WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Import dokumentów z WAPRO Gang
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Dokumenty > Wymiana danych > Import dokumentów > Import dokumentów z WAPRO Gang

Glossary Item Box

Import dokumentów z programu WAPRO Gang Kadry i płace


Program WAPRO Fakir Finanse i księgowość umożliwia import danych kadrowo-płacowych z programu WAPRO Gang Kadry i płace. Dotyczy to dokumentów wynikających z listy płac, umów zleceń i umów o dzieło oraz pracowników związanych z importowanymi dokumentami.

W celu umożliwienia wymiany danych, należy w programie WAPRO Gang Kadry i płace odpowiednio zdefiniować procedury eksportowe, a następnie zapisać dane do plików zewnętrznych. Pliki tę są następnie wczytywane przez program WAPRO Fakir Finanse i księgowość, najpierw do modułu importu, a następnie - na konta księgowe.

Import - konfiguracja


Przed rozpoczęciem pierwszego importu musimy zdefiniować podstawowe parametry niezbędne do prawidłowego przebiegu tego procesu. Parametrami tymi są dziennik i typ dokumentu, pod jakimi będą zapisywane odpowiednio dane z list płac i umów.

W tym celu z menu Definicje wybieramy polecenie Inne | Importy | Import z WAPRO Gang

 

 

Rysunek Konfiguracja importu z programu WAPRO Gang Kadry i płace

 

 

Następnie wybieramy kolejno listę płac i umowy, za każdym razem wciskając przycisk Definicje i w oknie definicyjnym wskazując odpowiedni dziennik i typ dokumentu. Jeśli dany dziennik lub typ dokumentu nie występuje w programie WAPRO Fakir Finanse i księgowość, możemy go z tego miejsca dodać, przy pomocy odpowiednich przycisków z prawej strony pól edycyjnych.

Należy pamiętać, że wybór dziennika ogranicza zakres dostępnych typów dokumentów do tych, które zostały przypisane do danego dziennika. W szczególności jeśli dodamy nowy typ dokumentu, to będzie on do naszej dyspozycji dopiero wówczas, gdy zostanie przypisany do odpowiednich dzienników.

Import - opis operacji


Import danych z programu WAPRO Gang Kadry i płace odbywa się analogicznie jak import z programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn z wykorzystaniem plików zewnętrznych. Należy jedynie w oknie Import transakcji zaznaczyć odpowiednią opcję i wskazać pliki do importu. 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość