WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Plan finansowy - wariant BUDŻET
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Plan finansowy - wariant BUDŻET

Glossary Item Box

Plan finansowy

Polecenie "Plan finansowy" znajdujące się w głównym menu programu pozwala uruchomić wszystkie narzędzia potrzebne do wprowadzenia, zarządzania i przeglądania planów finansowych. Budżetowej plany finansowe mogą być wprowadzone do programu zgodnie z klasyfikacją tradycyjną oraz zadaniową.

Każdy rodzaj klasyfikacji jest w programie opcjonalny. Tzn. zależy od ustawień konfiguracyjnych firmy. Decyduje o tym wartość parametru "Sposób obsługi budżetu". Dostępne są trzy opcje:

  • tradycyjny
  • tradycyjny + zadaniowy
  • zadaniowy 

Rozwijając menu "Plan finansowy", dostępne są trzy podmenu:

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość