WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Menu główne
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Ogólne zasady pracy z programem > Menu główne

Glossary Item Box

Menu główne i pasek narzędzi

Program wyposażony jest w dwa typy menu. W parametrach konfiguracyjnych użytkownika, każdy z użytkowników programu może wybrać odpowiedni dla niego typ menu. Na poniższym obrazie zaprezentowana jest formatka "Ustawienia własne użytkownika".

W sekcji "Konfiguracja wyświetlania" znajduje się parametr "Wygląd menu aplikacji". Parametr ma dwie dostępne opcjonalne wartości:

Główne menu w postaci rozwijanego menu i paska narzędzi

Oba elementy sterujące: pasek menu oraz pasek narzędzi są niezależne, tzn. niezależnie od wybranych poleceń menu, pasek narzędzi składa się zawsze z takiej samej, niezmiennej ilości przycisków. Na poniższym obrazie widoczne jest opisywane menu


Menu główne występuje w postaci paska z nazwami opcji w górnej części ekranu, jego zadaniem jest udostępnienie odpowiednio pogrupowanych funkcji programu. Dostęp do funkcji uzyskujemy klikając myszką w nazwę odpowiedniej opcji, bądź korzystając ze skrótu „lewy Alt + litera”, gdzie odpowiednia litera jest wyróżniona podkreśleniem w nazwie odpowiedniej opcji.

Pasek narzędzi występuje w górnej części ekranu, poniżej paska menu i składa się z przycisków opatrzonych ikonami. Jego zadaniem jest szybkie udostępnienie pewnego (najczęściej używanego) podzbioru funkcji menu. Dostęp do paska jest możliwy tylko za pomocą myszy (poprzez kliknięcie na odpowiednim przycisku ikonie) jednak w zamian otrzymujemy natychmiastowy dostęp do danej funkcji, bez konieczności rozwijania kolejnych okien menu.

Dodatkowo po najechaniu kursorem myszy na daną ikonę paska narzędzi (bez wciskania przycisku myszy) otrzymujemy informację o funkcji związanej z danym przyciskiem.

Główne menu w postaci wstążki

Konstrukcja menu w postaci wstążki polega na powiązania paska menu z paskiem narzędzi. Wybór kolejnych poleceń na pasku menu ("zakładek") powoduje zmianę zestawu dostępnych przycisków w postaci pasków narzędzi. Na poniższym obrazie przedstawiony jest widok wstążki z wybraną zakładką "Start".

Zakładka "Start" zawiera zestaw najczęściej wykorzystywanych poleceń w codziennej pracy z programem.

Zmiana polecenia menu, zakładki menu wstążki, powoduje zmianę zestawu dostępnych poleceń w postaci przycisków. Na poniższym obrazie widok wstążki po wybraniu zakładki "Dokumenty".

Polecenia w poszczególnych zakładkach pogrupowane są w sekcje, a wielkość przycisków zależy od tego czy polecenie należy do grupy często używanych lub rzadko używanych.

 

 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość