WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Moduł e-Poczta
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Korespondencja > Moduł e-Poczta

Glossary Item Box

Moduł e-Poczta

e-Poczta WAPRO ERP to wspólny moduł aplikacji WAPRO ERP pozwalający wysyłać i odbierać wiadomości e-mail. Aplikacja pozwala skonfigurować konto firmowe (współdzielone pomiędzy wszystkich użytkowników danej firmy) oraz konto użytkownika (dedykowane dla konkretnego użytkownika).

W programie WAPRO Fakir Finanse i księgowość użytkownik może zdecydować z jakiej poczty chce skorzystać podczas wysyłania wiadomości (Główne menu programu: Zakładka: Administrator | Sekcja: Konfiguracja użytkownika | Pozostałe | Aplikacja do wysyłania e-mail). Do wyboru są opcje:

Moduł uruchamiany jako klient pocztowy z głównego menu: Zakładka: Korespondencja | Sekcja: Korespondencja | Polecenie: e-Poczta.


Okno konfiguracji skrzynki pozwala podać parametry połączenia do serwera pocztowego, na przykład: 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość