WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Weryfikacja numerów rachunków bankowych rozliczeń transakcji zakupu
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Rozrachunki > Weryfikacja numerów rachunków bankowych rozliczeń transakcji zakupu

Glossary Item Box

Weryfikacja numerów rachunków bankowych w kartotece rozrachunków


Uwaga - automatyczna weryfikacja na wykazie podatników VAT udostępnionym przez MF jest usługą subskrypcyjną.


Weryfikacja numerów rachunków bankowych kontrahentów w wykazie podatników VAT udostępnionym przez Ministerstwo Finansów, możliwa jest do przeprowadzenia dla wybranych przelewów własnych czyli pozycji prostych oraz zbiorczych dokumentów finansowych, w których konto rozrachunkowe kontrahenta znajduje się po stronie WN / Dt dekretu.

Opis rejestrowania wybranych numerów rachunków bankowych kontrahentów w wyciągach bankowych znajduje się w punkcie: Wprowadzanie pozycji dokumentu.

Po zarejestrowaniu wyciągów bankowych numery rachunków bankowych zapisane zostaną w rozrachunkach. Na przykład: 
 

Uwaga - NRB transakcji rozliczeń zakupu zarejestrowanego w rozrachunkach nie można edytować. Zarejestrowany NRB jest tylko do odczytu. Zmiana jest możliwa wyłącznie w dokumencie finansowym, w którym rozrachunek został utworzony.

 

Dla ułatwienia procesu weryfikacji NRB kontrahenta, w oknie przeglądarce rozrachunków, na drzewie filtrów można dodać automatycznie odpowiednie gałęzie filtrowania. Poniżej przykład:

 Po dodaniu wyżej wymienionych gałęzi i wybraniu filtra NRB niezweryfikowany, na liście rozrachunków wyświetlone zostaną wszystkie rozrachunki o statusie Niezweryfikowane.

Status NRB widoczny jest na liście rozrachunków w formie graficzno - tekstowej, przykład poniżej:   

Z kartoteki rozrachunków weryfikację NRB można przeprowadzić na dwa sposoby:

Uwaga: program rejestruje wszystkie odpowiedzi wykazu podatników VAT na wysłane zapytania w bazie danych, w związku z tym jeżeli w bazie danych znajduje się już informacja o statusie NRB na wybrany dzień, zostanie on wyświetlony natychmiast, bez konieczności wysyłania zapytania. Na przykład wysyłając na ten sam NRB kontrahenta kilku przelewów wymagających weryfikacji jednego dnia, zapytanie na serer MF wysłane zostanie tylko jeden raz.

 

Po użyciu opcji natychmiastowej weryfikacji zaznaczonej pozycji z listy rozrachunków, po uzyskaniu odpowiedzi zaznaczona pozycja zniknie z gałęzi NRB niezweryfikowany i znajdzie się w jednej z gałęzi: Pozytywna weryfikacja NRB lub Negatywna weryfikacja NRB listy rozrachunków.

Poniżej zaprezentowany zostanie efekt użycia opcji korzystającej z pośrednictwa bufora listy zleceń weryfikacji podatników VAT. Po jej uruchomieniu zlecenia zapisane zostaną w buforze a pozycje rozrachunków widoczne będą w gałęzi NRB oczekuje na weryfikację. Przykład poniżej:

  
 

Po wysłaniu zapytania z bufora i uzyskaniu odpowiedzi pozycje widoczne w gałęzi NRB oczekuje na weryfikację i znajdą się odpowiednio do uzyskanych odpowiedzi w jednej z gałęzi: Pozytywna weryfikacja NRB lub Negatywna weryfikacja NRB listy rozrachunków.

Po uruchomieniu opcji Dodaj zaznaczone pozycje do listy oczekujących na weryfikację, zaznaczone pozycje przeniesione zostaną do gałęzi NRB oczekuje na weryfikację drzewa wyboru w oknie kartoteki rozrachunków. Usunięcie odpowiednich, zapisanych w buforze zleceń wysyłki pozycji spowoduje, że oczekujące na weryfikację pozycje zmienią status i znajdą się ponownie w gałęzi NRB niezweryfikowane.

 

Poniżej lista graficznych statusów NRB, które mogą zostać wyświetlone na liście rozrachunków:

Wykaz ikon statusów numeru rachunku bankowegoIkona
Opis
Numer rachunku jest w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów
Numeru rachunku nie ma w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów
Numeru NIP podatnika nie ma w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów
Oczekuje na weryfikację w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów

 

Opis działania bufora Listy zleceń weryfikacji podatników VAT znajduje się w rozdziale: Bufor zleceń weryfikacji kontrahentów na wykazie podatników VAT. 

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość