WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Pozostałe importy
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Dokumenty > Wymiana danych > Import dokumentów > Pozostałe importy

Glossary Item Box

Pozostałe importy z plików tekstowych


Program WAPRO Fakir Finanse i księgowość umożliwia import danych z wykorzystaniem tekstowych plików wymiany o ustalonym formacie.

Program pozwala zaimportować:

Import bilansu otwarcia z plików tekstowych


Import bilansu otwarcia z plików tekstowych został szczegółowo opisany w rozdziale Dokumenty | Wprowadzanie dokumentów.

Import dokumentów z plików tekstowych


Poza opisanym wcześniej importem dokumentów z pliku wymiany w formacie XML, nie jest to obecnie zalecana metoda importu ale proste dokumenty można również importować z wykorzystaniem tekstowych plików transferowych. Taki import odbywa się analogicznie jak import z zewnętrznych plików transferowych programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn czy WAPRO Gang Kadry i płace  W tym celu wystarczy  zdefiniować odpowiednie źródło danych, a następnie wskazać go podczas dodawania transakcji w oknie Import dokumentów.

Import wyciągów bankowych


Procedura importu wyciągów bankowych przebiega podobnie jak każdy inny import danych z plików zewnętrznych. Z menu głównego programu wybieramy polecenie Zakładka: Dokumenty | Sekcja: Wymiana danych Wymiana danych | Import dokumentów, zaś w oknie Import dokumentów polecenie importu transakcji (kombinacja Ctrl+Insert lub przycisk nad drzewem transakcji). Otrzymujemy standardowe okno Import transakcji:

 

 

Rysunek Okno Import transakcji dla importu przelewów-

 

 

Jako Źródło danych musimy wskazać uprzednio zdefiniowane źródło danych o rodzaju elektroniczny wyciąg bankowy. Pojawi się wówczas dodatkowe pole - Schemat importu, gdzie musimy wskazać jeden z uprzednio zdefiniowanych schematów importu przelewów. Na koniec podajemy adres i nazwę pliku, z którego będą wczytane dane.

Po wybraniu przycisku Wykonaj dane z pliku zostaną wczytane do pamięci, zadekretowane zgodnie ze schematem importu i zapisane do bufora. Tym samym pojawią się one jako transakcja importowa w oknie Import dokumentów. Dalsza obróbka tej transakcji przebiega identycznie jak w przypadku każdego innego importu dokumentów i polega na wykonaniu czynności diagnostycznych oraz zaimportowaniu dokumentów z bufora do ksiąg handlowych.

Import wyciągów bankowych z aplikacji typu home-banking


Możliwy jest również import wyciągów bankowych z plików przesłanych przez bank lub utworzonych przez oprogramowanie typu home-banking oraz eksport zleceń przelewów do systemów home - banking. 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość