WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Przeglądanie budżetowego planu finansowego - wariant BUDŻET
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Plan finansowy - wariant BUDŻET > Przeglądanie budżetowego planu finansowego - wariant BUDŻET

Glossary Item Box

Przeglądanie budżetowego planu finansowego - wariant BUDŻET

Przeglądanie planu finansowego podzielone jest w programie na dwie części:

Przeglądanie planu finansowego wydatków i dochodów odbywa się w programie przy pomocy dokładnie tych samych mechanizmów, w związku z tym niniejszy opis dotyczyć będzie wyłącznie przeglądania planu finansowego wydatków, ponieważ przeglądanie planu finansowego dochodów odbywa się analogicznie

Po wybraniu odpowiedniego polecenia z głównego menu programu, na ekranie pojawi się okno przeglądarki "Plan finansowy - Wydatki". Przykładowe okno zaprezentowane jest na rysunku numer 1.

Głównym elementem okna przeglądarki jest lista wprowadzonych do planu finansowego roku obrotowego pozycji klasyfikacji budżetowej, która prezentuje dla każdej pozycji:

Po lewej stronie okna przeglądarki znajduje się standardowe drzewko wyboru listy okna, które umożliwia szybkie filtrowanie (wybieranie) pozycji listy.
Poniżej sekcji głównej listy okna przeglądarki znajduje się sekcja szczegółów.

Sekcja szczegółów może być włączona lub wyłączona , decyduje o tym widoczny na górnej belce okna przycisk w formie ikonki (). 

W sekcji szczegółów wybranej pozycji listy znajdują się trzy zakładki:

Okno przeglądarki umożliwia przeglądanie planu zarówno w kontekście klasyfikacji tradycyjnej jak i klasyfikacji zadaniowej. Aby przeglądać plan w wybranym kontekście wystarczy wybrać w oknie odpowiednią zakładkę (patrz rysunek 1. Na obrazie plan w kontekście klasyfikacji tradycyjnej).
Rysunek 1. Okno przeglądarki "Plan finansowy - Wydatki", zakładka "Klasyfikacja tradycyjna"W przypadku wybrania zakładki "Klasyfikacja tradycyjna", w oknie przeglądarki główna lista oraz drzewko wyboru prezentują układ według klasyfikacji tradycyjnej, natomiast w sekcji szczegółów widoczna jest zakładka "Klasyfikacja zadaniowa", która prezentuje listę działań związanych z wybranym na liście głównej paragrafem.
Po wybraniu drugiej zakładki "Klasyfikacja zadaniowa", obraz okna zmienia się, przykładowy widok prezentuje rysunek numer 2. Główna lista prezentuje plan według klasyfikacji zadaniowej, drzewko wyboru umożliwia filtrowanie po funkcjach, zadaniach, podzadaniach, działaniach, a trzecia zakładka sekcji szczegółów, pozycje w układzie tradycyjnym.
Rysunek 2. Okno przeglądarki "Plan finansowy - Wydatki", zakładka "Klasyfikacja zadaniowa"Dodatkowe funkcje okna przeglądarki planu finansowego.

Układ kolumn listy okna przeglądarki

Podobnie jak w innych oknach przeglądarek, układ kolumn listy można dowolnie zmieniać. Po wybraniu z menu kontekstowego (menu uruchamiane prawym klawiszem myszy na wskazanym obiekcie. W tym przypadku, menu wyświetlane po wskazaniu kursorem myszy głównej listy okna) polecenia "Konfiguracja kolumn" na ekranie pojawi się zaprezentowana poniżej (rysunek 3) formatka.
Rysunek 3. Formatka "Konfiguracja kolumn / Plan finansowy - Wydatki"Powyższa formatka umożliwia włączenie i wyłączenie kolumn oraz zmianę ich kolejności na liście.


Przyciski ikonki w oknie przeglądarki planu finansowego

Okno przeglądarki wyposażone jest w kilka pożytecznych funkcji uruchamianych widocznymi na belkach okna przeglądarki przyciskami w formie ikonek. Niektóre z nich są standardowe w całym systemie a niektóre indywidualne dla okna przeglądarki planu finansowego. Poniżej wykaz kilku z nich:

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość