WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Wprowadzanie nagłówka dokumentu
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Dokumenty > Wprowadzanie dokumentów > Wprowadzanie nagłówka dokumentu

Glossary Item Box

Wprowadzanie nagłówka dokumentu


Wprowadzanie dokumentu rozpoczynamy od nagłówka , tj. danych wspólnych dla całego dokumentu.Rysunek 1. Wprowadzanie nagłówka dokumentuWprowadzamy tutaj następujące wartości (pola podkreślone są polami zawsze wymaganymi):

Wprowadzanie nagłówka dokumentu korygującego (korekty)


Jeśli wprowadzany dokument jest korektą, wówczas musimy dodatkowo zaznaczyć opcję Korekta dokumentu w nagłówku dokumentu oraz podać Numer dokumentu korygowanego. Z punktu widzenia dokumentów i zapisów na kontach korekta nie jest traktowana w sposób szczególny, natomiast wpływa ona na sposób wprowadzania dokumentu do ewidencji VAT oraz sposób rozliczania rozrachunków. Koryguje też kurs pierwotny na kontach przechowujących środki pieniężne w walutach obcych, co może mieć znaczenie dla wyceny tych środków na dzień bilansowy.

 

 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość