WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Inne definicje
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Definicje > Inne definicje

Glossary Item Box

Cechy dokumentów

Podczas wprowadzania dokumentów użytkownik ma możliwość przyporządkowania zarówno całym dokumentom jak i poszczególnym dekretom dowolnej ilości własnych wskaźników, tzw. cech. Cechy te mogą pojawiać się na wydrukach dokumentów, mogą także być wykorzystane do tworzenia własnych, dodatkowych klasyfikacji dokumentów i opartych na nich dedykowanych sprawozdaniach.

Cechy przypisywane dokumentom na etapie ich wprowadzania są przechowywane w słowniku w celu wielokrotnego użycia. Zawartość tego słownika jest dostępna po wybraniu z menu Definicje polecenia Inne | Cechy dokumentów.

Opisy dokumentów

Podobnie jak w przypadku cech dokumentów w słowniku mogą być przechowywane opisy dokumentów, pozycji dokumentów czy rozrachunków. Tak przechowywane dane mogą być wykorzystane jako podpowiedź podczas wprowadzania odpowiednich danych do systemu. Dostęp do słownika opisów otrzymujemy po wybraniu z menu głównego polecenia Definicje | Słowniki | Opisy dokumentów.

W celu przyśpieszenia księgowania opisy mogą być w całości lub częściowo dynamicznie tworzone przez program. program może tworzyć automatycznie opis składający się z stałego tekstu oraz dynamicznie dodawanych wartości pól nagłówka dokumentu. Opis nagłówka i pozycji może być niezależny.

Aby zdefiniować żądany opis należy uruchomić moduł opisów i dodać lub edytować istniejącą definicję pozycji i nagłówka dokumentu. W celu np. zmiany istniejącej definicji należy wybrać typ opisu (nagłówka lub pozycji) i przycisnąć przycisk Popraw.

Na formatce Opis/Popraw w polu Opis stały tekst opisu należy wprowadzić z klawiatury, natomiast nazwy zmiennych, które mają być automatycznie uzupełnione przez program należy wybrać z listy dostępnej po przyciśnięciu przycisku Wstaw . Po zapisaniu definicji opisu, pojawi się ona w formatce Opisy.

Aby definicja dynamicznego opisu była dodawana podczas wprowadzenia każdego nowego dokumentu należy wyłączyć w parametrach użytkownika powielanie opisu nagłówka i pozycji z poprzedniego dokumentu.
Jeżeli różne typy dokumentów mają mieć różne opisy w nagłówkach, należy dla każdego typu utworzyć definicję takiego opisu a następnie w kartotece typów dokumentów wybrać utworzoną definicję jako Domyślny opis nagłówka dokumentu.

Przykład zastosowania

Podczas wprowadzania nowego dokumentu należy wybrać zarówno w nagłówku jak i dla pozycji wybrać zdefiniowaną wcześniej definicję lub skonfigurować program tak aby była wybierana automatycznie. Podczas wprowadzania danych w polach opis widoczna jest definicja opisu.

Dopiero po zapisaniu dokumentu pola opis są automatycznie uzupełniane.

 

 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość