WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Korekta podatku VAT (art. 89a i 89b ust. o VAT)
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Ewidencja VAT > Korekta podatku VAT (art. 89a i 89b ust. o VAT)

Glossary Item Box

Korekta podatku VAT zg. z art. 89 ustawy o VAT

Prosimy pamiętać, aby operację naliczania korekt podatków naliczonego i należnego wykonywać bezpośrednio przed wykonaniem deklaracji i uporządkowaniu danych, w szczególności po sprawdzeniu rozrachunków.

Nieprawidłowo rozliczone rozrachunki mogą być przyczyną błędnie naliczonych korekt podatków VAT.

Moduł korekt podatku VAT należnego wyszukuje jedynie dokumenty, które mogą ewentualnie spełnić wymagania ustawy pod kątem terminów i rozliczeń. Pozostałe warunki skorzystania z "ulgi na złe długi" każdy użytkownik, dla każdej transakcji musi zweryfikować samodzielnie.

Moduł przeznaczony jest zarówno do korygowania:

Dokumenty wybrane w zestawieniu korekt podatku należnego, podczas tworzenia deklaracji VAT zostaną automatycznie wprowadzone do zawiadomienia VAT-ZD.

Bezpośrednio przed wykonaniem deklaracji podatku VAT należy uruchomić moduł korekty VAT i wykonać dwa zestawienia, po jednym dla każdej z powyższych opcji. Jeżeli program znajdzie dokumenty spełniające warunki przeterminowania zgodnie z powyższymi przepisami, przygotuje odpowiednie zestawienia, natomiast jeżeli nie znajdzie żadnego dokumentu spełniającego warunki wyświetli stosowny komunikat. Jeżeli któreś z zestawień dokumentów zostanie zapisane, w oknie modułu będzie można wybrać / zatwierdzić dokumenty, których podatek naliczony lub odpowiednio należny ma zostać skorygowany. Program przygotuje automatycznie noty równocześnie dokonując korekt w odpowiednich rejestrach VAT.

Odpowiednie przeksięgowania podatku na kontach księgowych należy wykonać samodzielnie, zgodnie z przyjętymi zasadami.

Okno modułu "Korekta VAT (art. 89a i 89b ust. o VAT)

Na poniższym obrazie zaprezentowano widok przykładowego okna modułu korekty VAT.


Widok podglądu "Listy pozycji", "Rozliczenia", "Podsumowania" można naprzemiennie włączać lub wyłączać przy pomocy ikony na górnej belce okna.

Wybór dokumentów do korekty podatku należnego tzw. "ulgi na złe długi" oraz obowiązkowego obniżenia podatku naliczone dla nierozliczonych faktur zakupu, po upływie 150 dni po terminie płatności, odbywa się w jednym module. Wystarczy w lewym górnym rogu okna wybrać odpowiednią opcję i okno przełącza się w wybrany tryb pracy.

Okno standardowo składa się z trzech części:

Naliczanie korekt podatku należnego i naliczonego odbywa się dokładnie tak samo.

W dolnej części okna, na belce znajdują się trzy standardowe przyciski operacyjne:

 

 

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość