WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Bilans otwarcia w nowym roku
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Księga główna > Zamknięcie roku obrotowego > Bilans otwarcia w nowym roku

Glossary Item Box

Bilans otwarcia w nowym roku obrotowym

Przed wykonaniem operacji utworzenia BO w nowym roku obrotowym, w firmie trzeba założyć nowy rok obrotowy wraz z odpowiednim dla tego roku planem kont. Jeżeli utworzony plan kont w nowym roku obrotowym wymaga zmian, powinno to również być wykonane przed utworzeniem BO.

Bilans otwarcia w nowym roku obrotowym wymaga zdefiniowania go w systemie. Bilans Otwarcia w pierwszym roku obrotowym ewidencjonowanym w programie zakładany w tym roku obrotowym, którego dotyczy. Natomiast kolejne BO zakładamy z poziomu poprzedniego roku obrotowego. Wszystkie operacje z tym związane wykonuje się z jednej formatki uruchamianej z głównego menu programu: Zakładka: Księga główna | Sekcja: Operacje okresowe |: Tworzenie BO w następnym roku obrotowym. Na ekranie pojawi się okno:

 

 

Zakładanie BO w następnym roku obrotowym

 

 

Jeżeli w nowym roku obrotowym plan kont, w wyniku dokonanych zmian, różni się od planu kont w roku obrotowym, z którego tworzone będzie BO, najpierw należy zdefiniować listę zmian przyciskając przycisk Lista zmian kont lub używając skrótu Ctrl+R. Na ekranie pojawi się formatka:

 

 

Lista zmian planu kont w nowym roku obrotowym

 

 

Na powyższym przykładzie widoczna jest lista zmian, która spowoduje podczas tworzenia nowego BO, utworzenie z sald czterech kont rozrachunków z kontrahentami: 201, 202, 203 oraz 204, odpowiednich sald BO na nowym koncie "200 - Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami". Podobnie należy dla innych kont, które zostały utworzone w nowym roku obrotowym.

Po utworzeniu listy zmian planu kont w nowym roku obrotowym, można automatycznie utworzyć bilans otwarcia w nowym roku na podstawie danych roku bieżącego. W tym celu należy na widocznej wyżej formatce BO w następnym roku obrotowym wybrać opcję Założenie bilansu otwarcia | Wszystkie konta księgowe i przycisnąć przycisk Wykonaj.

Na formatce BO w następnym roku obrotowym dostępne sa trzy opcje:

Operacje tworzenia i usuwania bilansu otwarcia możemy powtarzać do chwili zatwierdzenia bilansu otwarcia w nowym roku obrotowym.

 

 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość