WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Rozliczenie procedury VAT marża
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Ewidencja VAT > Rozliczenie procedury VAT marża

Glossary Item Box

Rozliczenie procedur VAT marża


Uwaga:

  • obsługa procedur VAT marża w programie dostępna jest po ustawieniu w parametrach firmy wartości parametru Obsługa procedury VAT marża na tak.
  • omówienie rejestrowania dokumentów składowych procedury, to jest faktur sprzedaży VAT marża oraz dokumentów nabyć znajduje się w punkcie Pozycje dokumentu VAT.

Rozliczanie procedur VAT marża odbywa się w przeglądarce rejestrów VAT. Na górnej belce okna należy przycisnąć przycisk Obsługa procedury VAT marża oznaczony symbolem -  lub użyć skrótu [Ctrl+M] a następnie odpowiednio dostosować ustawienia filtrowania wyświetlanych dokumentów. Okno będzie wyglądać podobnie do poniższego przykładu: 
 

Okno umożliwia wyświetlanie, w zależności od ustawień filtrowania wszystkich zarejestrowanych dokumentów VAT marża lub w podziale na dokumenty składowe (faktury sprzedaży VAT marża oraz dokumenty kosztowe) i wynikowe dokumenty rozliczenia procedur VAT marża. Dodatkowo, korzystając z listy transakcji po lewej stronie okna, można wyświetlić dokumenty dla wszystkich lub tylko dla wybranej transakcji.

W trybie wybranej transakcji, w sekcji szczegółów wyświetlana jest zakładka VAT marża, z podsumowaniem transakcji.

 Dla ułatwienia przeglądania listy transakcji VAT marża (lewa sekcja okna), lista może być ograniczona tylko do nierozliczonych procedur oraz niezarchiwizowanych. Służą do tego dwa pola opcji poniżej listy procedur: Ukryj rozliczone oraz Ukryj archiwalne.

Dokument rozliczenia procedury VAT Marża


Rozliczanie procedur VAT Marża, w programie odbywa się w przeglądarce rejestrów VAT. Aby utworzyć dokument rozliczenia, w oknie należy włączyć opcję obsługi procedur VAT marża przyciskiem Obsługa procedury VAT marża oznaczony symbolem -  lub skrótem klawiszowym [Ctrl+M]. W tym trybie pracy okna, w lewym dolnym rogu okna znajduje się przycisk Generuj dokument wynikowy VAT marża. Po jego przyciśnięciu lub użyciu skrótu [Ctrl+G], program automatycznie utworzy dokument PK, w którym dokona rozliczenia wskazanej transakcji VAT marża lub po zaznaczeniu kilku wybranych transakcji, dokona rozliczenia tych wybranych transakcji łącznie.

Uwaga - przycisk Generuj dokument wynikowy VAT marża jest aktywny wyłącznie przy wybranej opcji filtrowania Dokumenty wybranej procedury VAT marża.

Na poniższym przykładzie zaprezentowane jest rozliczenie dwóch transakcji: 
 

Dodatkowo podczas rozliczania procedury lub procedur VAT marża możliwe jest włączenie na formatce opcji Pomiń, jeżeli procedura VAT marży wykazuje ujemną kwotę podatku należnego. Po przyciśnięciu przycisku Wykonaj na powyższej formatce, program rozliczy procedury, utworzy dokument i wyświetli stosowny komunikat. Na oknie komunikatu znajduje się przycisk Dokument umożliwiający otwarcie utworzonego PK. Po uzupełnieniu dekretowania wygląda to podobnie do poniższego przykładu, zakładka 1) Pozycje: 
 

oraz zakładka 3) VAT: 
 

Po zapisaniu dokumentu, jeżeli pod listą transakcji zaznaczona jest opcja Ukryj rozliczone, znikną rozliczone transakcje. Natomiast aby zobaczyć je na głównej liście okna należy na przykład zmienić opcje filtrowania na Dokumenty wszystkich procedur VAT marża: 
 

W przypadku konieczności wykonania korekt rozliczenia procedury VAT marża, zmiany należy wykonać w jej dokumentach składowych. W takim przypadku, jeżeli transakcja była już rozliczona, stanie się ponownie nierozliczona i będzie można ponownie ją rozliczyć, w tym przypadku skorygować. Aktualny stan rozliczenia dobrze widoczny jest na przykład w słowniku procedur VAT marża (przycisk -  po lewej stronie, poniżej opcji filtrowania): 
 

W przypadku, kiedy transakcja byłaby jeszcze nierozliczona lub skorygowana, w polu zaznaczonym czerwoną ramką na powyższym obrazie, wartość byłaby różna od zera i równa kwocie o jaką należy zaktualizować podatek należny. 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość