WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Pozycje dokumentu VAT - Automatyczne rejestrowanie kosztów podatkowych samochodów
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Dokumenty > Wprowadzanie dokumentów > Pozycje VAT dokumentu > Pozycje dokumentu VAT - Automatyczne rejestrowanie kosztów podatkowych samochodów

Glossary Item Box

Pozycje dokumentu VAT - automatyczne rejestrowanie w VAT oraz dekretowanie na kontach kosztów związanych z samochodami


Aby w pełni zautomatyzować proces rejestrowania w VAT zakupów dotyczących samochodów wykorzystywanych w firmie oraz naliczenia kwot kosztów, które mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów należy:

 

Po przygotowaniu danych o samochodach w kartotece oraz odpowiedniego automatu VAT i przypisaniu go do odpowiedniego typu dokumentu można przystąpić do rejestrowania wydatków na samochody firmowe. Wystarczy znać numery rejestracyjne samochodów, których dotyczą obliczane koszty a reszta dzieje się automatycznie.

Tak jak w pozostałych przypadkach w WAPRO Fakir Finanse i księgowość, proces dekretowania rozpoczyna się od rejestrowania pozycji VAT, które później w procesie dekretowania zostaną zaksięgowane na konta księgowe.

W pierwszej kolejności należy wprowadzić dane nagłówkowe dokumentu, wybrać na zakładce 3) VAT nazwę przygotowanego wcześniej automatu VAT, podobnie do poniższego przykładu: 
 

W kolejnym kroku należy uruchomić okno dodawania nowej pozycji VAT do rejestru. Można to zrobić przyciskając przycisk Dodaj lub używając skrótu [Ins], następnie należy:

 

Obie metody uruchamiania obliczeń kosztów uzyskania przychodów (KUP), prowadzą do tego samego efektu. 

Pozycja dokumentu VAT - zakładka "5) KUP" w trybie naliczania kosztów podatkowych wydatków na samochody

Program może naliczać koszty uzyskania przychodów (KUP) wynikające z: 
 

Aby ustawić odpowiedni tryb obliczeń, na formatce powyżej należy odpowiednio ustawić opcję w polu wskazanym niebieską strzałką. Dostępne są opcje:

 

W przypadku księgowania dokumentu dotyczącego kosztów eksploatacji jednego samochodu, wystarczy jeszcze określić jego rodzaj oraz sposób wykorzystania w firmie, w polu poniżej. Oznaczone zieloną strzałką na powyższym przykładzie. Dostępne są następujące opcje:

Uwaga - obliczenia KUP:

  • kosztów eksploatacji jednego samochodu, lub kilku samochodów jednego typu, o tym samym wykorzystaniu, można wykonać w programie bez wchodzenia do kartoteki: Kartoteka pojazdów i wybierania konkretnych samochodów. Program wykona odpowiednie obliczenia, zarejestruje VAT oraz zadekretuje dokument. Jedynie nie zarejestruje automatycznie w dokumencie numeru rejestracyjnego, którego dotyczy koszt oraz rodzaju transakcji.
  • W przypadku obliczeń KUP innych niż od kosztów eksploatacyjnych, wymagane jest wybranie samochodu z: Kartoteka pojazdów. Program pobiera dane z tej kartoteki wymagane do obliczeń. Wybór samochodów z kartoteki wykonuje się po przyciśnięciu przycisku oznaczonego brązową strzałką na powyższym przykładzie.

W przypadku wyboru samochodów z kartoteki, program zapisuje numery rejestracyjne samochodów w dokumencie, rodzaj operacji oraz udział samochodu w kwocie naliczanego kosztu.

.


 W przypadku wyboru co najmniej dwóch lub więcej samochodów z kartoteki, na przykład: 
 

Program wyświetli dodatkowe okno pozwalające określić udział kwotowy lub procentowy wybranego samochodu w rejestrowanym koszcie. Po otwarciu program dzieli kwotę kosztu równo pomiędzy wybrane pozycje kartoteki. Aby zmienić zaproponowane wartości wystarczy w odpowiedniej kolumnie: Kwota brutto lub Udział (%), w wybranym pojeździe przycisnąć klawisz Enter i zmienić wartość kwoty lub udziału.

Aby zapisać dane wprowadzone na oknie, suma udziałów procentowych musi być równa 100%.

. 
 

Zdarza się czasem, że suma udziałów procentowym, po podziale kwotowym różni się od 100%. Powyższa formatka w polach Różnica wyświetla te odchylenia. Aby skorygować dokonany podział kwoty wystarczy wskazać wiersz (samochód), który ma zostać skorygowany o naliczoną różnicę. Po przyciśnięciu przycisku oznaczonego symbolem zielonego plusa różnica zostanie skorygowana. Po dokonaniu podziału kosztu pomiędzy samochody, dokonaniu ewentualnych korekt, dane wyświetlone na oknie mogą zostać zapisane przyciśnięciem przycisku Zapisz lub użyciu skrótu [F10]. 
 

Po wybraniu samochodów i zapisaniu danych, na formatce pozycji VAT, dane w zakładce 5) KUP zostają natychmiast zaktualizowane, zgodnie z dokonanym wyborem. Przykład powyżej.

Obok ikony oznaczającej wybór samochodu z kartoteki, po prawej stronie dostępne są jeszcze dwie ikony, kolejno:

  • Podgląd listy wybranych samochodów oraz ich udziałów w kwocie kosztu;
  • Usuwanie dokonanego wcześniej wyboru samochodów i ich udziałów w kwocie;
;


Po zakończeniu konfigurowania parametrów obliczeń to znaczy wybraniu rodzaju obliczeń, wybraniu samochodów, można przystąpić do zapisania formatki VAT / Dodaj. W przypadku wybrania z kartoteki: Kartoteka pojazdów:

 

 Po zapisaniu takiego dokumentu zakupu, w trybie edycji można odczytać informację na temat wykonanych obliczeń: 
 

W przypadku edycji naliczonych danych przez kalkulator, opis zostanie usunięty.

Na zakończenie informacja uzupełniająca na temat automatycznej zmiany ustawień przycisku - . Aktualnie przycisk przeznaczony jest do tworzenia dwóch zapisów VAT w rejestrze VAT. Dlatego jeżeli na przykład:

Działanie powyżej przygotowanego Automatu VAT zaprezentowane jest w: Przykład dekretowania i rejestrowania w VAT kosztów podatkowych pojazdów samochodowych. 

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość