WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Szablon dokumentu
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Dokumenty > Wprowadzanie dokumentów > Domyślne ustawienia startowe dokumentu > Szablon dokumentu

Glossary Item Box

Szablony dokumentów

Szablon dokumentu jest to zapisany przez program zestaw wszystkich parametrów i ustawień dokumentu. Dotyczy to ustawień, które są każdorazowo wybierany przez operatora do prawidłowego zarejestrowania dokumentu w systemie i zadekretowania go. Program może zapamiętać wszystkie te ustawienia wprowadzane przez użytkownika. Szablony dokumentów zapisywane są w kontekście wybranego kontrahenta i mogą być ładowane jako ustawienia startowe dodawanego dokumentu, po wybraniu kontrahenta.

Ze względu na możliwość zapamiętywania ich w kontekście kontrahenta i ładowania ich jak ustawienia startowe nowego dokumentu, można tworzyć przy ich pomocy szablony typowych, standardowych szablonów dokumentów dla każdego kontrahenta i używać je każdorazowo w trakcie dodawania nowego dokumentu dla kontrahenta.

Szablony dokumentów pozwalają zdecydowanie przyśpieszyć wprowadzanie dokumentów, szczególnie dużych ilości typowych dla kontrahenta powtarzających się dokumentów.

Z szablonów dokumentów można korzystać wyłącznie w czasie kiedy opcja parametrów użytkownika Ustawienia domyślne dokumentu zgodne z szablonem dokumentu jest włączona.

Aby utworzyć szablon dokumentu wystarczy podczas rejestrowania nowego, typowego dla kontrahenta dokumentu, wybraniu wszystkich ustawień przejść na zakładkę 4) ustawienia i przycisnąć przycisk Utwórz / modyfikuj szablon dokumentu.  

Po przyciśnięciu przycisku, na ekranie pojawi się formatka umożliwiająca dokładne określenie jakie informacje o dokumencie mają zostać zapisane w szablonie dokumentu.  

Na powyższym przykładzie, w nagłówku formatki (ma białym tle) widoczny jest opis definiowanego szablonu dokumentu. W naszym przykładzie definiowany jest szablon faktury zakupu dla kontrahenta o nazwie "Dostawca". Poniżej na szarym tle znajdują się pola opcji wyboru ustawień, które zostaną zapamiętane w szablonie dokumentu.

W powyższym przykładzie wszystkie parametry ustawień są zaznaczone co oznacza, że po zapisaniu szablonu, podczas wprowadzania kolejnej faktury zakupu dla kontrahenta "Dostawca" zostaną automatycznie załadowane jako ustawienia startowe dokumentu, nawet zestaw wyróżników VAT. Gdyby podobny szablon dokumentu został zapisany z nie zaznaczonymi wyróżnikami VAT, podczas wprowadzania nowego dokumentu dla tego kontrahenta trzeba by w trakcie rejestracji VAT wybrać wymagane przez automat wyróżniki.

Opisany wyżej mechanizm ma za zadanie uprościć i przyśpieszyć wprowadzanie dokumentów do programu. Pełną efektywność można osiągnąć łącząc funkcjonalność, automatów dekretujących VAT lub ewentualnie szablonów dekretowania, automatycznych opisów nagłówków dokumentów i pozycji oraz oczywiście szablonów dokumentów.

Definicja szablonu dokumentu zapisana w kontekście kontrahenta powinna być definiowana w zależności od rodzaju transakcji przeprowadzanych z danym kontrahentem oraz rodzaju zastosowanych automatów dekretujących VAT a dla kontrahentów, z którymi nie przeprowadzane są powtarzające transakcje, szablon dokumentów powinien być wyłączony. 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość