WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Księga główna
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Księga główna

Glossary Item Box

Księga główna

Aczkolwiek program pozwala na otrzymanie kompletu informacji o zapisach na kontach z poziomu modułu przeglądania dokumentów, to jednak w systemie wydzielony jest moduł Księga Główna, który w sposób formalny (zgodnie z ustawą o rachunkowości) umożliwia analizę zapisów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych (w tym również ksiąg walutowych) oraz tworzenie i drukowanie wszelkiego rodzaju analiz i wydruków urzędowych i statystycznych.

 

 

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość