WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Magazyn walut
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Księga główna > Magazyn walut

Glossary Item Box

Magazyn walut

"Magazyn walut" w programie WAPRO Fakir Finanse i księgowość jest to kompletny moduł wyposażony w samodzielne okno przeglądarki umożliwiające przeglądanie i analizowanie wycen zaksięgowanych walutowych transakcji rozchodu środków finansowych. Moduł wyposażony jest w mechanizmy kontroli oraz automatycznego naliczania i ewentualnego księgowania naliczonych korekt.

Konfiguracja "Magazynu walut"

Przed rozpoczęciem korzystania z "Magazynu walut" uprzednio należy zdefiniować w parametrach firmy kilka parametrów konfiguracyjnych. Do prawidłowego działania modułu wymagane jest zdefiniowanie w sekcji "Różnice kursowe / magazyn walut" co najmniej czterech poniższych parametrów:


Aby utrzymać poprawne działanie modułu magazynu walut w kolejnych latach obrotowych, niedozwolona jest zmiana numerów kont związanych z magazynem walut na przełomie roku obrotowego. Numery kont związanych z magazynem walut muszą być niezmienne w całym okresie.

 

 

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość