WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Obowiązkowe obniżenie podatku naliczonego (art. 89b ust. o VAT)
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Ewidencja VAT > Korekta podatku VAT (art. 89a i 89b ust. o VAT) > Obowiązkowe obniżenie podatku naliczonego (art. 89b ust. o VAT)

Glossary Item Box

Obowiązkowe obniżenie podatku naliczonego zg. z art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług

Poniżej zaprezentowany zostanie prosty przykład wykonania obowiązkowego obniżenia podatku naliczonego dla nierozliczonych transakcji, zgodnie z art. 89b ustawy o VAT.

Na poniższym obrazie widoczne jest przykładowe zestawienie, na którym zaznaczono wszystkie nierozliczone transakcje, ponieważ zakładając w naszym przykładzie poprawność rozrachunków, zgodnie z art. 89b ust. o VAT, dla wszystkich należy obowiązkowo obniżyć podatek naliczony. Po zaznaczeniu transakcji wystarczy przycisnąć przycisk Koryguj a program sam, automatycznie utworzy notę księgową wraz z odpowiednimi zapisami korygującymi rejestr zakupu VAT.

Po uzupełnieniu brakujących danych na formatce i przyciśnięciu przycisku Wykonaj, nota zostanie utworzona.

A na formatce Korekta VAT (art. 89a i 89b ust. VAT) w zakładce Lista operacji pojawi się, dla każdej zaznaczonej wcześniej transakcji, dodatkowy wiersz informujący o kwocie wykonanej korekty.

W oknie przeglądania dokumentów widzimy utworzoną właśnie notę korygującą z utworzonymi korygującymi zapisami w rejestrze zakupu VAT.

Nota zaznaczona jest kolorem czerwonym, ponieważ zgodnie z tym co zostało wcześniej powiedziane, nie zawiera ona dekretów księgowych.

Wyksięgowanie kwoty korygowanego podatku VAT z konta podatku naliczonego należy wykonać samodzielnie, zgodnie z przyjętymi zasadami.

Podobnie w rejestrze zakupu VAT.

W przypadku transakcji, które nie podlegają obowiązkowej korekcie na formatce dodawania pozycji VAT dokumentu, w zakładce Pozostałe można zaznaczyć opcję Nie dotyczy korekty VAT, o której mowa w art. 89a lub 89b ustawy. Taka pozycja nie będzie brana pod uwagę przez automat naliczający korektę.

Aby naliczone przez moduł korekty podatku naliczonego zostały prawidłowo uwzględnione w deklaracji VAT-7, zapisy w rejestrze muszą być oznaczone jako Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy. W przypadku automatycznego tworzenia dokumentu korygującego, ten znacznik jest automatycznie dodawany do zapisywanej pozycji w rejestrze.

Natomiast w przypadku samodzielnego tworzenia takich dokumentów korekt przez użytkowników, bez udziału automatu, bardzo ważne jest aby pamiętać o konieczności jego zaznaczenia. W przeciwnym przypadku, korekty nie zostaną prawidłowo uwzględnione w deklaracji VAT-7

Poniżej formatka dodawania pozycji VAT do rejestru z widoczną zakładką Pozostałe i widocznymi na niej dwoma opisanymi wyżej opcjami: 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość