WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Korekta podatku należnego (Ulga na złe długi, art 89a ust. o VAT)
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Ewidencja VAT > Korekta podatku VAT (art. 89a i 89b ust. o VAT) > Korekta podatku należnego (Ulga na złe długi, art 89a ust. o VAT)

Glossary Item Box

Korekta podatku należnego zg. z art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, tzw. ulga na złe długi

Poniżej zaprezentowany zostanie prosty przykład wykonania korekty podatku należnego dla nierozliczonych transakcji przez odbiorców.

Zakładamy, że pozostałe warunki wymagane do zmniejszenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego zostały spełnione.

Na poniższym obrazie widoczne jest przykładowe zestawienie, na którym zaznaczono dwie przykładowe, nierozliczone transakcje, dla których firma zamierza skorzystać z procedury obniżenia podstawy opodatkowana oraz kwoty należnego podatku VAT zgodnie z art. 89a ust. o VAT, tzw. ulgi na złe długi. Po zaznaczeniu transakcji wystarczy przycisnąć przycisk Koryguj a program sam, automatycznie utworzy notę księgową wraz z odpowiednimi zapisami korygującymi dla zaznaczonych transakcji w rejestrach sprzedaży VAT.


Po uzupełnieniu brakujących danych na formatce i przyciśnięciu przycisku Wykonaj, nota zostanie utworzona.


A na formatce Korekta VAT (art. 89a i 89b ust. VAT) w zakładce Lista operacji pojawi się, dla każdej zaznaczonej wcześniej transakcji, dodatkowy wiersz informujący o kwocie wykonanej korekty.


W oknie przeglądania dokumentów widzimy utworzoną właśnie notę korygującą z utworzonymi korygującymi zapisami w rejestrze sprzedaży VAT.

Nota zaznaczona jest kolorem czerwonym, ponieważ zgodnie z tym co zostało wcześniej powiedziane, nie zawiera ona dekretów księgowych.

Wyksięgowanie kwoty korygowanego podatku VAT z konta podatku należnego należy wykonać samodzielnie, zgodnie z przyjętymi zasadami.


Podobnie w rejestrze sprzedaży VAT .
 

W przypadku rozliczenia nierozliczonych transakcji, w stosunku do których wcześniej zastosowano przepisy art. 89a ustawy o VAT w okresie, w którym dokonano rozliczenia, proporcjonalnie do stanu rozliczenia, w naliczonym zestawieniu pojawią się zapisy zwiększające podstawę opodatkowania i należny podatek VAT.

 

Automatyczne wypełnianie załącznika "Zawiadomienie VAT-ZD"

Ostatnim etapem związanym z korzystaniem z ulgi na złe długi jest wypełnienie zawiadomienia VAT-ZD, stanowiącego załącznik do deklaracji VAT. Po zapisaniu noty księgowej przygotowanej automatycznie przez moduł korekt podatku VAT, program WAPRO Fakir Finanse i księgowość wypełnia formularz automatycznie, podczas tworzenia deklaracji VAT.

W trakcie wypełniania deklaracji VAT, na jej drugiej stronie, w informacji o załącznikach, po zaznaczeniu TAK w polu Zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (VAT-ZD) odblokowany zostanie przycisk VAT-ZD. Po jego przyciśnięciu lub użyciu skrótu klawiszowego [Ctrl+D] na ekranie pojawi się formatka Zawiadomienie VAT-ZD. Na jej drugiej stronie należy przycisnąć przycisk Dodaj * lub użyć skrótu klawiszowego [Shift+Ins] aby automatycznie wprowadzić wybrane wcześniej transakcje na formularz.

Weryfikacja statusu VAT kontrahentów występujących w korygowanych pozycjach w "Załączniku VAT-ZD"

Po przygotowaniu załącznika VAT-ZD do deklaracji VAT-7, na jego drugiej stronie załącznika można uruchomić proces weryfikacji statusu podatnika VAT kontrahentów występujących w korygowanych pozycjach załącznika. 
 

Po przyciśnięciu przycisku Weryfikacja lub użyciu skrótu [Ctrl+E] uruchomiony zostanie moduł weryfikacji opisany na stronie Rejestr VAT - weryfikacja statusu VAT kontrahenta w okresie rozliczeniowym. Po przyciśnięciu przycisku Wykonaj zestawienie na formatce Sprawdzanie statusu podatnika VAT (VAT-ZD): 
 

W głównym oknie modułu zostanie dodany nowy raport, w którym można zapoznać się ze szczegółami przeprowadzonej weryfikacji. 
 

Raporty wykonane dla kontrahentów z załącznika VAT-ZD w oknie modułu Weryfikacja statusu podatnika w VAT oznaczone są w kolumnie Źródło jako VAT-ZD, raporty wykonane w rejestrze VAT dla okresów rozliczeniowych VAT oznaczone są jako Rejestr VAT. 

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość