WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Deklaracja VAT-UE
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Ewidencja VAT > Deklaracja VAT-UE

Glossary Item Box

Deklaracja VAT-UE

Podatnicy, którzy po 1 maja 2004 r będą prowadzili handel z kontrahentami z innych krajów Unii Europejskiej będą zobowiązani do złożenia (niezależnie od deklaracji VAT-7) kwartalnej deklaracji podsumowującej VAT-UE zawierającej wykaz wszystkich transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Program WAPRO Fakir Finanse i księgowość umożliwia automatyczne wyliczenie i wydruk takiej deklaracji - jest to możliwe po wybraniu z menu głównego programu polecenia Ewidencja VAT /Deklaracja VAT-UE.

Działanie tej funkcji jest analogiczne jak w przypadku wydruku deklaracji VAT-7.

W szczególnych przypadkach transakcji, która nie powinna być wykazana w deklaracji VAT-UE, na formatce dodawania / poprawiania pozycji VAT, w zakładce pozostałe należy zaznaczyć opcję Nie wykazuj w informacji VAT-UE.

Aby sprawdzić, wyszukać wszystkie takie transakcje w okresie rozliczeniowym, które oznaczone zostały opcją Nie wykazuj w informacji VAT-UE w oknie przeglądarki rejestrów, po wybraniu rejestru WNT i uruchomieniu filtra (przycisk - lub skrót [F8]), na zakładce Pozostałe należy zaznaczyć opcję Nie wykazuj w informacji VAT-UE i wyłączyć opcję Pozostałe

Wszystkie transakcje zarejestrowane w rejestrze WNT widoczne są po zaznaczeniu obu opcji to znaczy Nie wykazuj w informacji VAT-UE oraz Pozostałe Natomiast po wyłączeniu opcji Nie wykazuj w informacji VAT-UE wybrane zostaną tylko te, które znajdą się w informacji VAT-UE. 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość