WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Przeglądanie danych wg kont
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Księga główna > Przeglądanie zapisów i obrotów na kontach > Przeglądanie danych wg kont

Glossary Item Box

Przeglądanie zapisów na kontach

Przeglądanie dekretów na kontach księgowych wg kont jest możliwe po wybraniu z menu głównego polecenia Księga główna | Przeglądanie/Wg kont. Na ekranie pojawia się wówczas okno przeglądania danych, przedstawiające domyślnie wszystkie zapisy na poszczególnych kontach w ramach bieżącego roku obrotowego, w walucie ustawionej jako aktywna parametrach pracy użytkownikaPrzeglądanie dekretów wg kontZ lewej strony okna wyświetlony jest plan kont w postaci drzewa (z możliwością filtrowania). Przemieszczając się po poszczególnych kontach możemy prześledzić zapisy na dowolnym koncie w ramach bieżącego roku obrotowego. Zapisy te mogą być uporządkowane bądź przefiltrowane wg ogólnych zasad jakimi cechuje się typowe okno przeglądania danych.

Dodatkowo, w dolnej części ekranu otrzymujemy bądź szczegółową informację o dokumencie, z jakiego dany dekret powstał, bądź podsumowanie wyświetlonych/zaznaczonych zapisów na koncie. Te dodatkowe informacje możemy oczywiście ukrywać (odpowiedni przycisk w pasku narzędzi okna lub kombinacja Ctrl+P z klawiatury), zwiększając tym samym obszar dla wyświetlania samych dekretów.

Przy pomocy przycisku Dokument mamy też możliwość podglądu lub edycji dokumentu, z którego powstał dany dekret.

Przeglądanie obrotów na kontach

Poza wyświetleniem zapisów dla konta, możemy w prosty sposób obejrzeć obroty, jakie w kolejnych miesiącach z tych zapisów wynikają. Wystarczy wybrać odpowiedni przycisk z paska narzędzi okno, lub kombinację Ctrl+W z klawiatury, aby dla wskazanego konta otrzymać komplet informacji na temat obrotów i sald w kolejnych miesiącach bieżącego roku obrotowego.Przeglądanie obrotów wg kontGrupowa zamiana konta księgowego

W oknie przeglądarki księgi głównej wg kont dostępna jest funkcjonalność grupowej zmiany konta księgowego. Polecenie zmiany konta dostępne jest z menu podręcznego (po przyciśnięciu prawego przycisku myszy) na głównej liście okna. Operacja grupowej zmiany konta ma zastosowanie techniczne, w wyniku jej działania można zmienić dla wszystkich zaznaczonych zapisów w księdze konto księgowe.Przeglądanie obrotów wg kont - Grupowa zmiana konta księgowegoZe względu na możliwość popełnienia, w bardzo prosty sposób poważnych błędów, dostęp do niej powinni mieć wyłącznie wybrani użytkownicy programu. W związku z tym, do jej użycia wymagane jest posiadanie specjalnych uprawnień.Uprawnienia - zmiana konta księgowegoDrukowanie przeglądanych danych

Oczywiście z poziomu przeglądania danych wg kont możliwe jest wydrukowanie analizowanych informacji. Przy tym przycisk Drukuj zachowuje się kontekstowo i w zależności od aktywnego widoku pozwala wydrukować bądź zapisy, bądź obroty dla wszystkich lub wybranych (poprzez założenie filtru) kont. W przypadku przeglądania zapisów istnieje dodatkowo możliwość wydruku tylko niektórych, zaznaczonych przez operatora pozycji.

 

 

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość