WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Wysyłanie e-sf do KAS
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Księga główna > Sprawozdania finansowe > Wysyłanie e-sf do KAS

Glossary Item Box

Wysyłanie e-sprawozdań finansowych do KAS


Wysyłanie e-sprawozdań finansowych jest dostępne z okna przeglądarki Sprawozdania Finansowe. Jeżeli sprawozdanie nie zostało oznaczone w trakcie jego przygotowywania jako wysyłane do KAS, w dolnej części okna na liście szczegółów widoczna jest informacja informująca o tym fakcie a przycisk Wyślij do KAS jest nieaktywny. Podobnie do poniższego przykładu: 
 

Po oznaczeniu w Informacjach wybranego na liście sprawozdania jako wysyłane do KAS, podobnie do poniższego przykładu: 
 

Okno przeglądarki Sprawozdania finansowe w sekcji szczegółów wyświetli puste, tabelaryczne zestawienie wysłanych pakietów plików a przycisk Wyślij do KAS aktywuje się: 
 

Uwaga:

  • Z programu można wysyłać plik e-sprawozdania finansowego wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami lub oddzielnie. Najpierw sprawozdanie a następnie, w drugiej kolejności pliki załączników;
  • wszystkie pliki, które mają być wysłane, muszą być zarchiwizowane w e-Dokumentach, w kontekście wysyłanego sprawozdania.
.


Jeżeli w e-Dokumentach nie ma zapisanych wszystkich plików, przed rozpoczęciem procesu wysyłania muszą zostać tam dodane. Jeżeli w e-Dokumentach znajdują się wszystkie wymagane, podpisane pliki można rozpocząć proces ich wysyłania. W tym celu należy wybrać sprawozdanie w oknie przeglądarki i przycisnąć przycisk Wyślij do KAS lub użyć skrót [Ctrl+M]. Na ekranie pojawi się kreator wysyłki: 
 

W pierwszym kroku należy określić:

 

Po wstępnym zdefiniowaniu powyższych parametrów i przyciśnięciu przycisku Dalej, w drugim kroku kreatora należy wskazać podstawowy plik e-sprawozdania finansowego. Po wybraniu pliku z e-Dokumentów, na oknie widoczna będzie lista złożonych podpisów. Na przykład: 
 

W przypadku wysyłanie plików samych załączników, etap ten jest pomijany. Po przyciśnięciu przycisku Dalej, kreator pozwala wybrać pliki załączników zapisane w e-Dokumentach oraz zdefiniować rodzaj załącznika: 
 

Uwaga - wszystkie pliki na liście muszą zostać w tym kroku opisane, jeżeli na liście znajdują się również pliki nie będące załącznikami e-sprawozdania należy im przypisać wartość Inny rodzaj pliku.

 

Po przyciśnięciu przycisku Dalej kreator rozpocznie wysyłanie plików na zdefiniowany w pierwszym etapie serwer Ministerstwa Finansów. Poniżej przykład: 
 

Po zakończeniu wysyłania wyświetlona zostanie stosowna informacja. Dodatkowo wyświetlony zostanie Numer referencyjny: 
 

W ostatnim kroku kreator wyświetli jeszcze informację podsumowującą. Poniżej przykład: 
 

Po zakończeniu pracy kreatora, w szczegółach okna przeglądarki Sprawozdania finansowe dodana zostanie stosowna informacja o wysłanych plikach. Natomiast po odebraniu UPO, również data i godzina odebranego UPO.

Aby odebrać UPO dla konkretnej wysyłki należy wskazać ją w sekcji szczegółów i z menu podręcznego (prawy przycisk myszy) wybrać odpowiednie polecenie.

 

Menu podręczne w sekcji szczegółów pozwala: 
 

  

WAPRO Fakir Finanse i księgowość