WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Raporty Biuro online
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Definicje > Raporty Biuro online

Glossary Item Box

Raporty Biuro Online

Raporty Biuro Online przeznaczone są do prezentacji zdefiniowanych w programie raportów i zestawień klientom biur rachunkowych za pośrednictwem Portalu Klienta Biura Rachunkowego Online dostępnego za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej.

Usługa Biuro rachunkowe online, w której skład wchodzi Portalu Klienta Biura Rachunkowego Online dostępna jest wyłącznie dla biur rachunkowych uczestniczących w Programie Partnerskim dla Biur Rachunkowych WAPRO ERP.

Raporty Biuro Online jest to jest pakiet predefiniowanych raportów, który może być dowolnie przystosowany do wymagań każdego klienta biura rachunkowego. Dane do tych raportów pobierane są online, bezpośrednio z bazy danych biura, w której znajduje się firma klienta ale okres za jaki dane są wyświetlane zależy od operatora programu. Pozwala to uniknąć wielu nieporozumień wynikających z nie zrozumienia przez klientów specyfiki pracy biur rachunkowych.

W "Portalu klienta biura rachunkowego" wyświetlane są trzy rodzaje zestawień:

Zestawienia z pierwszej i trzeciej grupy definiowane są poprzez Raporty Biuro Online. druga i czwarta grupa pobiera dane online.

Sposób definiowania formuł odpowiedzialnych za wyświetlane dane jest analogiczny do opisanych wcześniej raportów użytkownika, jedyna różnica polega na tym, że "raportów biuro online" nie można ani dodawać samodzielnie ani usuwać. Natomiast można dowolnie edytować ich zawartość merytoryczną. Wyjątek stanowi raport "podstawowe informacje", który wysyła dane do "Panelu startowego" w portalu. Część pól tego raportu wypełniana jest systemowo.

Poniżej zaprezentowano przykładową definicję panelu startowego, na której widoczne są gałęzie oznaczona ikonami folderów w dwóch kolorach: 
 

Wartości pól w wierszach oznaczonych ikoną:

Publikowanie danych w Portalu Klienta Biura Rachunkowego Online

Portal Klienta Biura Rachunkowego zawsze pobiera dane online z bazy danych programu ale zakres wyświetlanych danych zależy od wybranego przez biuro okresu za jakie dane mają być publikowane. Jeżeli w programie WAPRO Fakir Finanse i księgowość zostały opublikowane raporty za wybrany okres, do czasu kolejnej publikacji za ten sam bądź następny okres, wyświetlane w portalu dane "Raportów Biura Online" nie ulegną zmianie. W portalu, dane wyświetlane przy pomocy "Raportów Biura Online" ulegną zmianie dopiero po ponownej publikacji raportów w programie WAPRO Fakir Finanse i księgowość.

Wszystkie operacje związane z definiowaniem raportów oraz ich publikacją w portalu wykonywane są w module "Raporty Biura Online", który uruchamiany jest z głównego menu programu: Zakładka: Definicje | Sekcja: Definicje raportów | Raportu Biura Online. Pakiet raportów wyświetlanych w portalu podzielony został na dwie grupy:   

W Portalu Klienta Biura Rachunkowego mogą być wyświetlane dane za wszystkie lata obrotowe, które znajdują się w bazie danych programu.

Jednak wymaga to opublikowania w WAPRO Fakir Finanse i księgowość "Raportów Biura Online" za te lata. Po naliczeniu ich naliczeniu, na dolnej liście Publikacje wyników zestawień dla lat obrotowych pojawią się kolejne pozycje. Publikując dane za ostatni rok obrotowy, zestawienia naliczane są do wybranego miesiąca natomiast publikując dane za poprzednie lata obrotowe, każdorazowo naliczany jest cały rok.

Zestawienie dla poprzednich lat obrotowych można usuwać wskazując wybrane zestawienie i przyciskając mały przycisk znajdujący się po prawej stronie listy -  ;

 Zanim zestawienie zostanie opublikowanie w portalu klienta, przyciskając przycisk Pokaż za okres lub używając skrótu klawiszowego <F10>, można wyświetlić na ekranie wartości jakie pojawią się w zestawieniu i sprawdzić je.

WAPRO Fakir Finanse i księgowość