WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Deklaracja VAT-26
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Ewidencja VAT > Deklaracja VAT-26

Glossary Item Box

Deklaracja VAT-26


Deklaracja VAT-26 czyli Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej dostępna jest w programie z głównego menu programu: Zakładka: Ewidencja VAT | Sekcja Deklaracje | Polecenie: Deklaracje VAT. Po uruchomieniu polecenia wyświetlone zostanie na ekranie okno przeglądarki deklaracji VAT, dokładnie takie samo jak opisane w punkcie: Ewidencja VAT. Deklaracja wypełniana jest danymi zarejestrowanymi w Kartoteka pojazdów.

Uwaga - aby zgłosić lub uaktualnić dane o samochodach osobowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, najpierw należy uaktualnić dane w powyższej kartotece.

Po wybraniu w lewej sekcji okna, drzewka wyboru rodzaju deklaracji, pozycji VAT-26 i przyciśnięciu przycisku Dodaj lub użyciu skrótu [Ins], na ekranie wyświetlone zostanie formatka: Informacja VAT-26, podobna do poniższego przykładu: 
 

Na formatce należy po pierwsze zdefiniować:

 

Poniżej przykład wyświetlonej zawartości Kartoteka pojazdów z zaznaczonymi pojazdami do umieszczenia na formularzu VAT-26: 
 

Po przyciśnięciu przycisku Wybierz lub użyciu skrótu [Enter] na powyższym oknie a następnie przycisku Wykonaj lub użyciu skrótu [Ctrl+D] na formatce Informacja VAT-26 uruchomiony zostanie moduł e-Formularzy i na ekranie wyświetlone zostanie okno wypełnione danymi. Poniżej przykład: 
 

Po zatwierdzeniu e-Formularza przyciskiem Zapisz, deklaracja zostanie zapisana w kartotece: 
 

Wysyłanie e-deklaracji odbywa się standardowo, z modułu e-Deklaracje. 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość