typu samochodów o różnym przeznaczeniu. Tak samo prosto, program rozliczy koszty związane z ratami leasingowymi / najmem / dzierżawą lub ubezpieczeniem samochodów. Wystarczy tylko wybrać odpowiedni rodzaj operacji na zakładce 5) KUP okna dodawania pozycji VAT.

Uwaga - w firmach, w których włączona jest kontrola VAT. Należy wykonać kilka dodatkowych czynności aby dokument po zadekretowaniu automatem VAT był pozytywnie przez tę kontrolę zweryfikowany.

  • Utworzyć w planie kont konto pozabilansowe, na przykład: 999 - VAT nie podlegający odliczeniu (koszty samochodów);
  • Dodać utworzone konto 999 do parametrów firmy, w sekcji kontroli VAT jako konto podatku naliczonego;
  • W trakcie rejestrowania pozycji VAT Bez odliczenia, wybrać dodany w tym celu, w naszym przykładzie V_nod jako wyróżnik numer 2. Tak jak to pokazano na poniższym przykładzie:

    W przypadku zapisywania w dokumencie pozycji VAT z odliczeniem VAT, wyróżnik numer 2 powinien być pusty. Po zadekretowaniu dokumentu i jego zapisaniu dokumentu dekrety będą podobne do poniższego przykładu:


 

Operację, jeszcze bardziej mogą uprościć szablony dokumentów. Dla każdego dostawcy można przypisać w szablonie rodzaj automatu VAT, rodzaj odliczenia VAT oraz wyróżnik VAT.

Przykład ręcznego dekretowania i rejestrowania w VAT kosztów podatkowych dotyczących samochodów


W procesie ręcznego księgowania kosztów związanych z samochodami również można wykorzystać mechanizm naliczający koszty samochodów (niżej określany jako kalkulator samochodów), wykorzystujący informacje na temat samochodów w: Kartoteka pojazdów.

Proces księgowania, w większości odbywa się tak jak to opisano wyżej. Różnica polega na tym, że:

 

Aby zaksięgować ręcznie dokumenty tego typu należy wykonać wszystkie operacje opisane wyżej, aż do momentu zapisania w dokumencie pozycji VAT. Ze względu na brak użycia automatu, na zakładce 1) Pozycje nie zostaną utworzone automatycznie dekrety. Aby je utworzyć ręcznie, należy przejść na zakładkę 1) Pozycje i je dodać.

Na zakończenie jeszcze trzy uwagi: 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość